91529

Бюджетный дефицит, его причины и виды. Финансирование бюджетного дефицита

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Исключает эффективность фискальной политики государства, т.к. требует оперативного государственного регулирования доходов и расходов, не обеспечивает стабильности экономики в длительном периоде.

Русский

2015-07-21

54.58 KB

0 чел.

Бюджетный дефицит, его причины и виды. Финансирование бюджетного дефицита

Бюджетный дефицит (БД) –  это сумма превышения ежегодных государственных расходов над доходами:

G > T, где G – государственные расходы; T–  бюджетные поступления.

Международный стандарт: бюджетный дефицит не должен превышать 5 % от ВВП страны.

Причины БД:

  1.  Низкий уровень доходов в стране.
  2.  Спады деловой активности.
  3.  Рост государственных закупок.
  4.  Разница между сбережением (S) и инвестициями (I).

 S > I    БД.

Эта зависимость следует из равенства:

Сумма утечки денежных средств из кругооборота = сумме денежных притоков.

Утечка = T (налоги) + S (сбережения) Приток = G (государственные закупки) + I (инвестиции)

T + S=G + I, G – T = S - I, где G –  T –  бюджетный дефицит.

3 основные концепции балансирования госбюджета:

  1.  Концепция ежегодного балансирования.

Исключает эффективность фискальной политики государства, т.к. требует оперативного государственного регулирования доходов и расходов, не обеспечивает стабильности экономики в длительном периоде.

  1.  Концепция циклического балансирования (бюджет балансируется в ходе экономического цикла): государство осуществляет антициклические воздействия  и одновременно балансирует бюджет.

Спад: снижаются налоги, увеличиваются государственные расходы, увеличивается дефицит   бюджета.

Подъём: увеличиваются налоги, снижаются государственные расходы, увеличивается бюджетный профицит.

Проблемы:

  1.  подъёмы и спады различаются по глубине и по времени,
  2.  субъекты по-разному реагируют на фискальные  меры государства.

3.Концепция функциональных финансов: государство должно заботиться не о балансировании, а о макроэкономической стабильности экономики.

Государство в своей финансовой политике периодически использует все концепции.

Виды бюджетных дефицитов:

-(цбд) циклический: это БД, вызванный автоматическим сокращением T(налоговые поступления) и увеличением G (государственных трансфертов) при спаде деловой активности.

Структурный – это разность доходов и расходов госбюджета в условиях полной занятости при существующей системе налогообложения.

ЦБД = факт.БД – СБД

Различают:

-общий бюджетный дефицит (фактический);

-первичный БД = факт.БД–   выплаты по государственному долгу;

-операционный БД= общий БД-процент плат. по государственному долгу;

-квазибюджетный дефицит – скрытый бюджетный дефицит, связанный с:

1) финансированием избыточной занятости в государственном секторе,

2) просроченными долговыми обязательствами государственных предприятий,

3) льготными кредитами правительству.

Пути финансирования БД:

1. Кредитно-денежная эмиссия (монетизация БД):

-эмиссия наличности;

-кредиты центрального банка государственным предприятиям по льготным ставкам ,%;

-отсрочка платежей за товары и услуги (покупка в долг).

2.Увеличение налоговых поступлений в госбюджет.

3. Государственное заимствование:

-в своей стране (внутренний государственный долг);

-за рубежом (внешний государственный долг).

Государственный долг –  это сумма задолженности государства своим или иностранным физическим и юридическим лицам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2017. Технологія приготування супів, різновиди супів 38.32 KB
  Супи - рідкі страви, основою яких служать бульйони, відвари, молоко та хлібний квас. Крім рідкої основи, значна більшість супів містить щільну частину - різноманітні гарніри з овочів, крупів, макаронних виробів, мяса, риби, птиці й інших продуктів.
2018. Технологія холодних страв та закусок 24 KB
  За характером кулінарної обробки і основним продуктом закуски можна поділити на такі групи: бутерброди, салати і вінегрети, холодні страви і закуски з овочів і грибів, риби, м'яса, яєць.
2019. Технологія напоїв 24.5 KB
  Напої, що готують па підприємствах ресторанного господарства, поділяють па гарячі й холодні.
2020. Технологія гарячих напоїв 30.45 KB
  Напої поділяють на гарячі і холодні. Гарячі (чай, кава, какао, шоколад) є тонізуючими завдяки вмісту алколоїдів, дубильних речовин, вітамінів. Мають приємний аромат, стимулюють серцеву діяльність, органів травлення, зменшують відчуття втоми.
2021. Види харчування 20.68 KB
  Робота підприємств харчування при лікувальних установах може організовуватися по-різному, підстроюючись під вимоги клієнтів, які не відрізняється гарним здоров'ям — хворих, що знаходяться на стаціонарному і профілактичному лікуванні.
2022. Організація харчування на курортах і в місцях масового відпочинку 20.91 KB
  Усі курорти можна об'єднати в 3 групи: Бальнеологічні (лікування брудом, водою і т.ін.), Кліматичні (лікування особливим кліматом, обумовленим географічним положенням курорту), Горно-туристичні (для відпочинку і туризму) – для активного відпочинку.
2023. Вина до страв. Дегустація вин 22.36 KB
  Правильний підбір вина сприяє покращенню смакових якостей страв і закусок, неправильний — зіпсує смак відмінного вина і добре приготованої страви.
2024. Математично-технічна база ресторанів 21.43 KB
  Ресторанне господарство створює умови для економії матеріальних і трудових ресурсів за рахунок більш раціонального використання продуктів, палива, електроенергії, матеріально-технічних коштів.
2025. Адміністративна група 22.29 KB
  Основними в адміністративній групі приміщень є функціональні зони для роботи керівного складу підприємства готельного господарства.