91651

Подведомственность хозяйственному суду отдельных категорий дел

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Эти дела подведомственны при соблюдении общих критериев подведомственности.Дела о заключении договоров Дела об изменении и расторжении договоров всегда подведомственны хозяйственному суду при наличии общих критериев подведомственности.Дела об исключении из описи или освобождении изпод ареста предъявляются лицами чьи права нарушены арестом имущества к двум лицам: первое у которого описано имущество должник второе в чью пользу описано взыскательДела о признании ненадлежащим исполнения исполнительного или иного документа по...

Русский

2015-07-21

34.63 KB

1 чел.

Подведомственность хозяйственному суду отдельных категорий дел 

Хоз-ый суд рассматривает дела: 1)об экономической несостоятельности 2)по спорам о создании, реорганизации, ликвидации юр.лиц, прекращении деятельности и.п. 3)по спорам об отказе в государственной регистрации юр.лиц и и.п. 4)споры между акционерами и АО, участниками иных хозяйственных обществ, возникающими деятельности между этими обществами, за исключением трудовых споров 5)по защите деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности Ч.2 ст.27 ХПК – определенные категории дел, вытекающие из различных отраслей права, подведомственны хозяйственным судам (приблизительный перечень). Эти дела подведомственны при соблюдении общих критериев подведомственности.Дела о заключении договоров Дела об изменении и расторжении договоров всегда подведомственны хозяйственному суду при наличии общих критериев подведомственности. Регулируется ст.420-423 ГК.Дела о признании права собственности.Дела об истребовании имущества из чужого незаконного владения.Дела о нарушении прав собственника или законного владельца.Дела об исключении из описи или освобождении из-под ареста – предъявляются лицами, чьи права нарушены арестом имущества, к двум лицам: первое – у которого описано имущество (должник), второе – в чью пользу описано (взыскатель)Дела о признании ненадлежащим исполнения исполнительного или иного документа, по которому взыскание производится в обязательном Дела о неисполнении или ненадлежащим исполнении обязательств (договорного или внедоговорного характера) – о понуждении к реальному исполнению договора, о взыскании процентов и штрафных санкций, о взыскании вреда и т.д.

О возмещении убытков (ст.14 ГК – общее правило).

О защите деловой репутации – Постановление Пленума ВХС от 20.07.1999 г. №7 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о защите деловой репутации», ст.153 ГК.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84943. Речення. Основні ознаки речення 210 KB
  Мета. Формувати поняття про речення як одиницю мовлення; вчити виділяти речення тексту, відокремлювати речення одне від одного, удосконалювати навички інтонування речень; розвивати увагу; інтонаційну виразність; виховувати доброзичливе ставлення до природи...
84944. Тварини – частина живої природи. Види тварин. Спостереження за тваринами 62 KB
  Мета: Формувати поняття «тварини-живі організми»; поняття про види тварин; розвивати вміння спостерігати за тваринами, увагу, кмітливість; виховувати дбайливе ставлення до тварин. Обладнання: малюнки із зображенням тварин, картки з завданням, мікрофон, фільм про тварин, проектор, комп’ютер.
84945. «Шукачі скарбів». Виховна година, присвячена 175-річниці з Дня народження Марка Твена 116 KB
  Мета: виховувати шанобливе ставлення до книг; виховувати такі почуття, як дружба, відповідальність, любов. Тип заняття: брейн-ринг Обладнання: уривки художніх фільмів, видання книжок М.Твена для дітей,; декорації: паркан, квіти, скриня із кульками «доброта», «щирість», «відданість», «підприємливість»...
84946. Масляна. Складання розповіді 31.5 KB
  Навчити будувати зв’язну розповідь за опорними словами та малюнками, вдосконалювати вміння висловлюватися реченнями, активізувати і поповнити словниковий запас, висловлювати свої думки в логічній послідовності, формувати навички усного і писемного мовлення, закріпити уміння добирати прикметники...
84947. Написання твору за картиною Р.Г.Романова «Зимовий ліс» 3.32 MB
  Організація учнів до уроку. Створення позитивного настрою. З хорошим настроєм, бажанням вчитися та пізнати щось нове розпочнемо наш з вами урок. Станьте, діти, всі рівненько, Посміхніться всім гарненько, Привітайте гостей, що до нас завітали. Хочу чути, чого б ви сьогодні їм всім побажали?
84948. Творческий интеллектуальный конкурс «Мисс Осень – 2010» 35.5 KB
  Цель конкурса: сформировать познавательные, личностные, социальные, творческие компетентности учащихся; способствовать развитию у учащихся творческих и интеллектуальных способностей; воспитывать чувство коллективизма, толерантности, умение работать в группе, отстаивать свою точку зрения, принимать решения.
84949. Творчість класного керівника 164.5 KB
  Ефективність роботи класного керівника визначається тим якою мірою навчально-виховний процес забезпечує розвиток творчих здібностей кожної дитини формує творчу особистість і готує її до творчої пізнавальної та суспільно трудової діяльності.
84950. Українська хата. Традиційна культура українців у побуті 203 KB
  Мета. Познайомити учнів з естетикою побуту українців; розширити уявлення про українську оселю, ужиткові речі, одяг, предмети побуту; сприяти розвитку у підростаючого покоління здібностей сприймати прекрасні скарби, створені художнім генієм українського народу, прилучати дітей до світу краси...
84951. Все починається з мами 50.5 KB
  Мета: удосконалювати навички виразного читання, збагачувати словниковий запас, розвивати уміння давати оцінні судження; виховувати пошану і любов до мами. Обладнання: прислів’я на картках, вислови видатних людей про маму.