91532

Мировая экономика и предпосылки ее возникновения

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Когда возникла МЭ МЭ возникает на основе постоянных отношений обмена между странами. в ходе промышленной революции: для промышленного крупного производства необходимо минеральное сырье запасы которого неравномерно распределены между странами мира для крупного промышленного производства необходима свободная рабочая сила также неравномерно распределенная по странам мира массовое производство требует крупных рынков сбыта которые ищутся по всему миру. Экономическая основа МХ – международное разделение труда предполагающее специализацию...

Русский

2015-07-21

51.78 KB

0 чел.

Мировая экономика и предпосылки ее возникновения

Мировое хозяйство (мировая экономика) – это система экономических связей различных стран и соответствующих ей международных экономических отношений (МЭО).

Когда возникла МЭ?

МЭ возникает на основе постоянных отношений обмена между странами. Значительный толчок этим отношениям дала эпоха Великих географических открытий в период позднего средневековья. Но как целостная система МХ возникло лишь на рубеже Х1Х– ХХ вв., в ходе промышленной революции:

  1.  для промышленного крупного производства необходимо минеральное сырье, запасы которого неравномерно распределены между странами мира,
  2.  для крупного промышленного производства необходима свободная рабочая сила, также неравномерно распределенная по странам мира,
  3.  массовое производство требует крупных рынков сбыта, которые ищутся по всему миру.

Экономическая основа МХ – международное разделение труда, предполагающее специализацию разных стран на производстве отдельных видов продукции.

Международное разделение труда основано на:

- природно-климатических различиях стран,

- географическом положении стран относительно транспортных путей и рынков сбыта,

- различиях в численности населения и территории,

- различиях в технической оснащенности производства,

- различиях в научно техническом потенциале,

- особенностях исторического развития стран.

К важным предпосылкам формирования МХ наряду с промышленной революцией и международным разделением труда относятся:

          1) производственная кооперация,

          2) наличие всемирной инфраструктуры,

          3) существование мировых рынков товаров и услуг, капиталов и рынков сбыта,

         4) формирование международной финансовой системы,

         5) создание специальных международных организаций: МВФ, МБРР, МБ, МОТ, ВОЗ, ВТО и др.

Структура МЭ.

В мире более 200 стран, различающихся:

- по уровню развития,

- уровню доходов на душу населения,

- ИРЧП (индексу развития человеческого потенциала) и др.

По методологии ООН все страны подразделяются на группы:

         1) промышленно развитые страны (ПРС),

         2) развивающиеся страны,

         3) страны с переходной экономикой.

Развивающиеся страны подразделяются на 3 группы:

- наименее развитые (44 страны),

- развивающиеся страны – не экспортеры нефти (88),

- страны - члены ОПЕК, экспортеры нефти (13).

Есть классификации стран по уровню доходов на душу населения (это классификации ОЭСР и МБРР):

- с низким уровнем доходов      (< 2$ в день на душу населения)

- со средним уровнем доходов   >100 стран

- выше среднего

- высоким:19 промышленно развитых стран, 5 развивающихся стран:

Гонконг, Кувейт, Израиль, Сингапур, Арабские Эмираты.

Сегодня принято выделять группу НИС – новых индивидуальных стран ( с 70-х гг ХХ в):

- «четверка драконов»  Юго-Восточной Азии – Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея.

- «второй эшелон» НИС – Индонезия, Малайзия, Тайланд, Филиппины.

- Латино-американские НИС: Бразилия, Мексика, Аргентина.

Для НИС характерны:

         1) высокие темпы ЭР (8 10%),

         2) высокие темпы экспорта промышленных товаров,

         3) кардинальные сдвиги в структуре экономики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59537. «Зупинись – суд іде» з теми «Проблема людства – екологія» 37.5 KB
  Своєю працею людина відкрила природі те що вона має в своїм лоні невідомі її скарби. років як появилася на землі людина. В древні часи коли людина була ще збирачем і мисливцем вона знаходилась більшменш в гармонії з природою і повністю залежала від неї.
59539. Інтерактивні уроки в п’ятому класі 100 KB
  Мета: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння розрізняти звуки передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці; розвивати в них фонематичний слух увагу слухову та зорову пам’ять усне та писемне мовлення...
59541. Аудіювання на уроках іноземної мови 53 KB
  Мета: удосконалювати вміння розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів вміння здійснювати усне спілкування вміння зафіксувати та передати письмово й усно інформацію збагатити словниковий запас учнів новими словами...
59542. Біблія — пам’ятка світової писемності. Урок-конференція 61 KB
  Довести вічну цінність Біблії для всіх без винятку людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством. Але незважаючи на це у Біблії зберігається головна думка усі книги узгоджуються між собою та доповнюють одна одну.
59543. Біосинтез білка 44 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі пов’язані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.
59544. Байдужість не прощається, виховний захід 69 KB
  Переконати що байдужість негативна людська риса. Добрий день усім хто не залишився байдужим до того що діється навколо і прийшов сьогодні до нашого залу щоб засудити одну з найтяжчих вад людини байдужість.
59545. Обязанности проводника при приемке и подготовке вагонов в рейс. Сооружения и устройства вагонного хозяйства 80.5 KB
  Назвіть кольори веселки. Що в неживій природі нагадує ці кольори Сонце світло вогонь ліхтар. Тепер розглянемо останні три кольори: блакитний синій фіолетовий. Де в неживій природі можемо побачити ці кольори Небо вода сніг лід.