91591

Несколько слов о ppp

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Сравнительно небольшое число главных вычислительных машин были подключены к каналам связи с непосредственным двухточечным соединением т. к последовательным каналами связи. Однако каналы связи с непосредственным соединением принадлежат к числу старейших методов передачи информации и почти каждая главная вычислительная машина поддерживает непосредственные соединения. Одной из причин малого числа каналов связи IP с непосредственным соединением было отсутствие стандартного протокола формирования пакета данных Internet.

Русский

2015-07-21

31.5 KB

0 чел.

Несколько слов о ppp

В конце 1980 гг. Internet (крупная международная сеть, соединяющая множество иссследовательских организаций, университетoв и коммерческих концернов) начала испытывать резкий рост числа главных вычислительных машин, обеспечивающих TCP/IP. Преобладающая часть этих главных вычислительных машин была подсоединена к локальным сетям (LAN) различных типов, причем наиболее популярной была Ethernet. Большая часть других главных вычислительных машин.соединялись через глобальные сети (WAN), такие как общедоступные сети передачи данных (PDN) типа Х.25. Сравнительно небольшое число главных вычислительных машин были подключены к каналам связи с непосредственным (двухточечным) соединением (т.е. к последовательным каналами связи). Однако каналы связи с непосредственным соединением принадлежат к числу старейших методов передачи информации, и почти каждая главная вычислительная машина поддерживает непосредственные соединения. Например, асинхронные интерфейсы RS-232 встречаются фактически повсюду.

Одной из причин малого числа каналов связи IP с непосредственным соединением было отсутствие стандартного протокола формирования пакета данных Internet. Протокол Point-to-Point Protocol (PPP) (Протокол канала связи с непосредственным соединением) предназначался для решения этой проблемы. Помимо решения проблемы формирования стандартных пакетов данных Internet IP в каналах с непосредственным соединением, РРР также должен был решить другие проблемы, в том числе присвоение и управление адресами IP, асинхронное (старт/стоп) и синхронное бит-ориентированное формирование пакета данных, мультиплексирование протокола сети, конфигурация канала связи, проверка качества канала связи, обнаружение ошибок и согласование варианта для таких способностей, как согласование адреса сетевого уровня и согласование компрессии информации. РРР решает эти вопросы путем обеспечения расширяемого Протокола Управления Каналом (Link Control Protocol) (LCP) и семейства Протоколов Управления Сетью (Network Control Protocols) (NCP), которые позволяют согласовывать факультативные параметры конфигурации и различные возможности. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53389. Порушення роботи імунної системи 71.5 KB
  МЕТА: Сформувати в учнів поняття про імунні системи імунні реакції організму алергію алергени СНІД; розглянути засоби профілактики від інфекційних хвороб; показати згубний вплив радіації отрутохімікатів на імунну систему; розвивати вміння надавати собі допомогу при різних видах захворювань; продовжувати екологічне виховання і виховання здорового способу життя. Давайте згадаємо які системи органів є у тварин А які системи органів людини ви вже вивчили Зараз на уроці ми розглянемо імунну систему. Центральне місце серед клітин імунної...
53391. Древняя Индия 41 KB
  Развивающая: Развивать умение пользоваться историко-географической картой, извлекать из неё знания, закрепить их с помощью работы по контурной карте. Умение переходить от одной формы работы к другой. Воспитательная: Закрепление представлений о том, что общечеловеческие достижения в культуре имеют конкретное происхождение. Представить культуру Индии как часть общемировой.
53392. США. Індіанці: пошуки вирішення проблеми. Контроль навичок - аудіювання 95.06 KB
  By the end of the lesson you should be able to reply and react appropriately to various statements. Beside, you will listen to some new information about the first Americans who came to Alaska from Asia crossing the Bering land bridge, which later became the Bering Strait. You will hear the text about American Indians and their problems.
53393. Методичні основи змісту навчання та виховання 143 KB
  В широкому плані особистість людини є інтегральною цілісністю біогенних соціогенних і психогенних елементів. Коменського великого чеського педагога чітко позначені положення про те що весь процес навчання і виховання дітей необхідно будувати з урахуванням їх вікових і індивідуальних особливостей і виявляти ці особливості шляхом систематичних спостережень. Він вважав що в процесі виховання і навчання необхідно орієнтуватися на позитивні якості...
53394. У НАС В ГОСТЯХ ІНДІЯ 99.5 KB
  Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії особливості природних умов і ресурсів розміщення населення й господарства культурноісторичні особливості країни; розвивати творчі здібності учнів логічне мислення формувати культуру спілкування; продовжити розвивати інтерес до предмета; формувати вміння працювати самостійно та в групах виховувати почуття доброти й милосердя до людей інших...
53395. ІНДУКЦІЯ – МЕТОД ПІЗНАННЯ ІСТИНИ 59 KB
  Як виховати цілісне мислення як сформувати ставлення до математики як до цілісної системи яка забезпечує світопізнання розвиток інтелекту показати практичне застосування логічних методів для встановлення істини у житті людини Покажемо це на прикладі вивчення теми “Індукціяâ€. У перекладі з латинської термін “індукція†означає â€œнаведенняâ€. Розрізняють кілька видів індуктивних міркувань: міркування за схемою “повна індукція†та міркування за схемою “неповна індукціяâ€. Це індукція шляхом переліку популярна індукція та...
53396. На шляху до сучасності: утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу 91.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати узагальнити та конкретизувати знання та уявлення учнів про розвиток провідних держав світу в 2 половині ХІХ ст. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань умінь і навичок. Після цього уроку учні зможуть: Характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства у провідних державах Європи та...
53397. Використання інформаційних технологій на уроках математики 1.49 MB
  Застосування компютерної техніки на уроках дозволяє зробити урок нетрадиційним яскравим насиченим наповнюючи його зміст знаннями з інших наочних областей що перетворюють математику з об'єкту вивчення в засіб отримання нових знань. Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках математики обумовлена наступними факторами: 1 різноманітність форм представлення інформації; 2 висока степінь наочності; 3 можливість моделювання за допомогою компютера різноманітних обєктів і процесів; 4 звільнення від рутинної роботи...