91674

Основания, порядок и правовые последствия прекращения производства по делу

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

лицом являющиеся стороной по делу ликвны; спорное правоотношение после смерти индивидуального предпринимателя или гражданина являющихся стороной по делу не допускает правопреемства; заключено мировое соглашение и оно утверждено хозяйственным судом; стороны заключили соглашение о примирении в порядке установленном ХПК.О прекращении производства по делу ХС выносит определение в котором указываются основания для его прекращения а также решаются вопросы о распределении между сторонами судебных расходов и возврате государственной пошлины...

Русский

2015-07-21

33.9 KB

1 чел.

Основания, порядок и правовые последствия прекращения производства по делу 

Хозяйственный суд прекращает производство по делу, если:- спор не подлежит рассмотрению в хозяйственном суде;- имеются вступившие в законную силу постановления ХС или общего суда, решение иностранного суда или иностранное арбитражное решение, принятые по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, за исключением случаев, когда ХС отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, иностранного арбитражного решения;- имеется решение третейского суда, межд. арбит-го (третейского) суда, наход-ся на территории РБ, принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, за искл-м случаев, когда ХС отказал в выдаче исп-го документа на принуд-е исполн-е этого решения;- истец отказался от иска и отказ принят хозяйственным судом;- юр. лицо или организация, не явл-ся юр. лицом, являющиеся стороной по делу, ликв-ны;- спорное правоотношение после смерти индивидуального предпринимателя или гражданина, являющихся стороной по делу, не допускает правопреемства;- заключено мировое соглашение и оно утверждено хозяйственным судом;- стороны заключили соглашение о примирении в порядке, установленном ХПК.О прекращении производства по делу ХС выносит определение, в котором указываются основания для его прекращения, а также решаются вопросы о распределении между сторонами судебных расходов и возврате государственной пошлины в случаях, предусмотренных зак-м.Копии определения ХС о прекращении произв-ва по делу направляются лицам, уч-м в деле.Определение ХС о прекращении произв-ва по делу м.б. обжаловано в порядке, устан-м ХПК.В случае прекращения производства по делу вторичное обращение в хозяйственный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36634. Как устроен компьютер 50.5 KB
  Организационный момент психологический настрой 1 мин: На доске запущена презентация с загадкой: Напишу и сосчитаю ошибку укажу Я и музыку сыграю И картинку покажу Я хотя росточком мал Но большой универсал компьютер Тема нашего урока Как устроен компьютер слайд 2 Постановка целей урока 3 мин Что такое компьютер это универсальное устройство для хранения обработки и передачи информации Из каких устройств состоит компьютер системный блок монитор клавиатура мышь и др....
36635. Количество информации, как мера уменьшения неопределенности знаний 37.5 KB
  Тип урока: комбинированный Цели: Обучающая дать определение единицы измерения информации; развивающая развивать интерес к изучаемой теме логическое мышление; воспитывающая воспитывать у ребят дисциплинированность и внимательность на уроке. Тема нашего сегодняшнего занятия Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Процесс познания окружающего мира приводит к накоплению информации в форме знаний.
36636. Інструкція з безпеки праці 46.5 KB
  Тому дайте будьласка відповіді на такі питання: Назвіть основні положення кодексу законів про працю Назвіть основний закон що гарантує право громадян на безпечні та нешкідливі умови праці Що зобовязаний роботодавець забезпечити Які створює держава умови Які Ви знаєте законодавчі акти з охорони праці Активізація нового матеріалу: А темою уроку є €œІнструкція з безпеки праці€. На уроках €œВиробничого навчання€ ми застосовуємо безпосередньо отриманні знання з охорони праці адже уявлення безпеки праці і виховування вміння до...
36637. Економічна інформатика 1.16 MB
  Інформаційні технології - технологічні процеси, що охоплюють інформаційну діяльність управлінських працівників, повязану з підготовкою і прийняттям управлінських рішень. Являють собою сукупність методів і прийомів розвязання типових задач обробки даних. Включають збір, зберігання, передачу, обробку інформації.
36638. Предмет і задачі вірусології 484.5 KB
  Історія вірусології досить незвичайна. Перша вакцина для попередження вірусної інфекції — віспи була запропонована англійським лікарем Є. Дженнером в 1796 г., майже за сто років до відкриття вірусів, друга вакцина — антирабічна була запропонована засновником мікробіології Л. Пастером в 1885 г.— за сім років до відкриття вірусів.
36639. Охорона праці в галузі загальні Міжнародна економіка 475.5 KB
  Охорона праці в галузі загальні вимоги Конспект лекцій для напряму підготовки 6. МІЖНАРОДНІ НОРМИ І ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ Лекції № 1 1. Стан безпеки праці в світі 2. Європейський Союз і законодавство з охорони праці 6.
36640. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 171.1 KB
  Тому проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. При цьому необхідно врахувати те що підвищення якості продукції задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Тому вирішувати її традиційними методами тобто лише шляхом контролю якості готової продукції практично не можливо.
36641. Економічна теорія 1.56 MB
  Попри певну обмеженість вчення досягненням фізіократів було те що вони вперше походження багатства повязали не зі сферою обміну а зі сферою виробництва. Найважливішим внеском класичної політекономії в економічну науку вважається остаточне перенесення аналізу зі сфери обігу до сфери виробництва. Маркс доводив неспроможність капіталізму та сформулював його основну суперечність що існує між суспільним характером виробництва та приватною формою привласнення доходів. відома як Велика депресія виявила що вільна некерована економіка не...
36642. Вироби на основі будівельного вапна 265.5 KB
  Вимоги ДСТУ на випуск силікатної цегли. Технологічна схема виробництва силікатної цегли. Переваги силікатної цегли Екологічність Силікатна цегла виготовлений з екологічно чистої натуральної сировини вапна і піску за технологією знайомої людству кілька десятиліть. Вартість силікатної цегли нижче ніж у його керамічних аналогів За техніко економічними показниками він значно перевершує глиняна цегла.