91522

Предприятие как хозяйствующий субъект. Организационно-правовые формы предприятий

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Единичные предприятия предприятия созданные одним учредителем несущие полную ответственность по результатам его деятельности Достоинства: простота организации; сильная мотивация; свобода действий. Партнёрство предприятия объединяющие нескольких лиц для совместной хоздеятельности. Корпорации предприятия уставный капитал которых образуется за счет эмиссий и продажи ценных бумаг акций.

Русский

2015-07-21

50.26 KB

0 чел.

Предприятие как хозяйствующий субъект. Организационно-правовые формы предприятий

Фирма (предприятие) – основная деловая единица рыночной экономики, которая:

1) формирует спрос на ресурсы,

2) производит и предлагает готовые товары и услуги,

3) осуществляет инвестирование производства,

4) является юридическим лицом в системе налогообложения.

Главным критерием классификации различных форм предприятий в рыночной экономике является организационно-правовая форма. Различают три вида организационно-правовых форм предприятий:

  1.  единичное (индивидуальное) предприятие;
  2.  партнерство (товарищество);
  3.  корпорация (общество).

Единичные предприятия предприятия, созданные одним учредителем, несущие полную ответственность по результатам его деятельности

Достоинства: простота организации; сильная мотивация; свобода действий.

Недостатки: ограниченность в финансовых ресурсах; неограниченная ответственность; неопределенные сроки деятельности; отсутствие специализации управленческих функций.

2) Партнёрство предприятия, объединяющие нескольких лиц для совместной хоздеятельности.

Достоинства: большие финансовые и ресурсные возможности; свобода и оперативность осуществления деятельности; возможность специализации управленческих функций.

Недостатки: непостоянство и зависимость партнеров друг от друга; усложнение процесса принятия решения; неограниченная ответственность членов товарищества или партнерства.

       3) Корпорации предприятия, уставный капитал которых образуется за счет эмиссий и продажи ценных бумаг (акций). Различают ОАО, ЗАО, ОДО, ООО.

Достоинства: возможности концентрировать серьезные финансовые и материальные ресурсы; ограниченная ответственность вкладчиков (акционеров).

Недостатки: двойное налогообложение; финансовые и организационные сложности на этапе учреждения; склонности к монополизации деятельности на рынке; противоречия интересов менеджеров и акционеров фирмы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46406. Педагогічні особливості культури офіцера 184 KB
  Обговорення другого питання: Педагогічні техніки військового педагога 30 хв. 30 Педагогічні техніки військового педагога 30 Психологічні особливості педагогічної майстерності 20 3. Обговорення другого питання: Педагогічні техніки військового педагога 30 хв. Педагогічну культуру вони розглядають як оволодіння військовим педагогом педагогічним досвідом людства ступінь його досконалості в педагогічній діяльності досягнутий рівень розвитку його особистості як педагога.
46408. Характеристика військового колективу 138.5 KB
  Хоча психічний склад колективу є соціально обумовленим, але він у багато чому визначається характером і умовами колективної діяльності, віковим і національним складом членів колективу. Тому при аналізі психічного складу колективів можливий і професійний, і віковий, і національний підходи...
46409. Доказательство и доказывание в гражданском процессе 118.5 KB
  Представители по гражданскому делу, или защитники по уголовному делу, делу об административном правонарушении, или медиаторы - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя, защитника или медиатора...
46410. Розмір речення та ідіостиль 36.21 KB
  Підготувала студентка 2го курсу ФІФ Група 2338 н Бреніч Наталія Розмір речення та ідіостиль Ця доповідь присвячена висвітленню теми Розмір речення та ідіостиль Поліни Ігорівни Климової. Обьектом статті є речення в свою чергу предметом є розмір речення та поняття іліостиль. Адмоні даючи детальну характеристику особливостям побудови речення в творах цього письменника наголошував на тому що у фразі Томаса Манна наявний процес пошуку істини це проявляється. Цією статтею робимо спробу дослідити недостатньо вивчений аспект ідіостиля...
46411. Аналіз умов та факторів виходу на зовнішній ринок українських літакобудівних підприємств 1.41 MB
  Цю стратегію переважно використовують невеликі авіакомпанії які мають невеликий парк літаків або взагалі орендують літаки. Але частка нових літаків в повітряному парку світу залишилась нижче рекордних показників зафіксованих в 1991 та 1999 роках. Прогноз оновлення парку літаків у світі Підтримка промисловості здійснюється урядами в різних формах: від істотної суттєвої частки долі у фінансуванні наукових досліджень до прямого субсидування виробництва і державного страхування експорту. На сьогоднішній день Boeing та irbus постачають на...
46412. Статус Рахункової Палати в Україні: українське законодавство, зарубіжний досвід та шляхи удосконалення 254 KB
  Нижче розглянуто основні віхи становлення Рахункової палати як органу фінансового контролю її завдання повноваження та проблеми діяльності на сучасному етапі зарубіжний досвід правового регулювання статусу аналогічних органів в окремих зарубіжних державах. На основі проведеного дослідження розроблено пропозиції щодо можливих шляхів удосконалення правового регулювання діяльності Рахункової палати в Україні. Денис КОВРИЖЕНКОексперт Лабораторії законодавчих ініціатив Основні етапи інституціоналізації Рахункової палати У 1992 році з ініціативи...
46413. Педагогічні особливості культури офіцера. Військово-педагогічні процеси 112 KB
  Сформувати у курсантів навички пошуку узагальнення критичного аналізу навча1льного матеріалу вміння висувати і захищати свої погляди з питань що розглядаються; Формувати у курсантів риси необхідні військовому керівнику для професійної діяльності; Формувати світогляд курсантів спираючись на національні історичні та військовопатріотичні традиції загальнолюдські цінності; Сприяти розвитку у курсантів почуття свідомої військової дисципліни відповідальності і цілеспрямованості.