91508

Типология современных экономических систем

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Традиционная экономика – замкнутая система натурального хозяйства, характеризующаяся ручным трудом, рутинными технологиями, многоукладностью в экономике, низким уровнем развития производительных сил, активной ролью государства в экономике и т.д.

Русский

2015-07-21

52.09 KB

2 чел.

Типология современных экономических систем

Современная типология экономических систем исходит из двух основных критериев:

- доминирующая форма собственности,

- способ координации.

В результате выделяются 4 типа экономических систем:

1) традиционная экономика;

2) административно-командная экономика;

3) рыночная экономика;

4) смешанная экономика.

Традиционная экономика – замкнутая система натурального хозяйства, характеризующаяся ручным трудом, рутинными технологиями, многоукладностью в экономике, низким уровнем развития производительных сил, активной ролью государства в экономике и т. д.

Административно-командная экономика – экономика с господствующей государственной собственностью, государственным монополизмом, где товарно-денежные отношения носят формальный характер, движение ресурсов осуществляется административным центром, жесткий централизм всей экономики.

Рыночная экономика – экономика с преобладанием  частной собственности, ограниченностью вмешательства государства в хозяйственные процессы и рыночный механизм координации.

Смешанная экономика – имеет несколько линий формообразования, то есть сочетание частного и государственного секторов, сочетание рынка и государственного регулирования, сочетание капитализма и социализации жизни. Кроме того, в смешанной экономике существуют разнообразные элементы, например, акционерное общество, социальное партнерство, контрактные отношения и т. д.

Из большого разнообразия смешанных экономик в настоящее время можно выделить:

- либеральная модель (США, Великобритания). Основа: опора на частный капитал и на личный успех частного выбора;

- социальная рыночная экономика (Германия, Франция, Австрия) – сочетание конкуренции и социальной защиты;

- модель регулируемого корпоративного капитализма (японская модель).

Ключевые понятия

Экономическая система, собственность, присвоение, отчуждение, субъекты собственности, объекты собственности, пользование, владение, распоряжение, компаративный анализ, традиционная экономика, административно-командная экономика, рыночная экономика, смешанная экономика.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68570. ДІЄВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 53 KB
  Методична робота є однією з найважливіших ланок у діяльності закладу освіти оскільки забезпечує постійне навчання педагогів підвищення їх фахової майстерності знайомить із інноваційними процесами в освіті та залучає до активної творчої педагогічної діяльності
68571. Нетрадиційні форми проведення педагогічних рад. Педагогічна вітальня 60.5 KB
  Що ж таке педагогічна вітальня? Це форма методичної роботи, до якої залучаються не тільки вчителі, а й батьки, учні, представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Виходячи із назви даної форми роботи «вітальня», можна зазначити, що на заходах такого типу повинні...
68572. Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога 75 KB
  Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога На современном этапе организации учебно-воспитательного процесса самым важным есть личность педагога его развитие его профессионализм.
68573. Розвиток творчого потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи школи 83 KB
  У статті розглянуто проблему формування творчого потенціалу педагога у системі науковометодичної роботи школи. У цьому зв’язку виникає проблема вивчення розвитку і використання творчого потенціалу особистості актуалізується необхідність побудови та реалізації освітнього процесу що створює...
68574. Роль контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні її результативності та розвитку творчої активності учнів 217 KB
  Мета: на основі узагальнення досвіду, вивчення психолого-педагогічної літератури виявити основні причини неуспішності школярів та способи вирішення даної проблеми; з’ясувати, як впливають умови уроку на створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення...
68575. Найбільш типові помилки у роботі вчителів та шляхи їх подолання 536.5 KB
  Недосконалість сформованої етичної компетентності фахівця призводить до того що майбутній учитель не може правильно обрати тактику своєї поведінки. Учитель дуже тихо говорить окремі слова вимовляє нечітко учням важко стежити за ходом розповіді. Готуючись до уроку кілька разів запишіть пояснення...
68576. Інтерактивні технології — шлях до формування творчої особистості учнів 132 KB
  Мета: сприяти усвідомленню необхідності прийомів інтерактивного навчання на уроках, підвищуючи мотивацію учнів до навчання; спільно працювати над формуванням навичок співпраці, обговоренням спільного вирішення проблем. Обладнання: фліп-чат, стікери, кошик із шкільними речами, ноутбук, слайди.