91672

Судебные поручения

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Суд рассматривающий экономические дела рассматривающий дело в случае невозможности получения доказательств находящихся на территории другой административнотерриториальной единицы Республики Беларусь в порядке установленном Кодекса вправе поручить соответствующему суду рассматривающему экономические дела совершить определенные процессуальные действия. О судебном поручении суд рассматривающий экономические дела выносит определение в котором указываются состав лиц участвующих в деле их место нахождения краткое содержание...

Русский

2015-07-21

30.41 KB

2 чел.

Судебные поручения.

Суд, рассматривающий экономические дела, рассматривающий дело, в случае невозможности получения доказательств, находящихся на территории другой административно-территориальной единицы Республики Беларусь, в порядке, установленном Кодекса, вправе поручить соответствующему суду, рассматривающему экономические дела, совершить определенные процессуальные действия.

О судебном поручении суд, рассматривающий экономические дела, выносит определение, в котором указываются состав лиц, участвующих в деле, их место нахождения, краткое содержание рассматриваемого дела, а также обстоятельства, подлежащие выяснению, и доказательства, которые должен собрать суд, рассматривающий экономические дела, которому дается поручение.

Определение о судебном поручении обязательно для суда, рассматривающего экономические дела, которому дано поручение, и должно быть выполнено в срок не более десяти дней со дня получения определения.

Судебное поручение выполняется судом, рассматривающим экономические дела, по правилам, установленным настоящим Кодексом. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте проведения заседания. Неявка извещенных надлежащим образом лиц, участвующих в деле, не препятствует выполнению поручения.

Об исполнении судебного поручения выносится определение, которое со всеми материалами в течение пяти дней пересылается в суд, рассматривающий экономические дела, направивший судебное поручение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69003. P-n перехід у стані рівноваги. Утворення електронно-діркового переходу 342.5 KB
  Розглянемо напівпровідник н п який має дві прилеглих області: одна з провідністю nтипу друга pтипу. Оскільки концентрація дірок у дірковій області pp напівпровідника вище ніж в електронній pn а концентрація електронів у електронній області nn вище ніж у дірковій np між областями буде існувати...
69004. ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В р-n ПЕРЕХОДІ ПРИ ДІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ НАПРУГИ 105.5 KB
  Оскільки концентрація рухомих носіїв заряду в рп переході менша ніж в областях п та р напівпровідника опір рп переходу буде більший ніж опір області п та р тому можна вважати що вся напруга прикладається до рп переходу При дії зовнішньої напруги порушується рівновага між дифузійним і дрейфовим струмами в рп переході...
69005. Фізичні процеси в біполярних транзисторах з декількома p-n переходами 308 KB
  Для забезпечення інжекції вприскування дірок з емітера в базу необхідна пряма емітерна напруга. Це відбувається тому що товщина бази W значно менше дифузійної довжини вільного пробігу дірок LP. Колекторна напруга вибирається зворотною UК тому виникає екстракція втягування дірок із бази...
69006. БУДОВА, ПРИНЦИП РОБОТИ ТА СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРА З ІНДУКОВАНИМ КАНАЛОМ 141.5 KB
  При відсутності напруги UЗВ і за наявності напруги UСВ опір між стоком і витоком що визначається двома підключеними назустріч рn переходами великий а струм ІС дуже малий 109. З подачею напруги UЗВ 0 в напівпровіднику виникає електричне поле яке вилучає електрони поверхневого шару підложки...
69007. Параметри біполярного транзистора 364.5 KB
  Для оцінки можливостей застосування транзисторів використовують їх параметри. Параметри транзисторів це числа. Числені значення параметри можуть бути виміряні знайдені за статичними характеристиками або розраховані.
69008. Електронні структури з p-n одним переходом 297 KB
  Для отримання великої площі р n переходу використовують сплавну дифузійну і планарну технологію для малої площі точкову. Ємності р n переходу. Варікапи Поняття ємності переходу повязане з нагромадженням обємних зарядів. S площа переходу Рис.
69009. Відомості про електронні прилади апаратури телекомунікацій. Класифікація електронних приладів 113 KB
  До елементів РЕА які найчастіше зустрічаються відносять радіодеталі. Розглянемо основні показники якості електронних елементів. Параметри це величини які характеризують електричні властивості елементів та їх здатність протистояти дії середовища.
69010. Біполярні напівпровідникові структури з одним п/н переходом 211.5 KB
  Сили притягання протонів ядра атома та електронів орбіти урівноважуються силами їх відштовхування. Отже для існування ковалентного зв’язку необхідна пара валентних електронів спільних для двох сусідніх атомів. Однак енергетичні зовнішні впливи на н п призводять до відриву деяких валентних...
69011. Организация строительства жилого дома со встроенными помещениями на Московском проспекте 1.54 MB
  Разработка технологических карт на сложные виды работ, а именно монолитные работы и работы по устройству вентилируемого фасада здания; разработка календарного плана строительства дома на основе расчета нескольких вариантов организации строительства, их сравнения и выбора наилучшего; проектирование строительного генерального плана объекта; разработка комплекса мероприятий по безопасному производству работ...