91508

Типология современных экономических систем

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Традиционная экономика – замкнутая система натурального хозяйства, характеризующаяся ручным трудом, рутинными технологиями, многоукладностью в экономике, низким уровнем развития производительных сил, активной ролью государства в экономике и т.д.

Русский

2015-07-21

52.09 KB

1 чел.

Типология современных экономических систем

Современная типология экономических систем исходит из двух основных критериев:

- доминирующая форма собственности,

- способ координации.

В результате выделяются 4 типа экономических систем:

1) традиционная экономика;

2) административно-командная экономика;

3) рыночная экономика;

4) смешанная экономика.

Традиционная экономика – замкнутая система натурального хозяйства, характеризующаяся ручным трудом, рутинными технологиями, многоукладностью в экономике, низким уровнем развития производительных сил, активной ролью государства в экономике и т. д.

Административно-командная экономика – экономика с господствующей государственной собственностью, государственным монополизмом, где товарно-денежные отношения носят формальный характер, движение ресурсов осуществляется административным центром, жесткий централизм всей экономики.

Рыночная экономика – экономика с преобладанием  частной собственности, ограниченностью вмешательства государства в хозяйственные процессы и рыночный механизм координации.

Смешанная экономика – имеет несколько линий формообразования, то есть сочетание частного и государственного секторов, сочетание рынка и государственного регулирования, сочетание капитализма и социализации жизни. Кроме того, в смешанной экономике существуют разнообразные элементы, например, акционерное общество, социальное партнерство, контрактные отношения и т. д.

Из большого разнообразия смешанных экономик в настоящее время можно выделить:

- либеральная модель (США, Великобритания). Основа: опора на частный капитал и на личный успех частного выбора;

- социальная рыночная экономика (Германия, Франция, Австрия) – сочетание конкуренции и социальной защиты;

- модель регулируемого корпоративного капитализма (японская модель).

Ключевые понятия

Экономическая система, собственность, присвоение, отчуждение, субъекты собственности, объекты собственности, пользование, владение, распоряжение, компаративный анализ, традиционная экономика, административно-командная экономика, рыночная экономика, смешанная экономика.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66408. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ В ЧАСИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ (1917-1920 рр.) 168 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи полягає у дослідженні культурних процесів в Україні часів Визвольних змагань як результату громадської активності українських діячів культури визначенні ролі і місця в культурному будівництві громадських об’єднань...
66409. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 165 KB
  Актуальність теми. Вирішальна роль у протидії протиправним вчинкам належить державі, яка має спеціальний апарат примусу. Правові норми визначають, в яких випадках публічні органи управління можуть застосовувати заходи адміністративного припинення...
66410. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ ҐРУНТУ ГРЕЙФЕРНИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ 2.65 MB
  Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності процесів розробки ґрунту грейферними робочими органами за рахунок оснащення їх центральним гвинтовим якорем. Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання: дослідити закономірності процесу...
66411. ВПЛИВ СТЕНТУВАННЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ ТА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ НА ПОДАЛЬШИЙ ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАННЯ 179.5 KB
  Підвищити ефективність лікування і контролю за перебігом ішемічної хвороби серця на підставі аналізу клінікофункціональних показників та оцінки якості життя пацієнтів до і після стентування коронарних артерій. Завдання дослідження: Дослідити поширеність факторів ризику ішемічної хвороби серця...
66412. АНТИКООПЕРАТИВНІСТЬ ПРИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННІ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК І ДНК У ВОДНОМУ РОЗЧИНІ 473 KB
  Енгельгардта РАН старший науковий співробітник відділу ДНКбілкових взаємодій м. Низькомолекулярні біологічно активні сполуки БАС що виявляють свою медикобіологічну дію шляхом зв’язування з ДНК є однією з найбільш перспективних груп лікарських препаратів які застосовуються...
66413. СУФІЗМ ТА ІСЛАМІЗМ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 175 KB
  Вивчення суфізму що репрезентує традиційні ісламські цінності й водночас є впливовою течією ісламу та ісламізму який є яскравим політичним феноменом сучасності дозволить спрогнозувати тенденції розвитку української умми та попередити або мінімізувати можливі проблеми...
66414. Формування технологічних маршрутів у аерокосмічному виробництві на основі інформаційного аналізу функціональних взаємозв’язків у виробничій системі 6.02 MB
  Серед першочергових заходів технологічного характеру відзначимо необхідність удосконалення процесів технологічної підготовки виробництва ТПВ як основного етапу що забезпечує успішний випуск нової продукції. Незважаючи на широке розроблення методів ТПВ у тому числі й автоматизованих до цього часу...
66415. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КРИМУ 168.5 KB
  Проте питання підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до професійної діяльності в полікультурному просторі і зокрема у полікультурному середовищі Криму не знайшли свого висвітлення в науковопедагогічних дослідженнях.
66416. СУДОВЕ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 136.5 KB
  На сучасному етапі дослідження питань правозастосування та правозастосовчого процесу знаходять розвиток у працях таких вітчизняних дослідників як О. Проблематика судового правозастосування в вітчизняній юридичній літературі на превеликий жаль майже не досліджена.