91518

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Перекрестная эластичность Эластичность спроса по доходу показывает как реагирует покупатель на изменение собственных доходов. ЕId – эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность показывает характер реакции покупателя одного товара в ответ на изменение цены другого товара....

Русский

2015-07-21

54.27 KB

0 чел.

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность

Эластичность спроса по доходу показывает, как реагирует покупатель на изменение собственных доходов.

ЕId – эластичность спроса по доходу.

ЕIs = %ΔQd / %ΔI                                                           Q – объем

Eдуг. = ΔQ : (Q1 + Q2) / ΔI :(I1+I2)           I –доход потребителя     

Eточ.= ΔQ : Q / ΔI : I (при бесконечно малых изменениях дохода)

1) E > 0 (ΔI↑ → ΔQ↑, ΔI↓ → ΔQ↓) – случай с товарами нормальными (высшими);

2) E < 0 (ΔI↑ → ΔQ↓, ΔI↓ → ΔQ↑) – товар относится к группе низших;

3) 0 < E < 1 – товар относится к предметам первой необходимости;

4) E = 1 – товар стандартный (потребительский);

5) E > 1 – товар роскоши.

Перекрестная эластичность показывает характер реакции покупателя одного товара в ответ на изменение цены другого товара.

Exy – перекрестная эластичность спроса (x, y), где x, y разные – товары.

Exy = %ΔQdx / %ΔPy

Eточ.= [ΔQ : Q1]x / [ΔP : P1]y

Eдуг.= [ΔQ : (Q1+Q2)]x / [ΔP : (P1+P2]y

1) E > 0 (Px↑ → Qy↑, Px↓ → Qy↓) – товары x и yблизкие субституты. Чем больше абсолютное значение коэффициента, тем выше субституция между товарами.

2) E < 0 (Px↑ → Qy↓, Px↓ → Qy↑) –  товары x и y – комплементы.

3) E  = 0 – товары x и y – самостоятельные, независимые друг от друга.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74875. Операционный и финансовый рычаг 1.05 MB
  Соотношение постоянных и переменных операционных затрат предприятия позволяющее включать механизм операционного левериджа с различной интенсивностью воздействия на операционную прибыль предприятия характеризуется коэффициентом операционного левериджа который рассчитывается по следующей формуле...
74876. Управление инвестициями предприятия 370 KB
  Управление инвестициями предприятия Сущность и классификация инвестиций предприятия Основные задачи управления инвестициями Основные формы реальных инвестиций и особенности управления ими Виды инвестиционных проектов и основные требования к ним. Основные критерии оценки реальных инвестиционных проектов Инвестиции предприятия представляют собой вложение капитала во всех его формах в различные объекты инструменты его хозяйственной деятельности с целью получения прибыли а также достижения иного экономического или внеэкономического...
74877. Совершенствование навыков устного счета на уроках математики при решении примеров и задач на умножение 139 KB
  Анализ условия и вопросы к условию задачи составление плана решения задачи составление плана решения задачи какими действиями нужно найти значение величины; выполнение арифметических действий. Записать на доске краткую запись задачи...
74878. Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел 3.24 MB
  Подорожуючи і зустрічаючись з цими святинями упродовж уроку ми будемо розвивати в собі духовні скарби як вміння бачити відчувати чути пам’ятати радіти торкатися любити використовуючи знання з математики. Національний дендрологічний Парк...
74879. Урок – подорож з математики в 2 класі. Складання таблиці ділення на 3. Складання задач за даним розв’язанням 135.5 KB
  Складання задач за даним розв’язанням. Вправляти в умінні застосовувати випадки табличного ділення на 3 під час розв’язання прикладів і задач. Продовжувати вчити складати обернені задачі задачі за даним розв’язанням. Розвивати набуті математичні навички логічне мислення пам’ять уміння користуватися математичними термінами працювати в парах.
74880. Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Знаходження значень виразів 151 KB
  Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Ознайомити учнів із задачами на знаходження невідомого від’ємника; довести до свідомості учнів що задачі на знаходження невідомого від’ємника розв’язуються дією віднімання; формувати вміння знаходити значення виразів...
74881. Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє і наступне число до даного. Додавання й віднімання одиниці. Одиниці вартості –гривня,копійка 282.5 KB
  Вправляти учнів у розв’язанні прикладів на додавання й віднімання одиниці; формувати вміння зіставляти результати власної роботи зі зразком;ознайомити з грошовою одиницею «гривня»; розвивати уміння складати й розв’язувати задачі;прищепити любов до рідної землі,збагачувати знання учнів Про Україну.
74882. Вправи і задачі на додавання і віднімання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка 216.5 KB
  Вправляти учнів у додаванні і відніманні круглих десятків; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка; закріплювати обчислювальні навички учнів. Розвивати логічне мислення, пам\'ять, увагу, спостережливість, пізнавальні інтереси, творчі здібності, кмітливість, фантазію, емоції учнів за допомогою створення ситуації здивування, радості, зацікавленості
74883. Додавання і віднімання в межах 10. Зв’язок між додаванням і відніманням. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка 241 KB
  Формувати в учнів уміння визначати арифметичну дію за назвою результату дії; мобілізувати знання учнів про взаємозв’язок між діями додавання і віднімання; визначати зв’язок односюжетних задач на знаходження суми і невідомого доданка, розвивати логічне мислення, пізнавальні здібності учнів.