91665

Субъекты хозяйственных процессуальных отношений и и их квалификация

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Судопроизводства являются юридически заинтересованные в исходе дела лица и лица такой заинтересованности не имеющие. Среди юридически заинтересх в исходе дела лиц на первом месте стоят стороны: истец и ответчик. Именно истец дает суду обязательное для него поручение сначала возбудить а затем в рамках этого дела рассмотреть требование к ответчику характер которого он истец сам определяет и контролирует на протяжении всего процесса.

Русский

2015-07-21

32.76 KB

0 чел.

Субъекты хозяйственных процессуальных отношений и и их квалификация

Хозяйственные процессуальные правоотношения – общественные отношения между судом и участниками процесса, возникающие и развивающиеся при осуществлении правосудия по конкретному делу, урегулированные нормами ХПП.Процессуальные правоотношения в хозяйственном судопроизводстве состоит из:

Прав и обязанностей ХС рассмотреть данное дело и вынести по нему судебное решение;Прав лиц, участвующих в деле, на судебную защиту . Субъекты: Суд и судьи; Лица, участвующие в деле. Элементы (действующие лица) конкретных хоз. проц-х отношений делятся на два блока:- хоз. суд (состав суда). Суд по определению является обязательным участником судопроизводства (процесса) по каждому делу. Действия суда сводятся к следующему: он принимает от истца исковое заявление, а от ответчика – возражения против иска; проверяет убедительность доказательств, представленных сторонами в подтверждение фактов, положенных каждой из сторон в основание предложенного ею альтернативного варранта решения; выбирает и оформляет в качестве решения тот из альтернативных варрантов, который успешно прошел проверку, признан истинным.- участники хоз. судопроизводства являются юридически заинтересованные в исходе дела лица и лица, такой заинтересованности не имеющие. Среди юридически заинтерес-х в исходе дела лиц на первом месте стоят стороны: истец и ответчик. Именно истец дает суду обязательное для него поручение сначала возбудить, а затем в рамках этого дела рассмотреть требование к ответчику, характер которого он (истец) сам определяет и контролирует на протяжении всего процесса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80285. Соціально-економічна сутність тіньової економічної діяльності 86.5 KB
  Соціальноекономічні причини виникнення та джерела походження тіньової економіки. Основні складові тіньової економіки. Класифікація форм і видів прояву тіньової економіки. Тому кожна держава розробляє стратегію форми і методи протистояння тіньовій економічній діяльності упроваджує механізми зниження її негативного впливу на розвиток національної економіки.
80286. Міжнародні організації з боротьби з легалізацією тіньових доходів 128.5 KB
  Створення структура і основні принципи діяльності Групи з розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей FTF. Група з розробки фінансових заходів з боротьби з відмиванням грошей FTF застосувала до України контрзаходи і в кінці року ми були занесені в чорний список країн де відмиваються злочинні кошти. Основні міжнародні вимоги які необхідно враховувати при побудові національно системи боротьби з відмиванням грошей є такі: Адаптація Сорока рекомендацій FTF; Адаптація рекомендацій Базельського комітету Знай...
80287. Збитки від надзвичайних ситуацій та методи їх визначення 263.5 KB
  Класифікація збитків від наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Розрахунок збитків від різних видів наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
80288. Позабюджетна діяльність органів та підрозділів цивільного захисту 127.5 KB
  При укладанні договорів із субєктом обслуговування за узгодженням сторін обумовлюються особливості взаємодії обєкта з державною аварійно-рятувальною службою з питань надання необхідної інформації, доступу особового складу державної аварійно-рятувальної служби
80289. Соціальне забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту 106.5 KB
  Соціальне забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту. Загальні засади соціального захисту особового складу органів і підрозділів цивільного захисту ІІ. Державне обов’язкове соціальне страхування особового складу органів і підрозділів цивільного захисту...
80290. Страхування, як вид цивільно-правових відносин 122.5 KB
  Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів
80291. Основні та оборотні фонди, як поняття бухгалтерського обліку. Амортизація та знос основних фондів 78.5 KB
  Амортизація та знос основних фондів. Оцінка основних фондів. Знос і амортизація основних фондів. Особливістю виробничих основних фондів є функціонування в якості засобів праці в ряді виробничих процесів багатократне їх використання у виробництві в незмінній натуральній формі.
80292. Основні засоби бюджетних установ 115 KB
  Основні засоби - це матеріальні цінності, які використовуються в діяльності установ протягом періоду, що перевищує один рік, і вартість яких поступово зменшується у звязку із фізичним та моральним зносом.
80293. Економіка та цивільний захист 77.5 KB
  Коли ми кажемо що одна країна багатша за іншу то в якості мірила приймаємо такий показник як національне багатство. Так що ж ми розуміємо під національним багатством країни Національне багатство – це сукупність матеріальних і духовних благ суспільства що охоплює основні та оборотні виробничі фонди будинки споруди машини сировина паливо тощо всіх форм власності...