91539

Безработица: типы, уровень, экономические издержки, закон Оукена

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Для измерения уровня безработицы в стране используется формула: Безработица = число безработных совокупная рабочая сила 100 Существует две методики определения уровня безработицы: Методика МОТ: уровень безработицы вычисляется на основе выборочного обследования рабочей силы. Это показатель общей безработицы. уровень регистрируемой безработицы. Показатели безработицы могут быть уточнены при помощи: соотношения между всеми безработными и трудоспособным населением страны соотношения между официально зарегистрированными безработными и...

Русский

2015-07-21

53.5 KB

0 чел.

Безработица: типы, уровень, экономические издержки, закон Оукена

Всё население можно разделить на 2 части:

1.Экономически неактивное население  (студенты, пенсионеры, занятые в домашнем хозяйстве).

2. Экономически активное население (занятые в общественном производстве, безработные).

Совокупная рабочая сила страны = занятые в общественном производстве + безработные.

По определению МОТ: безработный – лицо трудоспособного возраста, не имеющее работы, но пригодное к работе в настоящее время и активно ищущее её.

Для измерения уровня безработицы в стране используется формула:

Безработица = (число безработных / совокупная рабочая сила) *100 %

Существует две методики определения уровня безработицы:

 1.  Методика МОТ: уровень безработицы вычисляется на основе выборочного обследования рабочей силы. Это показатель общей безработицы.
 2.  По регистрации в службе занятости, т.е. уровень регистрируемой безработицы.

Различают два подхода по объяснению причин:

 1.  Подход неоклассиков: возможна лишь добровольная безработица, причина которой – несогласие с реально существующими  ставками зарплаты.
 2.  Подход кейнсианцев: возможна вынужденная безработица из-за недостаточности совокупного спроса в экономике.

По продолжительности различают 3 типа:

 1.  фрикционный: от 1 до 3 месяцев, связан с поиском и ожиданием работы;
 2.  структурный: вызывается изменением структуры спроса на рабочую силу из-за технологических изменений;
 3.  цклический: вызван циклическими колебаниями в экономике и возникает при понижательной волне.

Показатели безработицы могут быть уточнены при помощи:

 1.  соотношения между всеми безработными и трудоспособным населением страны,
 2.  соотношения между официально зарегистрированными безработными и экономически активной армией труда,
 3.  продолжительности безработицы,
 4.  удельного веса среди безработных женщин, молодежи и лиц с высшим образованием,
 5.  безработицы в разрезе регионов,
 6.  количества безработных, приходящихся на одно вакантное место.

Фрикционная + структурная = естественная безработица (полная занятость).

Фактический уровень безработицы – уровень естественной безработицы = циклическая.

В 1960 Оукен вывел закон, выражающий взаимосвязь между конъюнктурным снижением  ВВП и уровнем циклической безработицы. Если ВВП снижается на 2– 3%, то безработица растёт на 1 %.

Помимо закона Оукена, безработица в обществе порождает негативный эффект в виде:

 1.  усиления напряжённости в доходной части бюджета страны (сокращение числа налогоплательщиков);
 2.  усиления напряжённости в расходной части бюджета;
 3.  нарастания явлений социальной патологии при долгосрочной безработице (свыше 5 – 6 лет).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68166. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 246 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти визнається провідна роль педагога в досягненні мети освіти. Різноманітні аспекти професійного розвитку особистості виступили предметом наукових досліджень як вітчизняних Г. Тому при підготовці майбутніх вчителів провідними і приорітетними є завдання...
68167. ОСНОВНІ ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ШКІДЛИВОСТІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 237.5 KB
  Спеціалізація вирощування кукурудзи відбувається в сівозмінах з короткою ротацією з насиченням зернових культур понад 50 а це спричиняє акумуляцію інфекційного запасу хвороб в ґрунті. Головними чинниками що дестабілізують виробництво зерна є хвороби які знижують ефективність сучасних технологій вирощування кукурудзи.
68168. ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 206 KB
  Аналіз заходів щодо зниження рівня негативного впливу на економіку, що включають від відверто протекціоністських заходів для захисту власних виробників, девальвації національної валюти до регулювання ринків праці на користь громадян власних країн, прийнятих розвиненими економіками...
68169. МУЗИЧНИЙ ВИМІР БУТТЯ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 127.5 KB
  Але якщо раніше звучання музики було локалізоване в часі та просторі то у сучасному світі музику можна почути коли і де завгодно. У подібному процесі немає нічого дивного оскільки сама природа музики як мінімум подвійна. Двоїстість музики свідчить про подвійну природу самої людини а значить...
68172. УЯВЛЕННЯ ПРО БАГАТОВИМІРНЕ МИСЛЕННЯ, ЙОГО ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ 327 KB
  Це мислення формується в рамках нової народжуваної холістичної раціональності усвідомлення якої багато в чому сполучене з переосмисленням уявлень про еволюцію у якій слід розрізняти еволюцію екстенсивну та інтенсивну. Інтенсивна еволюція у першу чергу вимагає глибокого переосмислення фундаментального...
68174. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПОВАГУ ДО ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 197.5 KB
  Разом із цим проголосивши ратифіковані міжнародні договори складовою частиною своєї правової системи Україна визнала й загальні принципи міжнародного права які також містять вимогу поваги до честі і гідності особи у тому числі й у сфері кримінального процесу.