91673

Понятие и основания приостановления производства по делу. возобновление производства по делу

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Хозяйственный суд обязан приостановить производство по делу в случаях: невозможности рассмотрения дела до принятия решения по другому делу или вопросу рассматриваемому в порядке конститго гражданского хозяйственного уголовного или административного судопроизводства или иным компетентным органом;пребывания ответчика – ИП или гражданина в участвующей в боевых действиях части ВС других войск или воинских формирований РБ или заявления соотвго ходатайства истцом находящимся в участвующей в боевых...

Русский

2015-07-21

34.72 KB

1 чел.

Понятие и основания приостановления производства по делу. возобновление производства по делу. 

Дело откладывается в большинстве случаев по усмотрению судьи исходя из конкретных обстоятельств дела. Однако дело отклад-ся всегда с целью совершения каких-либо процесс-х действий. Откладывая дело слушанием, судья обязан указать в определении причины отложения, действия, которые должны быть совершены до рассмотрения дела в следующем заседании, и их сроки выполнения.Хозяйственный суд обязан приостановить производство по делу в случаях:- невозможности рассмотрения дела до принятия решения по другому делу или вопросу, рассматриваемому в порядке констит-го, гражданского, хозяйственного, уголовного или административного судопроизводства или иным компетентным органом;-пребывания ответчика – ИП или гражданина в участвующей в боевых действиях части ВС, других войск или воинских формирований РБ или заявления соотв-го ходатайства истцом, находящимся в участвующей в боевых действиях части ВС, других войск или воинских формирований РБ;- выбытия стороны из дела;- утраты ИП или гражданином, являющимися стороной по делу, дееспособности;- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.Хозяйственный суд вправе приостановить производство по делу в случаях:- назначения хозяйственным судом экспертизы;- реорганизации юридических лиц и (или) организаций, не являющихся юридическими лицами, являющихся лицами, участвующими в деле;- привлечения индивидуального предпринимателя или гражданина, являющихся лицами, участвующими в деле, для исполнения государственной обязанности;- поступления в ХС ходатайства ИП или гражданина, являющихся лицами, участвующими в деле, находящихся в составе ВС, др. войск или воинских форм-ий РБ на срочной военной службе;- нахождения индивидуального предпринимателя или гражданина, являющихся лицами, участвующими в деле, в длительной служебной командировке либо лечебном учреждении;- рассмотрения судом иностранного государства или межд. арбитражным (третейским) судом другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения этого дела;- обращения хозяйственного суда с запросом в компетентные органы и (или) организации;- направления материалов в следственные органы;- назначения примирителя для проведения примирительной процедуры;- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.ХС возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приост-е, либо до их устранения по заявлению лица, на основании ходатайства которого производство по делу было приостановлено.Хозяйственный суд выносит определения о приостановлении производства по делу, о его возобновлении или об отказе в его возобновлении.Определения хозяйственного суда о приостановлении производства по делу или об отказе в его возобновлении могут быть обжалованы в порядке, установленномХПК.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59536. Сценарій позакласного виховного заходу (вечору) під рубрикою «Заглянь у природу» 34.5 KB
  Учениця: Природа і Вітчизна невіддільні. Учениця: У ліс завітаю я знову На тиху сердечну розмову І сонцем пропалені лиця Я чую зозулі кування Берізок тремтивих зітхання Тонкі білокурі сестриці Сплели свої вінки в косиці.
59537. «Зупинись – суд іде» з теми «Проблема людства – екологія» 37.5 KB
  Своєю працею людина відкрила природі те що вона має в своїм лоні невідомі її скарби. років як появилася на землі людина. В древні часи коли людина була ще збирачем і мисливцем вона знаходилась більшменш в гармонії з природою і повністю залежала від неї.
59539. Інтерактивні уроки в п’ятому класі 100 KB
  Мета: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння розрізняти звуки передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці; розвивати в них фонематичний слух увагу слухову та зорову пам’ять усне та писемне мовлення...
59541. Аудіювання на уроках іноземної мови 53 KB
  Мета: удосконалювати вміння розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів вміння здійснювати усне спілкування вміння зафіксувати та передати письмово й усно інформацію збагатити словниковий запас учнів новими словами...
59542. Біблія — пам’ятка світової писемності. Урок-конференція 61 KB
  Довести вічну цінність Біблії для всіх без винятку людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством. Але незважаючи на це у Біблії зберігається головна думка усі книги узгоджуються між собою та доповнюють одна одну.
59543. Біосинтез білка 44 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі пов’язані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.