91520

Практическое значение анализа эластичности. Эластичность и налоговое бремя

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Эластичность и налоговое бремя Эластичность и ее анализ имеет важное практическое значение. Эластичность спроса по цене позволяет определить особенности налогообложения распределение между покупателем и продавцом налогового бремени. Ключевые понятия Эластичность эластичность спроса эластичность спроса по цене эластичность спроса по доходу перекрестная эластичность эластичность предложения эластичность предложения по цене.

Русский

2015-07-21

48.29 KB

2 чел.

Практическое значение анализа эластичности. Эластичность и налоговое бремя

Эластичность и ее анализ имеет важное практическое значение.

Эластичность спроса по цене позволяет определить особенности налогообложения, распределение между покупателем и продавцом налогового бремени.

  P           S׀

      E׀               T        S

 Pe            

  покупатель    Е

     

Pe     производитель       

            

                 D

          Qe׀    Qe                                              Q

Еps = 1

Еpd = 1

T – налог с продаж.

При единичной эластичности спроса и предложения по цене налоговое бремя делится поровну между покупателем и продавцом.

Если спрос неэластичен, то большая часть налога ложится на плечи потребителя при условии, что предложение является постоянным.

Если предложение на рынке неэластично, тем большую часть налогов платит производитель при условии, что спрос является постоянным.

Ключевые понятия

Эластичность, эластичность спроса, эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу, перекрестная эластичность, эластичность предложения, эластичность предложения по цене.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69217. Статистика оплати праці 50.5 KB
  Оплата праці - сполучний елемент між державою, підприємством і окремою особою; це стимул до зростання продуктивності праці; один з елементів витрат на виробництво продукції; рівень матеріального добробуту працівників.
69218. Статистика основных фондов 28 KB
  ОПФ это здания сооружения передаточные устройства машины и оборудование транспортные средства производственный инвентарь и принадлежности хозяйственный инвентарь рабочий и продуктивный скот многолетние сады и насаждения капитальные затраты по улучшению земель...
69219. Статистичні показники 158 KB
  Статистичний показник це кількісна характеристика соціальноекономічних явищ та процесів в умовах якісного визначення тобто це міра якісного і кількісного відображення певної властивості соціальноекономічного явища чи процесу.
69220. Статистика продукції 138.5 KB
  Промислова продукція - це прямий корисний результат промислово-виробничої діяльності підприємства (фірми), виражений у формі продуктів або виробничих послуг. Отже, звідси: продукція є результатом діяльності підприємства, тому сировина та матеріали, що ще не вступили у виробництво...
69221. Статистичне спостереження, його суть, форми та помилки 112 KB
  Форми статистичного спостереження його види та способи проведення. Програмно методологічні та організаційні питання статичного спостереження. Помилки статистичного спостереження та заходи щодо їх усунення.
69222. Вибірковий метод 437 KB
  Причини і умови застосування та організації вибіркового спостереження. Так для визначення втрат при збиранні урожаю суцільне спостереження потребує значних затрат часу та коштів а при перевірці якості продукції наприклад жирності молока схожості зерна його не можна провести...
69223. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків 398.5 KB
  Кореляційно-регресійний аналіз зв’язку його завдання і основні етапи. Оцінка щільності та істотності кореляційного зв’язку. При функціональному зв’язку кожному можливому значенню факторної ознаки відповідає чітко визначене значення результативної ознаки тобто...
69224. Статистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ 507.5 KB
  Для будь-якого динамічного ряду характерні перелік хронологічних дат моментів або інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистичних показників які називають рівнями ряду. Приймаючи будь-який інтервал за одиницю послідовність рівнів можна записати так: де число рівнів довжина динамічного ряду.