91619

Учет налогов и платежей при расчете эффективности АСУ

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Оценка эффективности автоматизированных систем управления предприятием в транспортном строительстве осуществляется в соответствии с показателями коммерческой эффективности инвестиционных затрат. При расчете показателей коммерческой эффективности необходимо учитывать все взимаемые налоги и платежи. При расчете текущих издержек для оценки эффективности АСУ в издержки добавляются неучтенные налоги и платежи входящие в себестоимость работ.

Русский

2015-07-21

197.13 KB

0 чел.

Учет налогов и платежей при расчете эффективности АСУ.

Оценка эффективности автоматизированных систем управления предприятием в транспортном строительстве осуществляется в соответствии с показателями коммерческой эффективности инвестиционных затрат. При расчете показателей коммерческой эффективности необходимо учитывать все взимаемые налоги и платежи.

В качестве источников налогов и платежей могут выступать выручка (доход), себестоимость, финансовый результат, балансовая прибыль.

Финансовые результаты находятся как разность выручки и себестоимости продукции или услуг. Балансовая прибыль может определяться как финансовый результат за вычетом налога на имущество, налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы и целевых сборов. Источники и объекты налогообложения приведены в табл. 12.3.

При расчете текущих издержек для оценки эффективности АСУ в издержки добавляются неучтенные налоги и платежи, входящие в себестоимость работ.

При начислении налогов и платежей необходимо учитывать различного рода льготы. Так, по действующей системе налогообложения средства, направленные на инвестиции из прибыли (не свыше 50% балансовой прибыли), не облагаются налогом на прибыль, если амортизационные отчисления предприятиями использованы полностью.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71981. Переставна властивість дії множення. Розв’язування нерівностей. Складені задачі 41.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з переставною властивістю дії множення та розв’язанням нерівностей із зміною способом добору, закріпити вміння розв’язувати складені задачі, розвивати уважність, вміння абстрагувати від конкретного змісту задачі, виховувати інтерес до астрономії.
71982. Нумерація чисел 21-100. Запис чисел під диктовку. Порівняння чисел і знаходження значень виразів 56.5 KB
  Мета: вчити учнів записувати під диктовку числа першої сотні; вправляти в порівнюванні чисел і знаходженні значень виразів; розвивати обчислювальні навички; виховувати інтерес до вивчення математики. Обладнання: геометрічний роздатковий матеріал, таблиця першої сотні чисел...
71983. Нумерация многозначных чисел. Сложение и вычитание многозначных чисел. Повторение 150.5 KB
  Повторить и закрепить знания учащихся по темам «Нумерация многозначных чисел», «Сложение и вычитание многозначных чисел», развивать умение читать, записывать числа в пределах млн., устный счет, логическое мышление, память; совершенствовать умение решать составные задачи, вычислять периметр многоугольника...
71984. Розв’язування прикладів і задач на додавання і віднімання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка 49.5 KB
  Мета: вправляти учнів у розв’язуванні прикладів і задач на додавання і віднімання круглих десятків; формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка; виховувати любов до природи. Розвиток математичних умінь. Він пропонує нам розв’язати приклади № 315 самостійно.
71985. Одиниці вимірювання маси. Перетворення одиниць вимірювання маси. Задачі,що розв’язуються за допомогою відношення 44.5 KB
  Мета: систематизувати знання учнів про одиниці вимірювання маси, формувати уміння замінювати одиниці вимірювання маси іншими, вправляти у розв’язуванні задач способом відношення, повторити одиниці вимірювання довжини, дроби.
71986. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, що містять відношення «на… більше» («на… менше») 43 KB
  Мета: учити учнів додавати двоцифрові числа без переходу через десяток творчо працювати із задачами що містять відношення на більше на менше; розвивати логічне мислення уміння працювати в парах; виховувати любов до природи інтерес до математики.
71989. Число й цифра 7. Утворення числа способом прилічення 1. Порівняння чисел у межах 7. Попереднє і наступне число. Написання цифри 7 88.5 KB
  Тож гаразд часу не гаєм І урок вже починаєм А урок сьогоднішній нехай всім принесе задоволення від дуже потрібної роботи. Сьогодні ми вивчимо цифру 7 яка позначає число сім. Цифра сім як кочерга це її стирчить нога. Сім яскравих кожен знає Кольорів веселка має.