91590

Способы подключения к сети Интернет

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Коммутруемый доступ к сети, иначе dialup – подключение с помощью модема, устройства которое осуществляет передачу данных по аналоговой телефонной сети. При этом как правило, два модема взаимодействуют по протоколу ppp (point to point protocol), самый современный протокол передачи v.90 или v.92 обеспечивают максимальную скорость передачи данных до 56 кб/c

Русский

2015-07-21

32.76 KB

1 чел.

Способы подключения к сети Интернет

 На данный момент, существует большое много способов подключения к сети Интернет, перечислим некоторые из них:

  1.  Коммутруемый доступ к сети, иначе dialup – подключение с помощью модема, устройства которое осуществляет передачу данных по аналоговой телефонной сети. При этом как правило, два модема взаимодействуют по протоколу ppp (point to point protocol), самый современный протокол передачи v.90 или v.92 обеспечивают максимальную скорость передачи данных до 56 кб/c
  2.  ISDN (Integrated Services Digital Network) - ISDN предполагает оцифровывание телефонной сети для того, чтобы голос, информация, текст, графические изображения, музыка, видеосигналы и другие материальные источники могли быть переданы коанечныму пользователю по имеющимся телефонным проводам и получены им из одного терминала конечного пользователя. ISDN включает в себя 2B (2*64 кб/с) + D (16 кб/c) канала, причем последний обеспечивает управление данными, таким образом, мы получаем канал в 128 кб/с. Существуют другие модификации ISDN позволяющие добиться более высоких скоростей.
  3.  Радио доступ – подключение по средством радио связи, что обеспечивает хорошее качество связи наряду с относительной дешевизной, в современных реешениях скорость радиоканала варьируется от 9,6 кб/с до 11 мб/c
  4.  Выделенная линия – выделенный канал, прокладываемый каким-либо образом от провайдра к конечному пользователю. В данном случае применяются технологии Ethernet, HomePNA или всевозможные DSL вариации (ADSL, XDSL и тд).
  5.  Спутниковые и оптоволоконные каналы связи, данный способ доступен как правило только провайдерам или огромным компаниям, в данном случае скорость ограничивается лишь финансовыми возможностями покупателя канала

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68439. Основи науки та наукознавства. Організація науково-дослідної роботи студентів та аспірантів 98.5 KB
  Процес руху людської думки від незнання до знання називається пізнанням. В основі пізнання лежить відображення об’єктивної реальності у свідомості людини в процесі її суспільної, виробничої та наукової діяльності, що називається практикою.
68440. Методологія наукових досліджень 49.5 KB
  Процес пізнання як основа будьякого наукового дослідження є складним і вимагає концептуального підходу на основі певної методології. Отже це вчення про методи дослідження про правила мислення при створенні теорії науки.
68441. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ» 174.5 KB
  При підготовці до написання курсової роботи вони оволодівають навичками самостійного аналізу територіальної організації продуктивних сил засвоюють основні методи цього аналізу вчаться добирати необхідний матеріал з літературних статистичних та інших джерел систематизувати...
68443. Аналіз грошових потоків. Сутність грошового потоку, необхідність аналізу грошових коштів та їх руху 164.5 KB
  Успішне функціонування підприємства в ринкових умовах можливе лише за умов здійснення безперервного руху грошових коштів їх надходження приплив і витрачання від вибуття забезпечення наявності певного вільного залишку на рахунках банку. Згідно з ПСБО 4 Звіт про рух грошових коштів грошові...
68444. Аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження 267.5 KB
  Під фінансовим ризиком підприємства розуміється ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрачання доходів або капіталу в ситуації невизначеності умов проведення його фінансової діяльності. Фінансовий ризик є об’єктивним явищем функціонування будь-якого підприємства...
68445. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств і запобігання їх банкрутству 125.5 KB
  Нині діє Закон України «Про поновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яким встановлюються умови та порядок поновлення платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності або визнання його банкрутом і застосування ліквідаційної процедури.
68446. Особливості фізичного виховання дітей із ослабленим здоров’ям 62.36 KB
  Дітям рекомендують додаткові оздоровчі фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості. Тимчасово протипоказані плавання ходьба на лижах біг на ковзанах Дихальні вправи особлива увага приділяється диханню носом і подовженому видиху; вестибулярне тренування; ходьба; вправи на координацію...
68447. Особенности социально-политического и экономического развития России в начале ХХ вв. Первая мировая война. Февральская революция 1917 год 103.5 KB
  ХХ век в мировой истории Особенности социально-политического и экономического развития России в начале ХХ вв. Экономическое развитие России Российская империя оставалась самым крупным государством мира многонациональным около 100 народов и народностей и многоконфессиональным.