91583

Интернет. Влияние интернета на общество

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Интернет одновременно является и средством общемирового вещания и механизмом распространения информации и средой для сотрудничества и общения людей и компьютеров охватывающей весь земной шар. Она создана с целью обеспечить быстрый обмен информации между её пользователями. Таким образом обладая весомым преимуществом перед общепринятыми средствами массовой информации: газетами журналами глобальная сеть встает на новую ступень эволюции компьютерных и телекоммуникационных средств. 1 показывает что первоначальное общение происходит не...

Русский

2015-07-21

34.69 KB

0 чел.

Интернет.

Революционизирующее влияние Internet (Интернет) на наше общество не имеет исторических аналогов. Изобретение телеграфа, телефона, радио и компьютера подготовило почву для происходящей ныне отнюдь не технической революции. Интернет одновременно является и средством общемирового вещания, и механизмом распространения информации, и средой для сотрудничества и общения людей и компьютеров, охватывающей весь земной шар. В наши дни, когда словосочетания вроде coobic@mail.ru и http://www.lenta.ru легко слетают с языка первого встречного, знание основ и принципов работы в сети Интернет является такой же необходимостью, как и знание работы бытовых приборов.

Internet – сеть, объединяющая между собой компьютеры и локальные сети посредством телекоммуникационных связей. Она создана с целью - обеспечить быстрый обмен информации между её пользователями.

Internet является информационной средой, которая в силу развития новых компьютерных технологий, наделена замечательным свойством – интерактивностью. Таким образом, обладая весомым преимуществом перед общепринятыми средствами массовой информации: газетами, журналами, глобальная сеть встает на новую ступень эволюции компьютерных и телекоммуникационных средств.

Под интерактивностью понимают способность современных систем связи отвечать пользователю, подобно некоторому лицу, участвующему в диалоге. Тем самым, интерактивность расширяет и дополняет представление о функции компьютера – участвовать в диалоге, т.е. оценивать действия пользователя, отвечать в соответствии с этими оценками.

ИНФОРМАЦИОННАЯ

             СРЕДА

ОТПРАВИТЕЛЬ                         ПОЛУЧАТЕЛЬ

Рис. 1. Общение со средой

Модель, представленная на рис. 1, показывает, что первоначальное общение происходит не между отправителем и получателем информации, а скорее между пользователем и некоей средой, коммуникационным пространством. Причем оба участника диалога являются как отправителями, так и получателями информации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65254. Методи та засоби проектування технічних і програмних компонентів безпечних ПЛІС-контролерів з паралельною архітектурою 826 KB
  Запобігання техногенних катастроф є однією із глобальних проблем сучасності. Рішення даної проблеми в значній мірі залежить від досягнутого рівня функціональної безпеки технічних і програмних компонентів...
65255. УДОСКОНАЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМИННИХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ 3.68 MB
  Як підсилювачі-перетворювачі у сучасних системах найбільш простими і надійними зарекомендували себе електропневматичні клапани ЕПК на основі електромагніту соленоїдного типу з циліндровим сердечником.
65256. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ 190 KB
  Державне регулювання медичної діяльності в Україні є невід’ємною частиною державної політики та державного управління в галузі охорони здоров’я. Однак законодавство охорони здоров’я як важливий інструмент державного управління галуззю в нашій державі ще не виділено в окремий інститут права.
65257. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні ХХ – ХХІ століття 157 KB
  Серед проблем без розвязання яких неможливий процес розбудови суверенної української держави важливе місце посідає створення сучасної системи культурологічної освіти яка б враховувала багатовіковий досвід...
65258. Раціональне формування багатошарового штабелю для стабілізації його хімічного складу та підвищення використання залізорудної сировини 6.24 MB
  Ефективність технологічного процесу агломерації шихтових матеріалів та доменного переділу металургійних підприємств визначається їх базою сировини і якістю підготовки залізорудних матеріалів на рудних дворах.
65259. Особливості токсичного впливу протипухлинних засобів на прикладі циклофосфану, тамоксифену, 5-фторурацилу, естразину та їх гігієнічне регламентування у повітрі робочої зони 282.5 KB
  Мета дослідження – з’ясування характеру та можливого механізму розвитку метаболічних порушень під впливом антинеопластичних засобів різних груп та визначення пріоритетних критеріїв для їх гігієнічного регламентування у повітрі робочої зони.
65260. ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ МАГНІТНИМ АКСІАЛЬНО-СИМЕТРИЧНИМ ПОЛЕМ 1.17 MB
  В практиці водоочищення відсутні дослідження впливу постійного аксіальносиметричного поперечного магнітного поля на заряджені домішки. Тому актуальними є встановлення закономірностей руху домішок водного розчину з урахуванням їх йонізації...
65261. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ 2.74 MB
  Однак взуттєвих підприємств спеціалізованих на виготовленні спортивного взуття поки що в Україні недостатньо. Ситуація ускладнюється ще й фактором використання нераціонального дитячого...
65262. Фізико-хімічні процеси при виготовленні великогабаритних фотоелектричних перетворювачів в умовах серійного виробництва 504.5 KB
  Найбільшої ефективності використання сонячної енергії досягнуто при прямому її перетворенні безпосередньо в електричну за допомогою напівпровідникових фотоелектричних перетворювачів ФЕП.