91611

Полезные сведения по сжатию данных

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

В зависимости от размера логического диска размер кластера на винчестере составляет от 2 до 32 Кбайт на дискете 512 байт каждый файл занимает целое число кластеров. Общий объем файлов составляет 10 000 байт так как 1 Кбайт = 1024 байт то это менее 10 Кбайт. Файлы займут на ней 100 кластеров или же 50 Кбайт. Еще более впечатляющим будет результат для логического диска объемом например 15 Гбайт у которого размер кластера составляет 32 Кбайт.

Русский

2015-07-21

32.03 KB

0 чел.

Полезные сведения по сжатию данных

Дополнительный выигрыш от применения архиваторов не только в более компактном представлении нескольких файлов, но и в том, что их можно представить в виде одного файла. В первоначальном варианте Windows 95 используется унаследованная от MS DOS файловая система FAT16, для которой характерна разбивка логического диска на зоны, называемые кластерами. В зависимости от размера логического диска размер кластера на винчестере составляет от 2 до 32 Кбайт, на дискете - 512 байт, каждый файл занимает целое число кластеров. В релизе Windows 95, выпущенном в 1997 г. для сборщиков компьютеров, и в Windows 98 для винчестера используется новая файловая система FAT32, в которой размер кластера в любом случае составляет 512 байт. Недостатки FAT16 (и, в меньшей степени, FAT32) проявляются при работе с файлами малого объема. Допустим, у нас есть 100 файлов по 100 байт (довольно редкий случай, но в практической деятельности приходится встречаться с большими россыпями маленьких файлов). Общий объем файлов составляет 10 000 байт (так как 1 Кбайт = 1024 байт, то это менее 10 Кбайт). Теперь запишем эти файлы на дискету, для которой размер кластера составляет 512 байт. Файлы займут на ней 100 кластеров или же 50 Кбайт. Еще более впечатляющим будет результат для логического диска объемом, например, 1,5 Гбайт, у которого размер кластера составляет 32 Кбайт. 100 кластеров для такого диска составляют 3200 Кбайт! Даже если предположить, что архиватор лишь объединяет несколько файлов в один, то выигрыш только от этого для приведенного примера составит от 5 до 320 раз.

Файлы в форматах, таких, например, как JPEG или MPEG, предусматривающих высокоэффективное сжатие с потерями, сжимать бессмысленно. Мультимедиа-файлы в простом формате WAV и в формате AVI сжимаются большинством архиваторов очень слабо, исключение составляет лишь RAR 2.0. Архивирование графической информации, записанной в форматах Bitmap (BMP) и PCX, обычно уменьшает размер в несколько раз. Несмотря на высокую эффективность сжатия формата GIF, архивация графических образов, записанных в этом формате, как ни странно, может дать выигрыш.

Текстовые файлы в простейшем формате (*.TXT) при сжатии в популярном формате ZIP с удивительным постоянством уменьшаются в размере приблизительно на 50%. А вот для форматов "Документ Word" и RTF, содержащих элементы оформления и много служебных символов, коэффициент сжатия может быть намного больше.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55042. Пошук інформації в Internet. Пошукові системи 614.5 KB
  Мета: ознайомити із засобами пошуку інформації в Інтернеті принципами функціонування вебкаталогів та пошукових систем; навчити стратегії пошуку інформації; виховувати інформаційну культуру учнів уважність дисциплінованість прищеплювати навички групової роботи співробітництва.
55043. Объекты, цели, методы государственного регулирования экономики 19.59 KB
  Продажа государственной собственности частным физическим и юридическим лицам позволяет: уменьшить дефицит бюджета, пополнить его доходами и увеличить средства, направляемые в другие сектора экономики; расширить сферу действия рыночного механизма и развить конкурентную среду; привлечь частный капитал в совместный с государством бизнес
55044. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури 242.5 KB
  Комп’ютерна презентація на уроках української мови та літератури. Це уможливлює: удосконалення методології і стратегії добору змісту методів і організаційних форм навчання що відповідають задачам розвитку особистості того кого навчають у сучасних умовах інформатизації суспільства; створення методичних систем навчання орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того кого навчають на формування умінь самостійно здобувати знання здійснювати інформаційнонавчальну...
55045. Навчальний посібник для самостійної роботи та самоконтролю 2.9 MB
  Те саме стосується й швидкості світла бо вимога щодо знання одиниць швидкості також висувається лише у 8-му класі. Саме такими є промені що їх викидає точкове джерело світла. Непідкріпленою тож необґрунтовано завищеною виглядає також вимога щодо опанування учнями поняттям сила світла та їхньої здатності розв'язувати задачі із застосуванням цієї фізичної величини с.
55046. Математика в біології 2.95 MB
  На допомогу тим хто розв’язує задачі з біології Кожна біологічна задача складається із сукупності даних умови задачі й запитань що вказує її вимогу. Якщо це задача з генетики використовуй генетичні символи; якщо вона стосується обміну речовин – складіть ланцюг живлення...
55047. Науково-методичного забезпечення професійного становлення молодого вчителя 4.85 MB
  Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого мають непогану фахову підготовку але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки діяльності учнівського колективу ведення шкільної документації у роботі з батьками. Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого мають непогану фахову підготовку але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки діяльності учнівського колективу ведення шкільної документації у роботі з батьками. Рецепту для кожної окремої педагогічної ситуації не існує але їх розв'язанню могли б сприяти такі...
55048. Курс загальної географії для 6 класу 364 KB
  Сучасне суспільство вимагає від школи підготовки підростаючого покоління, яке враховуючи власні можливості, зможе самостійно вирішувати складні проблеми власного життя. При цьому творчо мислити, використовуючи шкільні знання. Особливого значення, в цьому випадку, набуває креативність особистості.
55049. Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ (інформаційно-комп’ютерних технологій) 11.04 MB
  Використовуючи на уроці розвитку зв’язного мовлення “Твір опис†матеріали медіапосібника “Культурна спадщина України†здійснюємо з учнями віртуальну екскурсію до Києва занурюємося в культурний простір столиці поглиблюємо знання з історії. Аудюювання Тренажер для зору Вірші про осінь Вгадай казку Чехов “На весніâ€ Короткі оповідання зимавесна літо осінь 5 Математика Арифметикамалятко DVD Навчаємось рахувати відеоурок ЕДМ: Геометрія Задачі в віршах Тренажер “Рахуємо в межах 10†Тест “Порівняння чисел†Ознаки...
55050. Способи розв’язування функціональних рівнянь зі шкільного курсу математики 6.23 MB
  Цей навчальний посібник стане в нагоді школярам, які прагнуть розширити свої знання з математики та бажають самостійно оволодівати знаннями, та вчителям математики, які працюють зі здібними учнями.