91520

Практическое значение анализа эластичности. Эластичность и налоговое бремя

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Эластичность и налоговое бремя Эластичность и ее анализ имеет важное практическое значение. Эластичность спроса по цене позволяет определить особенности налогообложения распределение между покупателем и продавцом налогового бремени. Ключевые понятия Эластичность эластичность спроса эластичность спроса по цене эластичность спроса по доходу перекрестная эластичность эластичность предложения эластичность предложения по цене.

Русский

2015-07-21

48.29 KB

3 чел.

Практическое значение анализа эластичности. Эластичность и налоговое бремя

Эластичность и ее анализ имеет важное практическое значение.

Эластичность спроса по цене позволяет определить особенности налогообложения, распределение между покупателем и продавцом налогового бремени.

  P           S׀

      E׀               T        S

 Pe            

  покупатель    Е

     

Pe     производитель       

            

                 D

          Qe׀    Qe                                              Q

Еps = 1

Еpd = 1

T – налог с продаж.

При единичной эластичности спроса и предложения по цене налоговое бремя делится поровну между покупателем и продавцом.

Если спрос неэластичен, то большая часть налога ложится на плечи потребителя при условии, что предложение является постоянным.

Если предложение на рынке неэластично, тем большую часть налогов платит производитель при условии, что спрос является постоянным.

Ключевые понятия

Эластичность, эластичность спроса, эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу, перекрестная эластичность, эластичность предложения, эластичность предложения по цене.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55190. Методика підготовки та проведення діагностичної бесіди 107.5 KB
  Прийоми техніки: складання обмірковування плану бесіди інтервю Встановлення контакту контакт очей; привітання; знайомство; визначення дистанції імя; розмова про спільні інтереси приємне цікаве; “такâ€реакція; тон привітний...
55191. Методика підготовки та проведення гри 71.5 KB
  МЕТА: Сформувати уявлення щодо методики підготовки та проведення гри. З’ясуйте соціальне і психолого-педагогічне значення гри. Класифікуйте ігри за ознакою мети за місцем проведення за кількістю учасників за конкурсністю тощо.
55192. КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 738.12 KB
  Сущность и элементы маркетинговых коммуникаций. Особенности рекламы в сфере туризма. Стимулирование сбыта. Личная продажа и прямой маркетинг.
55193. Загальна характеристика технологій математичної освіти 37.5 KB
  Методичний орієнтир: Педагогічна технологія це системний метод планування реалізації та оцінювання всього процесу навчання й засвоєння знань із урахування технічних та людських ресурсів та їх взаємодії для досягнення ефективнішої форми освіти.
55194. Цивільні правовідносини 36 KB
  Завдання 4 Про який вид юридичних фактів іде мова у нижченаведених ситуаціях Свою відповідь обґрунтуйте. Ситуація 1. Ситуація 2. Ситуація 3.
55195. Класифікація і поведінка витрат 56.5 KB
  Основні поняття: витрати прямі та непрямі витрати постійні та змінні витрати основні та допоміжні витрати релевантні та нерелевантні витративиробнича собівартість повна собівартість граничні витрати контрольовані...
55196. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 81.28 KB
  Организация взаимодействия маркетинговой службы с другими подразделениями компании. В организационной структуре туристских фирм служба маркетинга является звеном, координирующим деятельность всех без исключения структурных подразделений.
55197. Наукова комунікація як складова фахової діяльності 179 KB
  Користуючись тлумачним словником поясніть значення наведених слів. Українські термінологічні словники. Павлову Загальномовні словники й довідники Волощак М. Російсько-український словник сталих словосполучень.
55198. Облік і аудит. Методичні рекомендації 351.5 KB
  Практичні рекомендації спрямовуються на набуття студентами навиків застосування теоретичних знань і методологічних підходів до формування показників звітності вітчизняних публічних корпорацій. Вивчення цієї дисципліни сприяють формуванню прикладних навичок фахівців з бухгалтерського обліку...