91535

Валютный рынок и валютный курс

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Валютный рынок – это рынок на котором покупается – продается валюта денежные единицы различных стран. Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны выраженная в денежных единицах других стран. Основой валютного курса является валютный паритет – законодательно устанавливаемое соотношение между двумя валютами.

Русский

2015-07-21

45.27 KB

0 чел.

Валютный рынок и валютный курс.

Валютный рынок – это рынок, на котором покупается – продается валюта (денежные единицы) различных стран.

Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран.

Основой валютного курса является валютный паритет – законодательно устанавливаемое соотношение между двумя валютами.

Основная функция валютного курса – служить критерием эффективности внешнеэкономического обмена. Это инструмент сопоставления издержек производства на данном предприятии или в стране с мировым уровнем.

Он показывает:

- какие товары целесообразно производить самим,

- какие товары целесообразно покупать (импортировать),

- какие товары экспортировать.

2 основных режима установления валютных курсов:

  1.  фиксированный

- реально фиксированный (характерны для золотого стандарта)

- фиксированный по договору.

  1.  плавающий (зависит от спроса и предложения валюты).

Колебание валютных курсов определяется:

- реальной покупательной способностью данной валюты на внутреннем рынке,

- спросом и предложением национальных валют на международном рынке, которое зависит от:

1) состояния платежного баланса,

2) переливов капиталов между странами в результате изменения процентных ставок.

Т.е. на валютные курсы влияют практически все внешние и внутренние экономические отношения.

Одним из важных факторов, определяющим колебания валютного курса, является состояние платежного баланса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80985. Значення історичних ігор на уроці історії 34.36 KB
  Здебільшого використовуються для перевірки знань учнів але також можуть бути використані у процесі актуалізації опорних знань. Основна цінність пропонованих навчальних ігор полягає в тому що вони суттєво сприяють зростанню інтересу учнів до вивчення історії. практика використання навчальних ігор з історії довела корисність та високу ефективність використання вищеназваних завдань і велику зацікавленість учнів у цих завданнях.
80987. Основні підходи до класифікації уроків історії 34.33 KB
  У цій класифікації розрізняють: уроки засвоєння нового навчального матеріалу; уроки формування і вдосконалення умінь та навичок; уроки закріплення та застосування знань умінь та навичок; уроки узагальнення та систематизації знань; уроки контролю і корекції знань вмінь та навичок; комбіновані уроки. Уроки вивчення нового навчального матеріалу. Уроки формування і вдосконалення вмінь та навичок. Уроки закріплення та застосування знань умінь та навичок передбачають наявність в учнів певної кількості попередньо засвоєних знань умінь та...
80989. Використання текстових джерел у процесі навчання 35.4 KB
  У процесі вивчення шкільного курсу історії використовуються текстові джерела. Це Історичні джерела що опрацьовуються на уроках історії. можна поділити джерела у три великі групи: речові історичні джерела або археологічні пам’ятки; писемні історичні джерела або історичні документи; візуальні історичні джерела. Речові історичні джерела або археологічні пам’ятки – матеріальні рештки діяльності людини чи змінене людською працею із слідами діяльності людини природне середовище.
80990. Навчально-виховні завдання вивчення історії в сучасних умовах розвитку середньої освіти 35.57 KB
  Вивчення історії є одним із найважливіших чинників формування національної свідомості народу. Без знання минулого неможливо точне поняття про сучасне За останні роки сформувався новий образ учителя історії. На наш погляд сучасному вчителю історії мають бути притаманні такі риси: Державницька свідомість.
80992. Поняття та сутність методики навчання історії 31.29 KB
  Метод спосіб досягнення мети розв\'язання конкретного завдання Ефективність і якість навчання історії залежить від того наскільки вчитель володіє методами навчання і застосовує їх на практиці. Початкові елементи методики навчання історії зародилися з введенням викладання предмета як відповідь на практичні питання про цілі викладання про відбір історичного матеріалу якому навчали учнів і прийоми його розкриття. Методика історії як наука пройшла складний шлях розвитку.
80993. Методика роботи з історичним документом 33.52 KB
  Як відомо, до історичних джерел належить все створене людиною, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, памятки писемності. У широкому сенсі памятки писемності в методиці називають документами.