91511

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Для анализа и характеристики ВВП часто используют индексный метод, при котором величина текущего периода сопоставляется с величиной базисного периода, и путем сопоставления с показателями предыдущих периодов выявляется его динамика. Для оценки ВВП используют индексы цен

Русский

2015-07-21

96 KB

0 чел.

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.

В экономике страны происходит множество разных операций с различными оценочными показателями. Свести их вместе и определить, к примеру, ВВП можно лишь на основе стоимостной оценки.

Для анализа и характеристики ВВП часто используют индексный метод, при котором величина текущего периода сопоставляется с величиной базисного периода, и путем сопоставления с показателями предыдущих периодов выявляется его динамика. Для оценки ВВП используют индексы цен (Iцен):

  1.  Индекс розничных цен представляет собой индекс цен производителей, относящихся к розничной торговле.
    1.  Индекс потребительских цен является индексом цен приобретаемых потребительских товаров в розничной торговле.

Чтобы получить реальную картину динамики производства, в экономической теории рассчитывают реальный и номинальный ВВП.

Номинальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в ценах, сложившихся на момент его расчета (ВВПр).

Реальный ВВП – это ВВП, рассчитанный в неизменных ценах, т.е. скорректированный на уровень инфляции (ВВПн).

                            ВВПр = ВВПн/ Iцен.

Отношение номинального ВВП к реальному ВВП показывает увеличение ВВП за счет роста цен и называется ВВП-дефляторомВВП).

                            ,

где  p1 – уровень цен текущего года;

      q1–объем продукции текущего года;

      p1*q1  стоимость ВВП текущего года;

     p0 – уровень цен базового года.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65650. ТЕМА ОЦІНКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 2.72 MB
  Огляд робіт присвячених дослідженню процесів розвитку професійних або професійно обумовлених захворювань показує що до теперішнього часу в достатній мірі сформовані основні наукові уявлення про фактори ризику які обумовлені шкідливими умовами...
65651. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРИ ІНФЕКЦІЙНОМУ МОНОНУКЛЕОЗІ У ДІТЕЙ 194.5 KB
  Все вищезазначене стало підґрунтям для дослідження особливостей імунної реактивності та портальної гемодинаміки при різних варіантах ураження печінки у хворих на ІМ. Це дозволить, на наш погляд, з нових позицій уточнити та поглибити знання патогенезу захворювання, розширити можливості...
65652. Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу 244.5 KB
  З розвитком економіки ускладнюється розуміння змісту капіталу і системи управління ним. Питання управління різноманітними видами капіталу підприємства розглядаються у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених сучасності: М. Проте в основному автори досліджують окремо фінансову фізичну...
65653. Геометричне моделювання сім’ї кривих з урахуванням впливу попередніх елементів на наступні 1.04 MB
  Ефективний підхід, що може бути покладений в основу таких способів, полягає у побудові елементів сім’ї кривих складної геометричної форми. В задачах геометричного моделювання гетерогенних процесів ці криві виступають як геометричні моделі ліній розділу фаз розвитку процесу.
65654. Патологічна схильність до азартних ігор (клініка, терапія та реабілітація) 644.5 KB
  Ситуація, що пов’язана з адиктивною поведінкою, є досить проблемною для багатьох країн світу, у тому числі, і України. Причина полягає у докорінній відмінності стереотипів мислення та світогляду послідовних генерацій, що виховувались у різних соціально-економічних умовах, а також через затяжну політичну...
65656. Подолання дезорганізації діяльності підрозділів промислового підприємства 198.5 KB
  Надмірна організованість діяльності підприємств є одним з чинників зниження стійкості їхньої діяльності втрати креативності в цій діяльності. Це зумовлює необхідність і доцільність надання певної свободи дій окремим працівникам та...
65657. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь учителів початкових класів 284.5 KB
  Домінуючою на сучасному етапі й у прогнозованому майбутньому розвитку вищої професійної школи є парадигма особистісно зорієнтованої освіти, концепції та моделі її реалізації через компетентнісний підхід. У зв’язку з цим перетворення всіх компонентів стосуються не лише структурних складових...
65658. Науково-дослідні установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861–1917 рр.) 217.5 KB
  Досвід європейських держав свідчить про виняткову роль наукового знання у досягненні економічного прогресу і процвітання. Соціально-економічні зміни активно впливали на розвиток прогресивних тенденцій у громадському житті і сприяли формуванню системи наукового дослідництва країни.