91515

Понятие рыночного равновесия. Товарный дефицит и излишки

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Товарный дефицит и излишки Рыночное равновесие – такая ситуация на рынке когда количество спроса равно количеству предложения формируется равновесный объём цена спроса равна цене предложения формируется равновесная цена. Он ориентируется на несовпадение цен спроса и предложения. При превышении цены спроса увеличиваются поставки товара при превышении цены предложения поставки уменьшаются.

Русский

2015-07-21

54.14 KB

0 чел.

Понятие рыночного равновесия. Товарный дефицит и излишки

Рыночное равновесие – такая ситуация на рынке, когда количество спроса равно количеству предложения (формируется равновесный объём), цена спроса равна цене предложения (формируется равновесная цена). Ни у покупателя, ни у продавца нет стимула к изменению рыночного поведения.

P

 

S

E

PE

D

   

Q

QE

Различают три базовых модели равновесия.

Паутинообразная модель. Используется для объяснения равновесия на особых рынках (с длительным производственным циклом, рынках сельскохозяйственной продукции). Особенность: ориентация покупателя на текущие цены, а производителя – на цены прошлого периода.

P

S

D

Q

Модель Вальраса. Используется для объяснения равновесия на рынках в краткосрочном периоде. В ней активную роль играют и покупатели и продавцы. Конкуренция покупателей заставляет цену повышаться, а продавцов – снижаться.

P

S

P1

P2

D

Q2

Q1

Q

- Модель Маршала. Объясняет равновесие в долгосрочном периоде. В этой модели активную роль играет продавец. Он ориентируется на несовпадение цен спроса и предложения. При превышении цены спроса увеличиваются поставки товара, при превышении цены предложения поставки уменьшаются.

P

P

S

PS

PD

PD

PS

D

Q

Q2

Q1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64475. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 209.5 KB
  Прогресивним напрямком у машинобудуванні є застосування технологічних методів поверхневої обробки та зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел енергії зокрема...
64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова пам’ять.
64478. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 216.5 KB
  Соціальні та економічні зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, потребують впровадження ефективних методів та засобів виховання, що, забезпечують комплексний розвиток фізичних здібностей і моральних якостей шкільної молоді.
64479. ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСІВ У ПОРОСЯТ 281 KB
  Для поліпшення стану природної резистентності організму поросят-сисунів можна використовувати різні препарати у тому числі і виготовлені із природної сировини зокрема з тимусу...
64480. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ВТОМНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ РОЗНІМНИХ БОЛТОВИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНЕРА ЛІТАКА 5.5 MB
  Їх довговічність має бути не меншою за довговічність нерознімних поздовжніх болтових з’єднань силових елементів планера виконаних з осьовим і радіальним натягом.
64481. ГЕНЕРАЦІЯ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ В СПЛАВАХ З ВИБУХОВОЮ КІНЕТИКОЮ МАРТЕНСИТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 1.84 MB
  До таких нетрадиційних проявів слід віднести звукову емісію та генерацію електричних сигналів. Появу електричних сигналів при протіканні прямого МП зареєстрували у різних сплавах...
64482. Особливості правового регулювання трудової діяльності депутатів Верховної Ради України як суб’єктів трудового права 162.5 KB
  За цей період відбулися значні зміни в економічному, політичному й громадському житті країни, що, у свою чергу, зумовило зміни в урегулюванні діяльності народних депутатів.