91655

Основания и порядок передачи дела из одного хозяйственного суда в другой

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Хозяйственный суд передает дело на рассмотрение другого суда если: при рассмотрении дела в данном суде выявилось что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности; если после отвода одного или нескольких судей их замена в данном суде становится невозможной; ответчик место нахождения или место жительство которого было неизвестно ранее заявил ходатайство о передаче дела в хозяйственный суд по месту его нахождения или места жительства; обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела хозяйственным судом по месту...

Русский

2015-07-21

32.08 KB

0 чел.

Основания и порядок передачи дела из одного хозяйственного суда в другой

Хозяйственное процессуальное законодательство (ст. 53 ХПК) регулирует также вопросы, связанные с передачей дел из одного хозяйственного суда в другой хозяйственный

суд. Дело, принятое хозяйственным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому хозяйственному суду. Хозяйственный суд передает дело на рассмотрение другого суда, если:

- при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности;

- если после отвода одного или нескольких судей их замена в данном суде становится невозможной;

- ответчик, место нахождения или место жительство которого было неизвестно ранее, заявил ходатайство о передаче дела в хозяйственный суд по месту его нахождения или места жительства;

- обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела хозяйственным судом по месту нахождения большинства доказательств;

- одной из сторон в споре является этот же хозяйственный суд;

- по иным объективным причинам.

В указанных случаях дела передаются в хозяйственный суд того же уровня.

О передаче дела на рассмотрение другого хозяйственного суда выносится определение.

Дело, направленное из одного хозяйственного суда в другой, должно быть принято к рассмотрению судом, которому оно направлено.

Споры о подсудности между хозяйственными судами в Республике Беларусь разрешаются Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68263. ОСОБЛИВОСТІ НЕОДНОРІДНИХ СТРУКТУР У ФЕРИТ-ГРАНАТОВИХ ПЛІВКАХ 417 KB
  Спінпереорієнтаційний фазовий перехід першого роду від осьової фази до кутової фази відбувається шляхом зародкоутворення нової фази у доменній межі початкової фази. Особливості СПФП пояснено уявленням про зародок нової фази як про статичний солітон розміри якого зростають зі зміною співвідношення між константами анізотропії.
68264. ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (50-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ століття) 218 KB
  Зміст освіти знаходить своє відображення в шкільних підручниках через що вони теж відповідно змінюються. Однією з багатьох проблем які необхідно розвязати педагогічній науці на сучасному етапі є створення якісного шкільного підручника нового типу за змістом функціями принципами структурування змісту тощо.
68265. Алопластика післяопераційних ускладнених вентральних гриж великих розмірів 262.5 KB
  Однією з найбільш дискутабельних і актуальних проблем планової та ургентної хірургії на сьогоднішній день є лікування й реабілітація хворих на післяопераційні вентральні грижі. Зростання захворюваності на післяопераційні вентральні грижі у першу чергу пов’язано із застосуванням традиційних...
68266. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 154 KB
  Захист виборчих прав свобод і законних інтересів забезпечується наявністю регламентованої адміністративної та судової процесуальної форми. Судовий порядок вирішення виборчих спорів забезпечує незалежність та неупередженість прийняття рішень гарантує їх обєктивність.
68267. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) 130 KB
  Актуальність дослідження свята як культурної форми зумовлена тим що воно завжди несе в собі позитивну емоційночуттєву компоненту що сприяє створенню справжньої конструктивної діалогічності як основи реалізації принципів толерантності та добросусідства.
68268. МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 161.5 KB
  Роль ЧР у світовій політиці і глобальній економіці є великою але при цьому складається загрозлива ситуація вакууму безпеки що актуалізує вивчення підходів дослідників різних країн до проблем безпеки в Причорномор’ї; пріоритетів зовнішньої політики України...
68269. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування 281.5 KB
  Влада як соціальний феномен завжди привертала і буде привертати увагу дослідників різних галузей соціогуманітарних наук. Особливо це проявляється у переломні епохи соціально-політичного розвитку, коли змінюються політичні режими або реальною стає загроза дестабілізації механізму...
68270. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 324.5 KB
  Особливого значення вказана діяльність набуває під час притягнення осіб, які вчинили порушення митних правил (далі – ПМП), до адміністративної відповідальності, адже саме в компетенцію посадових осіб митних органів входить виявлення та припинення вказаних правопорушень...
68271. ІМПРЕСИВНА ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ В ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ 6.55 MB
  Мета дослідження: створення імпресивної графоаналітичної моделі в проектуванні об’єктів дизайну з використанням теорії психофізики сприйняття. Під імпресивною моделлю розуміють таку модель, згідно з якою об'єкти дизайну проектувалися із врахуванням математичних...