91522

Предприятие как хозяйствующий субъект. Организационно-правовые формы предприятий

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Единичные предприятия предприятия созданные одним учредителем несущие полную ответственность по результатам его деятельности Достоинства: простота организации; сильная мотивация; свобода действий. Партнёрство предприятия объединяющие нескольких лиц для совместной хоздеятельности. Корпорации предприятия уставный капитал которых образуется за счет эмиссий и продажи ценных бумаг акций.

Русский

2015-07-21

50.26 KB

0 чел.

Предприятие как хозяйствующий субъект. Организационно-правовые формы предприятий

Фирма (предприятие) – основная деловая единица рыночной экономики, которая:

1) формирует спрос на ресурсы,

2) производит и предлагает готовые товары и услуги,

3) осуществляет инвестирование производства,

4) является юридическим лицом в системе налогообложения.

Главным критерием классификации различных форм предприятий в рыночной экономике является организационно-правовая форма. Различают три вида организационно-правовых форм предприятий:

  1.  единичное (индивидуальное) предприятие;
  2.  партнерство (товарищество);
  3.  корпорация (общество).

Единичные предприятия предприятия, созданные одним учредителем, несущие полную ответственность по результатам его деятельности

Достоинства: простота организации; сильная мотивация; свобода действий.

Недостатки: ограниченность в финансовых ресурсах; неограниченная ответственность; неопределенные сроки деятельности; отсутствие специализации управленческих функций.

2) Партнёрство предприятия, объединяющие нескольких лиц для совместной хоздеятельности.

Достоинства: большие финансовые и ресурсные возможности; свобода и оперативность осуществления деятельности; возможность специализации управленческих функций.

Недостатки: непостоянство и зависимость партнеров друг от друга; усложнение процесса принятия решения; неограниченная ответственность членов товарищества или партнерства.

       3) Корпорации предприятия, уставный капитал которых образуется за счет эмиссий и продажи ценных бумаг (акций). Различают ОАО, ЗАО, ОДО, ООО.

Достоинства: возможности концентрировать серьезные финансовые и материальные ресурсы; ограниченная ответственность вкладчиков (акционеров).

Недостатки: двойное налогообложение; финансовые и организационные сложности на этапе учреждения; склонности к монополизации деятельности на рынке; противоречия интересов менеджеров и акционеров фирмы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40935. Самоконтроль на заняттях з легкої атлетики 31.5 KB
  Самопочуття після занять фізичними вправами повинне бути бадьорим настрій гарним людина не повинна почувати головного болю розбитості й відчуття стомлення. Як правило при систематичних занять спортом сон добрий зі швидким засипанням і бадьорим самопочуттям після сну. Вживати їжу відразу після занять не рекомендується краще почекати 3060 хвилин. Щоденник самоконтролю служить для обліку самостійних занять фізичною культурою й спорту а також реєстрації антропометричних змін показників функціональних проб і контрольних випробувань...
40936. Історія створення Міжнародного олімпійського комітету 92.5 KB
  Роль Пєра де Кубертена у відродженні сучасних Олімпійських ігор. Роль Пєра де Кубертена у відродженні сучасних Олімпійських ігор. Відродженню сучасних Олімпійських ігор світ зобовязаний в першу чергу енергії та наполегливості історика літератора педагога соціолога барона Пєра де Кубертена. Пєр Фреді барон де Кубертен народився у Парижі 1 січня 1863 року в багатій сімї французького живописця.
40937. Технология и безопасность взрывных работ 2.83 MB
  Рассмотрены основные теоретические и практические вопросы по курсу «Технология и безопасность взрывных работ». Учебное пособие предназначено для студентов четвертого курса заочной формы обучения специальностей направления «Горное дело»
40938. Когнітивний інструментарій комп’ютерної лінгвістики 133 KB
  Компютерна лінгвістика. Когнітивний інструментарій компютерної лінгвістики. Напрямки компютерної лінгвістики. Компютерна лінгвістика computtionl linguistics є маргінальною галуззю мовознавства спрямованою на розробку автоматизованих методів зберігання обробки переробки й використання лінгвістичних знань й інформації репрезентованої знаками природної мови.
40939. Оптимізація когнітивної функції мови 72 KB
  Квантитативна лінгвістика міждисциплінарний напрямок у прикладних дослідженнях в якому як основний інструмент вивчення мови та мовлення використовуються кількісні або статистичні методи аналізу. Компютерне моделювання мови та мовлення використання знання про частоту у компютерній лінгвістиці. Ідентифікація людини за усним мовленням потребує залучення відповідних технічних засобів що відображають певні фонетичні ознаки та здійснюється на підставі характеристик голосу: гучності тривалості висоти тону висотного діапазону висотного...
40940. Типи словників. Структура словників 100 KB
  За кількістю представлених мов словники поділяються на одномовні двомовні й багатомовні перші представляють лексикон однієї мови інші є перекладними й подають еквіваленти мовних одиниць. За функцією словники поділяються на дескриптивні й нормативні: перші спрямовані на повний опис проблемної галузі в розмаїтті всіх випадків слововживань наприклад діалектні словники словники жаргонів сленгу; другі орієнтовані на норму мови з них вилучено все що не відповідає літературній нормі. Одномовні словники за типом характеристики слова...
40941. Оптимізація функціонування мови як засобу передачі інформації 109.5 KB
  Перекладознавство є філологічною галуззю яка вивчає закономірності процесу перекладу з однієї мови на іншу в його різноманітних виявах а також досліджує міжмовні відповідники різних рівнів і механізми та способи досягнення різних типів еквівалентності текстів оригіналу й перекладу. Об'єктом перекладознавства можна вважати первинний оригінальний текст і вторинний текст як результат перекладу. Предметом перекладознавства є процес перекладу як подвійний інтерпретаційнопороджувальний дискурс головним суб'єктом якого є особистість перекладача....
40942. Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії 38 KB
  Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії Буржуазна революція в Англії. Розвиток буржуазного права. вже новий король Вільгельм підписав Біль про права яким затверджувалось верховенство парламенту в законотворчості. визначався неписаними правилами колегіальна відповідальність кабінету міністрів формування уряду з партії що перемогла на виборах відмова короля від права вето та ін.
40943. Розвиток буржуазної держави та права у Франції 53.5 KB
  Розвиток буржуазної держави та права у Франції Буржуазна революція у Франції. Розвиток державності Франції у XIX ст. Буржуазна революція у Франції.