91648

Основы организации внутримашинного информационного обеспечения

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

К плановой информации относится та часть нормативных данных которые непосредственно связаны с организационнотехнологическими моделями строительных объектов и плановыми ресурсами по строительным работам. В состав методических и инструктивных материалов по ведению документов входят инструкции по их заполнению контролю достоверности информации подготовке документов к вводу информации во внутримашинную информационную базу в том числе по использованию кодовых обозначений приему и регистрации документов подготовке данных для корректировки...

Русский

2015-07-21

29.86 KB

0 чел.

Основы организации внутримашинного информационного обеспечения

Внутримашинное информационное обеспечение включает информационную базу на машинных носителях и средства ее ведения. Структура внутримашинной базы определяется моделью логически взаимосвязанных данных конкретной предметной области. В базу данных также входят отдельные невзаимосвязанные массивы входных, выходных и промежуточных данных, хранимых на машинных носителях.

Основными компонентам базы данных являются: нормативно-справочная, плановая, оперативная, учетная информация (рис. 3.3). К плановой информации относится та часть нормативных данных, которые непосредственно связаны с организационно-технологическими моделями строительных объектов и плановыми ресурсами по строительным работам. Данные этой группы можно считать условно-постоянными.

ветствии с регламентирующими документами, в том числе УСД и ЕСКК.

В состав методических и инструктивных материалов по ведению документов входят инструкции по их заполнению, контролю достоверности информации, подготовке документов к вводу информации во внутримашинную информационную базу (в том числе по использованию кодовых обозначений), приему и регистрации документов, подготовке данных для корректировки, архивированию первичных массивов данных, хранению документов, снятию копий документов, уничтожению документов и др.

Инструкции по подготовке документов к вводу, как правило, составляются отдельно для нормативно-справочной и другой условно-постоянной информации, оперативной (учетной) информации, сведений по корректировке нормативно-справочной информации и др. В необходимых случаях разрабатываются технологические схемы обработки содержащейся в документах информации при ее вводе в компьютер и формировании первичных массивов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69232. Статистика продуктивності праці 120 KB
  Статистика продуктивності праці. Поняття продуктивності праці та завдання її статистичного вивчення. Показники рівня продуктивності праці та методи їх обчислення. Індексний метод у вивченні динаміки продуктивності праці.
69233. Робота з масивами і матрицями 86.72 KB
  При роботі з таблицями часто виникає ситуація, коли необхідно використати одну й ту ж операцію або формулу до деякого діапазону комірок, які утворюють інтервал масиву (масив-інтервал). MS Excel надає різні засоби для розв’язку такого типу задач.
69235. Робота з базами даних (списками) в Excel 19.6 KB
  Загальні відомості Організувавши табличні дані у формі списку бази даних користувач одержує можливість виконувати в Excel дії подібні до процедур обробки баз даних у системах керування базами даних. Створення списку Список це таблиця на робочому аркуші побудована за принципами бази даних.
69236. Робота з базами даних (списками) в Excel. Використання розширеного фільтра 62.99 KB
  Расширенный фильтр має додаткові можливості порівняно з Автофильтр а саме: задавати для кількох стовпців умови з’єднані логічним оператором ИЛИ.; задавати три або більше умов для конкретного стовпця з використанням хоча б одного логічного оператора ИЛИ.
69237. Використання консолідації в Excel 20.02 KB
  Вихідні аркуші можуть розміщуватись як у тій самій книзі що й підсумковий аркуш так і в інших. Консолидация можна використовувати різними способами: створити зв’язки даних у підсумковому аркуші з вихідними даними щоб наступні зміни у вихідних аркушах відображалися в підсумковому...
69238. Макроси 18.91 KB
  Перед записом макросу необхідно протестувати його елементи тому що при запису фіксуються всі дії в тому числі і помилкові. Потрібно визначити в яких умовах буде працювати макрос. Якщо макрос служить для форматування тексту або чисел то до початку запису необхідно виділити текст або числа.
69239. РЕАЛІЗАЦІЯ УМОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ (ФУНКЦІЇ ЕСЛИ(), СЧЁТЕСЛИ(), СУММЕСЛИ() ТА УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ) 19.76 KB
  Значеннями в комірках можуть бути числові дані в усіх різновидах логічні значення слова і фрази комірки можуть бути також порожні. Допустимі значення можна задавати як константою так і формулою. Вираз умова подається у вигляді: точного значення якому і мають задовольняти...