91659

Понятие, предмет, система хозяйственного процессуального права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

ХПП состоит из:Общей части: нормы закрепляющие право на обращение в ХС принципы ХПр состав и компетенцию суда подведомственность и подсудность доказательства в ХПр состав лиц участвующих в деле судебные расходы судебные штрафы.Особенной части: включает нормы регулирующие процессуальные отношения в ходе реализации стадий ХПр.

Русский

2015-07-21

27.06 KB

1 чел.

Понятие, предмет, система хозяйственного процессуального права.

ХПП – система норм, регулирующих деятельность ХС и иных заинтересованных субъектов, связанных с осуществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению ХС. Предмет ХПП – совокупность процессуальных действий суда и иных заинтересованных субъектов при осуществлении хозяйственного судопроизводства. ХПП состоит из:Общей части: нормы, закрепляющие право на обращение в ХС, принципы ХПр, состав и компетенцию суда, подведомственность и подсудность, доказательства в ХПр, состав лиц, участвующих в деле, судебные расходы, судебные штрафы.Особенной части: включает нормы, регулирующие процессуальные отношения в ходе реализации стадий ХПр.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5415. Культура на українських землях у найдавніші часи 219.5 KB
  Культура на українських землях у найдавніші часи План Культура первісного суспільства як історичний тип. Культурний розвиток первісного суспільства. Культура найдавніших державних утворень на українських землях. ...
5416. Нормативный аспект культуры речи 208 KB
  Нормативный аспект культуры речи Понятие о языковой норме Языковая норма (норма литературная) — это правила использования речевых средств в определенный период развития литературного языка, т. е. правила произношения, словоупотребления, и...
5417. Поняття, особливості, види, класифікація правовідносин 66.5 KB
  Поняття, особливості, види, класифікація План Поняття правовідносин по соціальному забезпеченню Особливості соціально забезпечувальних правовідносин Класифікація за видам забезпечення Правовідносини за терміном дії Прав...
5418. Системи когенерації енергії 904 KB
  Системи когенерації енергії Основні терміни і визначення Калорія - традиційна позасистемна одиниця вимірювання, що дорівнюєенергії, необхідній для нагрівання 1 г води на 1° С. 1 кал ...
5419. Державне управління та економіко-правовий механізм природокористування і охорона навколишнього природного середовища 177.5 KB
  Державне управління та економіко-правовий механізм природокористування і охорона навколишнього природного середовища План Поняття і зміст державного управління природокористуванням Принципи управління в галузі охорони навколишнього приро...
5420. Бюджетне планування в Україні 80.5 KB
  Бюджетне планування в Україні Мета: закріпити знання щодо бюджетного планування в Україні. План Зміст і структура бюджетного процесу. Бюджетний регламент. Робота, яка передує складанню проекту бюджету держави. Бюджетне планув...
5421. Наполеоновські війни та Україна 37 KB
  Наполеоновські війни та Україна Ставлення українців до війни 1812 року ініційованої Наполеонівською Францією було неоднозначне. У народі ширилися чутки про наміри французького царя ліквідувати кріпосне право, відновити козацькі п...
5422. Українські землі під владою російської та австрійської імперій (кінець XVIII - початокXXст.) 148.5 KB
  Українські землі під владою російської та австрійської імперій (кінець XVIII - початокXXст.). Криза феодальних відносин. Буржуазні реформи 60-х років XIX ст. Австро-Угорська імперія (самостійне вивчення). Російська імперія ...
5423. Громадянська війна в Україні 202.5 KB
  Громадянська війна в Україні Заслуги та прорахунки Центральної Ради Заслуги. Центральна Рада, своєрідний український парламент. Вона поновила в Україні державницьку свід...