91535

Валютный рынок и валютный курс

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Валютный рынок это рынок на котором покупается продается валюта денежные единицы различных стран. Валютный курс это цена денежной единицы одной страны выраженная в денежных единицах других стран. Основой валютного курса является валютный паритет законодательно устанавливаемое соотношение между двумя валютами.

Русский

2015-07-21

45.27 KB

0 чел.

Валютный рынок и валютный курс.

Валютный рынок – это рынок, на котором покупается – продается валюта (денежные единицы) различных стран.

Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран.

Основой валютного курса является валютный паритет – законодательно устанавливаемое соотношение между двумя валютами.

Основная функция валютного курса – служить критерием эффективности внешнеэкономического обмена. Это инструмент сопоставления издержек производства на данном предприятии или в стране с мировым уровнем.

Он показывает:

- какие товары целесообразно производить самим,

- какие товары целесообразно покупать (импортировать),

- какие товары экспортировать.

2 основных режима установления валютных курсов:

  1.  фиксированный

- реально фиксированный (характерны для золотого стандарта)

- фиксированный по договору.

  1.  плавающий (зависит от спроса и предложения валюты).

Колебание валютных курсов определяется:

- реальной покупательной способностью данной валюты на внутреннем рынке,

- спросом и предложением национальных валют на международном рынке, которое зависит от:

1) состояния платежного баланса,

2) переливов капиталов между странами в результате изменения процентных ставок.

Т.е. на валютные курсы влияют практически все внешние и внутренние экономические отношения.

Одним из важных факторов, определяющим колебания валютного курса, является состояние платежного баланса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43134. Проектирование привода ленточного транспортера 7.63 MB
  Расчет вала на выносливость Выбор муфты для выходного вала. Выбор муфты для ведомого вала. Редуктор имеет три вала: горизонтально расположенный ведущий быстроходный вал на котором установлена коническая шестерня и два горизонтальных вала перпендикулярных ведущему валу.
43135. Проектування корпуса фільтра вертикального однокамерного 1.3 MB
  Графічна частина виконується у обсязі двох аркушів формату А1: один аркуш складального креслення апарату загальний вигляд; один аркуш формату А2 зі складальним кресленням вузлів апарату за вказівкою викладача керівника проекту після виготовлення креслення першого аркуша; один аркуш формату А2 з робочими кресленнями деталей різноманітного призначення за вказівкою викладача керівника проекту після розробки складальних креслень формат А2 ділиться за необхідністю на декілька менших форматів. Розрахунковопояснювальна записка...
43137. Какова сущность, функции и структура морали 35.5 KB
  Всем известно, что человек — это индивид, умеющий себя ограничивать. Все мы живем в мире сплошных ограничений. Можно с уверенностью сказать, что человек и человеческое общество возникли тогда, когда научились себя ограничивать. Так, например первыми законами были законы, запрещающие браки между родственниками.
43138. Методика викладання теми “Основні поняття алгоритмізації” у 8 класах 2.21 MB
  У житті ми постійно складаємо опис деякої послідовності дій для досягнення бажаного результату, тому поняття алгоритму не є для нас чимось новим і незвичайним. Кожен із нас використовує сотні різних алгоритмів. Але рішення завдання на комп'ютері неможливо без створення алгоритму. Вміння виконувати завдання, розробляти стратегію її вирішення, висувати і доводити гіпотези досвідченим шляхом, прогнозувати результати своєї діяльності, аналізувати і знаходити раціональні способи вирішення завдання шляхом оптимізації, деталізації створеного алгоритму дозволяють судити про рівень розвитку алгоритмічного мислення школярів. Тому необхідно особливу увагу приділяти алгоритмічному мисленню підростаючого покоління.
43139. Програмування. Методичні вказівки 206 KB
  Тема першого завдання використання візуальних компонентів із вкладок компонентів Stndrt System dditionl при роботі з масивами даних. Оброблений масив список даних вивести в таблицю MS Word створену за допомогою Delphi. Друге завдання створення баз даних та обробка інформації з них. База даних створюється за допомогою утілити Dtbse Desktop або за допомогою інших програм створення баз даних наприклад MS ccess.
43140. Синтез автомата по заданому алгоритму роботи 1.49 MB
  Система з чотирьох перемикальніх функцій задана таблицею 2.1 таблиця істиності заданих функцій Необхідно виконати сумісну мінімізацію функцій f1 f2 f3. Отримати операторні представлення для реалізації системи функцій на програмувальних логічних матрицях. 4 Етапи проектування і терміни їх виконання 1 Розмітка станів автомата 2 Формування вхідного та вихідного алфавітів 3 Побудова графа автомата 4 Побудова таблиці переходів 5 Побудова структурної таблиці автомата 6 Синтез комбинаційних схем для функцій збудження тригерів і вихідних...
43141. Туристский потенциал Вологодской области 108 KB
  Эмпирическую базу курсовой работы составили российские правовые акты; нормативные документы; отчетность и аналитические материалы региональных органов власти (Департамента развития муниципальных образований Вологодской области, Департамента культуры и охраны культурного наследия Вологодской области, Департамента международных, межрегиональных связей и туризма Вологодской области); официальные статистические данные в сфере туризма.
43142. Топонимика как наука о географических названиях 260 KB
  Топонимика как наука о географических названиях В современном русском языке существуют сотни тысяч нарицательных слов обозначающих предметы и их свойства явления природы и другие реалии нашей жизни. Кроме них существует и другой особый мир слов выполняющих функцию выделения индивидуализации и представляющих собой разнообразные имена и названия. Географические названия окружают человека всюду. Таким образом географические названия отражают не только историю природные условия данной местности языковые особенности народа но и могут...