91516

Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Излишек потребителя – дополнительная полезность или дополнительная выгода получаемая потребителем благодаря тому что цена покупаемого им товара или услуги оказалась ниже того максимума который он готов был заплатить. Совокупный излишек потребителя измеряется как площадь под уровнем цены слева от кривой спроса. Излишек производителя – дополнительный доход владельца факторов производства возникающий вследствие того что рыночная цена на продукцию оказалась выше той по которой производитель готов был ее продавать т. Совокупный излишек...

Русский

2015-07-21

43.31 KB

2 чел.

Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя

От рыночного обмена выигрывает и покупатель, и продавец, это связано с существованием излишков потребителя и производителя. Это взаимосвязанные величины, отражающие взаимодействие спроса и предложения на конкретном рынке товаров и услуг.

Излишек потребителя – дополнительная полезность или дополнительная выгода, получаемая потребителем благодаря тому, что цена покупаемого им товара или услуги оказалась ниже того максимума, который он готов был заплатить. Совокупный излишек потребителя измеряется как площадь под уровнем цены слева от кривой спроса.

Излишек производителя – дополнительный доход владельца факторов производства, возникающий вследствие того, что рыночная цена на продукцию оказалась выше той, по которой производитель готов был ее продавать (т.е. прямая или косвенная получаемая полезность оказывается больше полезности того, от чего отказываются). Совокупный излишек производителя измеряется как площадь фигуры между уровнем цены и кривой предельных издержек слева от кривой предложения.

Излишек потребителя достигает максимума в условиях совершенной конкуренции, тогда как излишек производителя растет с ростом монополизации рынка. Суммарный излишек является мерой аллокационной эффективности использования ресурсов.

Ключевые понятия

Спрос, предложение, рыночное равновесие, излишек потребителя, излишек производителя.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80294. Фінансове забезпечення цивільного захисту 63.5 KB
  Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності МНС України, його поточна робота, а також забезпечення діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра – керівником апарату МНС України.
80297. Правове становище та види суб’єктів господарювання 267.5 KB
  Поняття підприємства в цивільному праві та господарському праві. товариства державні комунальні та інші підприємства створені відповідно до ГК а також ін. Підприємства окрім тих що не мають за мету отримання прибутку. Підприємства всіх видів.
80298. Правове регулювання майнових відносин у сфері господарювання (підприємництва) 230.5 KB
  Похідні від права власності правові титули майна: право довірчої власності право господарського відання право оперативного управління право користування. Проблемні питання правового режиму майна господарського товариства. Особливості правового режиму окремих видів майна військового майна основних фондів майна творчих спілок видавництв підприємств книгорозповсюдження редакцій ЗМІ Національної академії наук України земельних ділянок державної та комунальної власності. Правове регулювання економіки базується сьогодні на Конституції...
80299. Проблеми правового регулювання банкрутства 251.5 KB
  Захист прав боржника і кредиторів через судові процедури. Проблеми застосування Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Особливості банкрутства державних підприємств...
80300. Актуальні питання відшкодування шкоди 239 KB
  Актуальні питання відшкодування шкоди Поняття шкоди її види та способи відшкодування. Відшкодування моральної шкоди у договірних зобов’язаннях. Відшкодування шкоди завданої малолітніми і неповнолітніми. Особливості відшкодування шкоди за участю органів прокуратури.
80301. Позовна давність. Наслідки спливу позовної давності 108 KB
  У цивільному праві цей інститут має на меті стабілізацію цивільного обороту, зміцнення фінансової та господарської дисципліни, ліквідацію невизначеності у відносинах економічних субєктів, стимуляцію їх до здійснення належних їм прав та виконання обовязків, оскільки відсутність розумних часових обмежень для примусового захисту цивільних
80302. Зобов’язання у сфері господарювання 116 KB
  Особливості господарського договору. Порядок укладення виконання та припинення господарського договору. Відмова від договору та розірвання договору. Роль договору не обмежується тим що він впливає на динаміку цивільних чи господарських правовідносин встановлює змінює припиняє відносини а й визначає зміст конкретних прав і обов’язків сторін.