91515

Понятие рыночного равновесия. Товарный дефицит и излишки

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Товарный дефицит и излишки Рыночное равновесие – такая ситуация на рынке когда количество спроса равно количеству предложения формируется равновесный объём цена спроса равна цене предложения формируется равновесная цена. Он ориентируется на несовпадение цен спроса и предложения. При превышении цены спроса увеличиваются поставки товара при превышении цены предложения поставки уменьшаются.

Русский

2015-07-21

54.14 KB

0 чел.

Понятие рыночного равновесия. Товарный дефицит и излишки

Рыночное равновесие – такая ситуация на рынке, когда количество спроса равно количеству предложения (формируется равновесный объём), цена спроса равна цене предложения (формируется равновесная цена). Ни у покупателя, ни у продавца нет стимула к изменению рыночного поведения.

P

 

S

E

PE

D

   

Q

QE

Различают три базовых модели равновесия.

Паутинообразная модель. Используется для объяснения равновесия на особых рынках (с длительным производственным циклом, рынках сельскохозяйственной продукции). Особенность: ориентация покупателя на текущие цены, а производителя – на цены прошлого периода.

P

S

D

Q

Модель Вальраса. Используется для объяснения равновесия на рынках в краткосрочном периоде. В ней активную роль играют и покупатели и продавцы. Конкуренция покупателей заставляет цену повышаться, а продавцов – снижаться.

P

S

P1

P2

D

Q2

Q1

Q

- Модель Маршала. Объясняет равновесие в долгосрочном периоде. В этой модели активную роль играет продавец. Он ориентируется на несовпадение цен спроса и предложения. При превышении цены спроса увеличиваются поставки товара, при превышении цены предложения поставки уменьшаются.

P

P

S

PS

PD

PD

PS

D

Q

Q2

Q1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17358. Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності 88.5 KB
  Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності Актуальність антимонопольного законодавства сьогодні є безперечним оскільки про порушення його постійно проводяться справи при чому деякі з яких набувають неабиякого розмаху. Діяльність органів покли...
17359. Сутність ринку і його головні елементи 103 KB
  1. Сутність ринку і його головні елементи. Суб’єкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив негатив. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціо
17360. ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ 143.5 KB
  ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ Зазначимо що інноваційна підприємницька діяльність у формі інноваційного бізнесу в країнах Заходу дає понад 50 найважливіших нововведень. ВСТУП. Основною причиною високої ефективності малого бізнесу в цій сфері є специфіка п
17361. Ціни і ціноутворення та підприємництво, венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці 130.5 KB
  Ціни і ціноутворення та підприємництво венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці Визначення ціни в межах ринкового підходу: Ціна – це форма вираження цінності благ що мають прояв в процесі їх обміну. Тут виділяємо два акценти: 1підкреслюється безпосередній
17362. Фірма як основна структурна одиниця бізнес-діяльності 123.5 KB
  Фірма як основна структурна одиниця бізнесдіяльності. Фірми являють собою складне економічне утворення. Так Фірми з одного боку – це особливий інститут сучасної економічної системи в якому домінує контрактне право. А Фірми з другого боку – це основна...
17363. Малий і середній бізнес та його місце в Україні 55.5 KB
  Малий і середній бізнес та його місце в Україні. Світовий досвід і практика господарювання показують що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих середніх і малих підприємств їх оптимальне співвідношення. Найбільш динам
17364. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 114 KB
  ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА Вступ Інновація кінцевий результат впровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління і отримання економічного соціального екологічного науковотехнічного або іншого виду ефекту. До того ж необхідно зазначити: Людей які задумують ...
17365. ФРАНЧАЙЗИНГ 31 KB
  ФРАНЧАЙЗИНГ апгл. franchising букально це угода про передання права на використання торгової марки у широкому значенні це форма поєднання переваг великого і малого бізнесу змістом якої є система взаємовідносин між франчайзером материнською компанією і франчайз
17366. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини 216 KB
  1. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини Категорія Заробітна плата З/П є конкретизацією таких категорій як трудові відносини наймана праця робоча сила ринок робочої сили ринок праці власність на робочу силу вартість робочої ...