91529

Бюджетный дефицит, его причины и виды. Финансирование бюджетного дефицита

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Исключает эффективность фискальной политики государства, т.к. требует оперативного государственного регулирования доходов и расходов, не обеспечивает стабильности экономики в длительном периоде.

Русский

2015-07-21

54.58 KB

0 чел.

Бюджетный дефицит, его причины и виды. Финансирование бюджетного дефицита

Бюджетный дефицит (БД) –  это сумма превышения ежегодных государственных расходов над доходами:

G > T, где G – государственные расходы; T–  бюджетные поступления.

Международный стандарт: бюджетный дефицит не должен превышать 5 % от ВВП страны.

Причины БД:

  1.  Низкий уровень доходов в стране.
  2.  Спады деловой активности.
  3.  Рост государственных закупок.
  4.  Разница между сбережением (S) и инвестициями (I).

 S > I    БД.

Эта зависимость следует из равенства:

Сумма утечки денежных средств из кругооборота = сумме денежных притоков.

Утечка = T (налоги) + S (сбережения) Приток = G (государственные закупки) + I (инвестиции)

T + S=G + I, G – T = S - I, где G –  T –  бюджетный дефицит.

3 основные концепции балансирования госбюджета:

  1.  Концепция ежегодного балансирования.

Исключает эффективность фискальной политики государства, т.к. требует оперативного государственного регулирования доходов и расходов, не обеспечивает стабильности экономики в длительном периоде.

  1.  Концепция циклического балансирования (бюджет балансируется в ходе экономического цикла): государство осуществляет антициклические воздействия  и одновременно балансирует бюджет.

Спад: снижаются налоги, увеличиваются государственные расходы, увеличивается дефицит   бюджета.

Подъём: увеличиваются налоги, снижаются государственные расходы, увеличивается бюджетный профицит.

Проблемы:

  1.  подъёмы и спады различаются по глубине и по времени,
  2.  субъекты по-разному реагируют на фискальные  меры государства.

3.Концепция функциональных финансов: государство должно заботиться не о балансировании, а о макроэкономической стабильности экономики.

Государство в своей финансовой политике периодически использует все концепции.

Виды бюджетных дефицитов:

-(цбд) циклический: это БД, вызванный автоматическим сокращением T(налоговые поступления) и увеличением G (государственных трансфертов) при спаде деловой активности.

Структурный – это разность доходов и расходов госбюджета в условиях полной занятости при существующей системе налогообложения.

ЦБД = факт.БД – СБД

Различают:

-общий бюджетный дефицит (фактический);

-первичный БД = факт.БД–   выплаты по государственному долгу;

-операционный БД= общий БД-процент плат. по государственному долгу;

-квазибюджетный дефицит – скрытый бюджетный дефицит, связанный с:

1) финансированием избыточной занятости в государственном секторе,

2) просроченными долговыми обязательствами государственных предприятий,

3) льготными кредитами правительству.

Пути финансирования БД:

1. Кредитно-денежная эмиссия (монетизация БД):

-эмиссия наличности;

-кредиты центрального банка государственным предприятиям по льготным ставкам ,%;

-отсрочка платежей за товары и услуги (покупка в долг).

2.Увеличение налоговых поступлений в госбюджет.

3. Государственное заимствование:

-в своей стране (внутренний государственный долг);

-за рубежом (внешний государственный долг).

Государственный долг –  это сумма задолженности государства своим или иностранным физическим и юридическим лицам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65531. СИСТЕМНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗПУШУВАЧІВ ҐРУНТУ 411.5 KB
  Розробка комплексу нових знарядь можлива при системному підході тобто при розгляді обробітку ґрунту як доповнення до природних ґрунтоутворюючих процесів на основі більш повного урахування механічних фізичних і біологічних властивостей ґрунту.
65532. Створення адаптивних засобів обліку і аналізу якості електроенергії 391 KB
  Обсяг спожитої електричної енергії фіксується електролічильниками а її якість контролюється приладами для вимірювання показників якості. Подана робота присвячена питанням розробки адаптивних засобів обліку електроенергії вимірювання показників її якості та відтворення...
65533. МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ 721 KB
  Сучасне процесне управління підприємствами і організаціями включає в себе управління гнучкими бізнеспроцесами орієнтованими на користувача і мінливими під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників.
65534. МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 322 KB
  Хоч протягом усього пeрiоду ринкових рeформ в eкономiчнiй лiтeртурi бгто увги придiлялося проблeмм розвитку в Укрїнi млого бiзнeсу лe його стн всe щe злишється нeздовiльним. Проблeм полягє нвiть нe в кiлькiсних прмeтрх функцiонувння цiєї сфeри якi поступово полiпшуються нсмпeрeд у структурi вiтчизняного...
65535. Інформаційна технологія синтезу моделей систем управління автоматизованими процесами 1.05 MB
  При створенні нових інформаційних технологій ІТ сучасні компютери та різні спеціалізовані математичні моделі слугують фундаментом побудови нових методів перетворення інформації для складних систем управління ССУ.
65536. РЕФРАКЦІЙНА КЕРАТОПЛАСТИКА АМЕТРОПІЙ (ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ) 389.5 KB
  Тенденції світової офтальмохірургії за останні роки переконливо свідчать про бурхливий розвиток керато-рефракційної хірургії заснованої на моделюванні передньої поверхні рогівки шляхом пошарового її зрізання методом кератомільозу.
65537. АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТУПЕНЯ ЗДРІБНЕННЯ РУДИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ ФЛОТАЦІЙНОГО ТА МАГНІТНОГО ЗБАГАЧЕННЯ 272.5 KB
  Завданням автоматизації здрібнення перед флотаційним або магнітним збагаченням є розкриття руд зі змінними фізикомеханічними властивостями тобто здрібнення їх до такої оптимальної крупності при якій частки корисного мінералу дезінтегруються з порожньою породою...
65538. Етіопатогенетичне обґрунтування способу лікування карієсу у дітей молодшого шкільного віку 156 KB
  Карієс зубів обумовлений прогресуючою демінералізацією зубних тканин викликаною кислотоутворюючими автохтонними бактеріями ротової порожнини серед яких найбільший карієсогенний потенціал мають стрептококи.
65539. МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ З УРАХУВАННЯМ ТРИВАЛОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ І НЕРІВНОМІРНОГО НАГРІВАННЯ ДО +200 С 5.05 MB
  Для даного часу характерна характерною тенденціэю тенденцією в будівельній галузі є інтенсивний розвиток висотного будівництва з монолітного залізобетону із застосуванням сучасних високоякісних бетонів які мають високі характеристики міцності...