91560

Основные экономические показатели мирового хозяйства

Доклад

Мировая экономика и международное право

Этот показатель выражает общий объем конечных товаров и услуг произведенных на территории всех стран мира независимо от национальной принадлежности действующих там предприятий в определенный период времени. Данный показатель рассчитывается как ВВП минус амортизация чистый ВВП минус косвенные налоги и плюс субсидии. Показатель национального дохода приблизительно соответствует понятию произведенного национального дохода. Этот показатель примерно соответствует понятию использованного национального дохода.

Русский

2015-07-21

26.29 KB

0 чел.

Основные экономические показатели мирового хозяйства

Для проведения анализа экономического положения мирового хозяйства, как правило, используется система показателей, характеризующих состояние и динамику современного мирового хозяйства. Выделяют важнейшие из них:

1. Валовой мировой продукт. Этот показатель выражает общий объем конечных товаров и услуг, произведенных на территории всех стран мира, независимо от национальной принадлежности действующих там предприятий в определенный период времени. Учет конечной продукции предусматривает исключение повторного счета сырья, полуфабрикатов, других материалов, топлива, электроэнергии и услуг, использованных в процессе ее производства.

В каждой отдельно взятой стране валовой внутренний продукт подсчитывается на базе системы национальных счетов, построенной на концепции производительного характера всех видов деятельности. Стоит заметить, что она представляет собой совокупность международно признанных правил учета экономической деятельности и демонстрирует основные макроэкономические связи внутреннего и внешнего секторов национальных хозяйств.

2. Национальный доход. Данный показатель рассчитывается как ВВП минус амортизация (чистый ВВП), минус косвенные налоги и плюс субсидии. Показатель национального дохода приблизительно соответствует понятию произведенного национального дохода.

Сумма доходов, поступающая в распоряжение страны (национальный личный доход), подсчитывается как разница между чистым внутренним продуктом и сальдо доходов предприятий и граждан данной страны за рубежом и доходами иностранцев в ϶ᴛᴏй стране. Этот показатель примерно соответствует понятию использованного национального дохода.

В количественном выражении различие между ВВП и произведенным национальным доходом достаточно велико и составляет примерно 8–11 %, равняясь величине амортизационных отчислений. В разных странах ϶ᴛᴏ различие может колебаться, так как величина амортизационных отчислений зависит от национальной массы основных фондов. Доля амортизации несколько повышается в периоды спада и снижается в периоды подъема

3. Показатели участия страны в международных экономических отношениях. Они многообразны. Среди них выделяют такой часто применяемый показатель, как внешнеторговая квота – процентное отношение суммы экспорта и импорта к ВВП. Другой показатель – внешнеторговый оборот в расчете на душу населения, рассчитываемый как средний стоимостный объем экспорта страны, приходящийся на гражданина данной страны.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59555. Вивчення містерії Великий льох Т. Г. Шевченка 84 KB
  Мета виховна: на основі розуміння істинної історії України виховати почуття любові і співпереживання за її трагічну долю; виховати почуття гордості за свою націю і державу; Соціальні та комунікативні компетенції: поглибити поняття про містерію як жанр твору.
59556. Видозміна та декоративна обробка об’ємної форми 48.5 KB
  Виконати ескіз предмета побуту на вибір: підсвічник; ваза; чайник із чашкою; світильник з видозміною форми: у вигляді рослини тварини або іншого предмету з урахуванням принципу підходу до виготовлення творів декоративноприкладного мистецтва.
59557. Виховуємо на традиціях рідного народу 46 KB
  Для мене особисто стало доброю традицією розповідати кожному поколінню моїх вихованців про рушники. І вже на конкретних прикладах можна показати різні за призначенням рушники: утирачі стирки покутники плечові подарункові весільні.
59558. Голодомор. Сценарій уроку 79.5 KB
  То ж помянемо хоч сьогодні із запізненням у декілька довгих десятиліть мовчання тих великомучеників нашої тяжкої історії мільйони українських селян жертв небаченого в історії людської цивілізації голодомору. Та забути жахи голодомору люди не могли.
59559. Інтегрований урок з основ економіки. Гроші, їх види та функції 71 KB
  Механізми що приводять у дію економіку досить складні але один з найдавніших і важливих гроші. Як економічний механізм гроші відомі нам з раннього дитинства з першої монетки чи банкноти. Рольова гра учні класу виступають у ролі представників наукових і фінансових структур.
59560. Гурток англійської мови 75 KB
  People of different countries celebrate Christmas in various ways. But some traditions of celebrating it are common for all the countries. Two of them should be mentioned here. They are to decorate Christmas tree and to light candles.
59561. Засоби масової інформації 39 KB
  Мета та завдання: познайомити учнів із поняттям засобів масової інформації її інформаційними функціями розвивати вміння знаходити інформацію та користуватись нею аналізувати її розвивати критичне ставлення до подачі інформації.
59562. Здоров’я — мудрих гонорар день здоров’я для вчителів 70.5 KB
  Учителям пропонується пройти стежиною здоровя. Маршрут стежки здоровя Перша зупинка Канони здоровя знайомство з основними заповідями Салернського кодексу здоровя медичного трактату XIV століття. Друга зупинка Сонячна вибір із палітри фарб кольору здоровя відбиття власного настрою у виборі вираження обличчя.
59563. Здрастуй, рідна школо! 76.5 KB
  Обладнання: прапори країн; карта світу; стенд присвячений організації ЮНЕСКО; стенди із символікою школи гімн герб прапор з історією виникнення розвитку й досягнень школи; на партах література книги журнали країн світу магнітофон музичні записи; різні сувеніри на яких написано...