91648

Основы организации внутримашинного информационного обеспечения

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

К плановой информации относится та часть нормативных данных которые непосредственно связаны с организационнотехнологическими моделями строительных объектов и плановыми ресурсами по строительным работам. В состав методических и инструктивных материалов по ведению документов входят инструкции по их заполнению контролю достоверности информации подготовке документов к вводу информации во внутримашинную информационную базу в том числе по использованию кодовых обозначений приему и регистрации документов подготовке данных для корректировки...

Русский

2015-07-21

29.86 KB

1 чел.

Основы организации внутримашинного информационного обеспечения

Внутримашинное информационное обеспечение включает информационную базу на машинных носителях и средства ее ведения. Структура внутримашинной базы определяется моделью логически взаимосвязанных данных конкретной предметной области. В базу данных также входят отдельные невзаимосвязанные массивы входных, выходных и промежуточных данных, хранимых на машинных носителях.

Основными компонентам базы данных являются: нормативно-справочная, плановая, оперативная, учетная информация (рис. 3.3). К плановой информации относится та часть нормативных данных, которые непосредственно связаны с организационно-технологическими моделями строительных объектов и плановыми ресурсами по строительным работам. Данные этой группы можно считать условно-постоянными.

ветствии с регламентирующими документами, в том числе УСД и ЕСКК.

В состав методических и инструктивных материалов по ведению документов входят инструкции по их заполнению, контролю достоверности информации, подготовке документов к вводу информации во внутримашинную информационную базу (в том числе по использованию кодовых обозначений), приему и регистрации документов, подготовке данных для корректировки, архивированию первичных массивов данных, хранению документов, снятию копий документов, уничтожению документов и др.

Инструкции по подготовке документов к вводу, как правило, составляются отдельно для нормативно-справочной и другой условно-постоянной информации, оперативной (учетной) информации, сведений по корректировке нормативно-справочной информации и др. В необходимых случаях разрабатываются технологические схемы обработки содержащейся в документах информации при ее вводе в компьютер и формировании первичных массивов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17437. Ознайомлення з принципом роботи аналого-цифрових перетворювачів порозрядного зрівноваження 402 KB
  Мета роботи :Ознайомлення з принципом роботи аналогоцифрових перетворювачів порозрядного зрівноваження. Теоретичні відомості Аналогоцифрове перетворення використовується для обробки зберігання або передачі аналогових сигнал в цифровій формі. Наприклад швидкі в
17438. Ознайомлення з роботою систем автоматичного регулювання зі зворотнім зв’язком 198 KB
  Мета роботи:Ознайомлення з роботою систем автоматичного регулювання зі зворотнім зв’язком. Теоретичні відомості Значні обчислювальні та логічні можливості ЕОМ визначають їх використання для керування автоматизованими об’єктами. Інтегральні пристрої цифрового опр
17439. Поняття Колективного несвідомого та архетипу в концепції К. Юнга 23.87 KB
  Поняття Колективного несвідомого та архетипу в концепції К. Юнга Аналітична психологія один з видів аналізу особистості засновником якого є швейцарський психолог і культуролог К. Г. Юнг. Цей напрямок близький до психоаналізу однак має істотні відмінності. Його
17440. Основні етапи розвитку позитивізму 20.68 KB
  Основні етапи розвитку позитивізму Незвичайність новітніх наукових відкриттів гостро поставила питання про природу наукових понять співвідношення чуттєвого і раціонального моментів пізнання емпіричного і теоретичного знання про істину та її критерії законом...
17441. Головні ідеї Філософії життя Ф. Ніцше 17.6 KB
  Головні ідеї Філософії життя Ф. Ніцше Наприкінці XIX у першій половині XX ст. в Європі набула популярності філософія життя найпомітнішими представниками якої були Ф. Ніцше З. Фрейд А. Бергсон які відійшли від онтологічної та характерної для класичної філософії гн...
17442. Інтуїтивізм А. Бергсона 16.86 KB
  Інтуїтивізм А. Бергсона Один із філософських напрямів кінця XIX початку XX століть інтуїтивізм пов'язаний передусім з іменем видатного французького філософа лауреата Нобелівської премії Анрі Бергсона 18591941. Інтуїтивізм Бергсона складна суперечлива т...
17443. Характеристика напрямків філософії XX ст. 29.75 KB
  Характеристика напрямків філософії XX ст. Початок XX століття ознаменувався революційними змінами в науці відкриттям атома й електрона побудовою теорії відносності та квантової механіки а також становленню психології фрейдизму. На початку століття інтен
17444. Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму 21.53 KB
  Основні ідеї філософської позиції екзистенціалізму Екзистенціалі́зм фр. existentialisme від лат. exsistentia існування Філософія існування напрям у філософії XX ст. що позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту що здатна до вибору власної долі. Основни...
17445. Проблеми людини та її свободи у філософії Ж. П. Сартра 17.51 KB
  Проблеми людини та її свободи у філософії Ж. П. Сартра Вихідний пункт екзистенціалізму за Сартром це проблема яку вирішують герої Достоєвського: якщо Бога немає то все дозволено. Разом з Богом зникає можливість знайти якінебудь цінності у надчуттєвому світі. Немає ...