91506

Собственность: понятие, эволюция. Типы и формы собственности

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Типы и формы собственности Собственность – системообразующие отношения в любой экономической системе. От собственности зависит: кто производит сколько производит как производит как распределяются блага каковы стимулы хозяйственной деятельности какова социальная структура общества и другие отношения. Для понимания собственности необходимо выделить: экономическое содержание; субъекты и объекты общества. Отчуждение – изъятие прав собственности у любого другого не собственника.

Русский

2015-07-21

52.01 KB

3 чел.

Собственность: понятие, эволюция. Типы и формы собственности

Собственность   системообразующие отношения в любой экономической системе.

От собственности зависит: кто производит, сколько производит, как производит, как распределяются блага, каковы стимулы хозяйственной деятельности, какова социальная структура общества и другие отношения.

Для понимания собственности необходимо выделить:

-экономическое содержание;

-субъекты и объекты общества.

С точки зрения экономического содержания, собственность-отношение между людьми по поводу присвоения и отчуждения предметов природы и результатов труда.

Присвоение   возможность пользования, владения и распоряжения вещью по своему усмотрению, то есть отношение к вещи, как к своей.

Отчуждение  изъятие прав собственности у любого другого не собственника.

Субъекты собственности   физические и юридические лица, а именно: частные лица, коллективы и общество в целом (или государство).

Объекты собственности – все то, по поводу чего складываются отношения собственности.

В структуре отношений собственности можно выделить:

Пользование   краткосрочное извлечение и присвоение человеком полезных свойств вещи.

Владение   длительное извлечение субъектом полезных свойств вещи при отсутствии права распоряжаться объектом собственности.

Распоряжение – право распоряжаться объектом собственности по своему усмотрению (продавать собственность, сдавать в аренду и т. д.)

Принято различать две стороны собственности: юридическую и экономическую.

Юридическая сторона касается поисков ответа на вопросы: кто собственник, каковы формы собственности, как происходит смена собственности и т.д.

Экономическая сторона собственности связана с реальными отношениями в обществе и определяет: кто получает доход от собственности и как реализуется собственность.

Собственность имеет сложную структуру, представленную на 3-х уровнях:

1 уровень – типы собственности:

  а) частная;

  б) общественная.

2 уровень – виды собственности:

  частной: трудовая и нетрудовая собственность;

  общественной: коллективная и государственная собственность.

3 уровень– формы собственности:

формы трудовой собственности: личное подсобное хозяйство; фермерское хозяйство,

формы нетрудовой собственности: наследуемая собственность; собственность, реализуемая в ценных бумагах и т. д.;

формы коллективной собственности: арендная, кооперативная, акционерная, народная и т. д.,

формы государственной собственности: республиканская и муниципальная (местная).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22323. Популярні архітектури локальних мереж 31.5 KB
  Локальні мережі Ethernet здатні передавати дані із швидкістю 10С Мбіт с стандарт 1000 Мбіт с тільки розробляється тоді як локальні мережі Token Ring 16 Мбіт с. Локальні мережі Ethernet Технологія Ethernet розроблена в 1970х роках залишається найпопулярнішою архітектурою локальних мереж. Мережі Ethernet переважно базуються на топології зірка про яку ми говорили в попередньому розділі.
22324. Устаткування для локальних мереж 62 KB
  Робочі станції і клієнти підключаються до мережі і запрошують певні служби і ресурси у інших комп'ютерів або серверів. Робочі станції повинні бути достатньо могутніми щоб легко справлятися з поставленими перед ними обчислювальними задачами але не обов'язково повинні володіти ресурсами необхідними для обслуговування інших робочих станцій підключених до мережі. Мережні адаптери необхідні для підключення робочих станцій до мережі.
22325. Протоколи локальних мереж 44 KB
  Протоколи це просто правила які визначають як саме відбуватиметься взаємодія і потрібні як для локальних так і для глобальних мереж. Деякі протоколи підтримують маршрутизацію що означає що разом з даними також передаються відомості про їх джерело і точку призначення. Якщо можливе існування одного шляху між джерелом і точкою призначення як це часто має місце в локальних мережах і навіть в глобальних мережах використовування таких протоколів не необхідне.
22326. Адресація в IP-мережах 107.5 KB
  Для вузлів що входять в локальні мережі це МАСадреса мережного адаптера або порту маршрутизатора наприклад 11А0173DBC01. Для вузлів що входять в глобальні мережі такі як Х.25 або frame relay локальна адреса призначається адміністратором глобальної мережі.
22327. Вимоги, що предявляються до сучасних обчислювальних мереж 84.5 KB
  Хоча всі ці вимоги вельми важливі часто поняття якість обслуговування Quality Service QoS комп'ютерної мережі потрактує більш вузько в нього включаються тільки дві найважливіші характеристики мережі продуктивність і надійність. Незалежно від вибраного показника якості обслуговування мережі існують два підходи до його забезпечення. Перший підхід очевидно покажеться найприроднішим з погляду користувача мережі. Технології frame relay і ATM дозволяють будувати мережі що гарантують якість обслуговування по продуктивності.
22328. Використання вінка Мережа і вилучений доступ до мережі. 58.5 KB
  Розкрійте дерево Мій комп'ютер клацнувши на знаку . Змінювати параметри ідентифікації комп'ютера в мережі. Додавати мережні компоненти. Створення нового мережного підключення Якщо у вашому комп'ютері встановлений мережний адаптер який у свою чергу підключений до локальної мережі коли ви встановлювали Windows 2000 Professional в системі вже повинно бути набудовано працююче мережне підключення так в Windows 2000 називається локальна мережа хоча воно може бути ще не до кінця набудовано.
22329. Робота з вікном Моє мережне оточення 30 KB
  І навіть якщо з вікном Мережне оточення ви не знайомі все одно у вас не повинне виникнути жодних проблем. Вікно Моє мережне оточення це тека яка пропонує ряд параметрів для поглядання комп'ютерів у вашій робочій групі або всій мережі. У вікно Моє мережне оточення ви навіть можете додавати ярлики для часто відвідуваних вами тек або Webсторінок.
22330. Пошук в мережі 37 KB
  Загальний доступ до дисків Коли ви надаєте загальний доступ до диска ви дозволяєте іншим користувачам працювати з його вмістом по мережі. Клацніть правою кнопкою миші на значку диска до якого вирішили надати загальний доступ і виберіть команду Доступ з контекстного меню що з'явилося. На екрані відобразиться діалогове вікно властивостей диска з вибраною вкладкою Доступ. В діалоговому вікні властивостей жорсткого диска виберіть перемикач Загальний доступ.
22331. Адреса и указатели. Операции получения адреса и косвенной адресации. Отождествление массивов и указателей. Адресная арифметика 46.5 KB
  Динамическое выделение памяти под массивы. АДРЕСА И УКАЗАТЕЛИ Во время выполнения всякой программы используемые ею данные размещаются в оперативной памяти ЭВМ причем каждому элементу данных ставится в соответствие его индивидуальный адрес. При реализации многих алгоритмов и представлении сложных логических структур данных часто оказывается полезной возможность непосредственной работы с адресами памяти. Действительно поскольку соседние элементы массива располагаются в смежных ячейках памяти то для перехода от одного его...