91675

Основания, порядок и правовые последствия оставления иска без рассмотрени

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Арбитражного третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами о том же предмете и по тем же основаниям; имеется соглашение сторон о передаче спора на разрешение третейского суда международного арбитражного третейского суда и возможность обращения в третейский суд международный арбитражный третейский суд не утрачена а также если ответчик возражающий против рассмотрения дела в ХС не позднее своего первого заявления по существу спора заявит ходатайство о передаче спора на разрешение третейского суда междго арбитражного...

Русский

2015-07-21

34.83 KB

0 чел.

Основания, порядок и правовые последствия оставления иска без рассмотрения. 

ХС оставляет исковое заявление (заявление, жалобу) без рассмотрения, если:- в производстве ХС, общего суда, третейского суда или межд. арбитражного (третейского) суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;- имеется соглашение сторон о передаче спора на разрешение третейского суда, международного арбитражного (третейского) суда и возможность обращения в третейский суд, международный арбитражный (третейский) суд не утрачена, а также если ответчик, возражающий против рассмотрения дела в ХС, не позднее своего первого заявления по существу спора заявит ходатайство о передаче спора на разрешение третейского суда, межд-го арбитражного (третейского) суда;- исковое заявление (заявление, жалоба) не подписано или подписано лицом, не имеющим полномочий его подписывать, либо лицом, должностное положение которого не указано;- истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это установлено законодательными актами для данной категории споров или договором;- истец (заявитель) или его представитель без уважительных причин повторно не явились в судебное заседание, включая подготовительное судебное заседание, не заявив о рассмотрении дела без их участия, за исключением случаев, когда иск предъявлен прокурором, государственным органом или иным органом в целях защиты государственных и общественных интересов;- при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение (юридических фактов), выяснится, что спор возник о праве;- при рассм-ии заявл-я об отказе или укл-ии от гос. рег-ии выяснится, что спор возник о праве;- при рассм-ии жалобы на нот-е дейс-я или отказ в их совер-ии выяс-ся, что спор возник о праве;- при рассмотрении заявления об отказе в выдаче (продлении срока действия) специального разрешения (лицензии) выяснится, что спор возник о праве;- при рассмотрении иска (заявления), предъявленного прокурором, гос. органом, органом местного управления и самоупр-я, иным органом в целях защиты интересов лиц, указанных в ХПК, выяснится, что отсутствуют их просьба либо согласие;- истцом подано заявление о возвр-ии иска, а ответчик не требует разбир-ва дела по сущ-ву;- заявителем подано заявление о возврате заявления (жалобы);- исковое заявление (заявление, жалоба) подано недееспособным лицом;- истцом не представлены документы, подтверждающие доплату гос. пошлины в размере, установл-м зак-ми актами, в случае недостижения сторонами примирения в примир-ой процедуре.Об оставлении искового заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения ХС выносит определение, в котором указываются основания для оставления его без рассмотрения, а также решается вопрос о возврате гос. пошлины в случаях, предусмотренных зак-ми актами.Определение хозяйственного суда об оставлении искового заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения может быть обжаловано в порядке, установленном ХПК.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83102. Розповідне речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення 119 KB
  Мета. Дати дітям уявлення про розповідне речення; формувати навички інтонування розповідних речень; розвивати мовлення пам’ять увагу учнів; виховувати любов до природи Обладнання. Таблиця до теми Речення Сніжинки ілюстрації зими індивідуальні картки...
83103. Каїн і Авель (біблійна легенда) 74 KB
  Продовжити знайомство учнів із біблійними легендами. Розкрити зміст біблійної історії про Каїна та Авеля, її глибокі народні витоки.Формувати уміння розрізняти ознаки доброго і лихого, усвідомлювати неминучість кари за вчинене зло. Розвивати читацькі навички та зв’язне мовлення молодших школярів.
83104. Людські чесноти: добро, доброта 104.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з людськими чеснотами, вчити характеризувати події та явища, як прояв добра і зла; розкрити моральний зміст доброти; сприяти розвитку в учнів мотивації до добрих, гуманних вчинків, розвивати мислення, творчу уяву, збагачувати словниковий запас...
83105. Святкуємо Різдвяні свята разом із музикою 66.5 KB
  Дидактична мета: закріпити поняття про виражальні та зображальні можливості музики. Розвиваюча мета: розвивати музично-творчі здібності дітей, природну музичність, вокально-хорові навички на основі сприймання художньо-образного музичного матеріалу, інтелектуальну гнучкість.
83106. На сонці тепло, біля матері добре. О.Єфімов «Задачі трапляються різні» 708 KB
  На сонці тепло біля матері добре. Обладнання: мультимедійна дошка проектор презентаційний матеріал картки із завданнями малюнки дітей вправи для розвитку техніки читання азбука почуттів. Вправи на вдосконалення техніки читання картки вправа Ланцюжки. Робота з текстом перед читанням твору.
83107. Урок природознавства «Ґрунт» 263 KB
  Земля на якій ростуть рослини називається ґрунтом. Тож завданням нашої експедиції буде дізнатися: що таке ґрунт; яке значення має ґрунт для всього живого на нашій планеті: рослин тварин людей. З часом вода вітер зміна температури та живі організми сприяли утворенню ґрунту.
83108. Будь обережним. Правила безпечної поведінки вдома (з побутовими приладами, газом, водою, вогнем) 72 KB
  Прибери з кімнати небезпечні предмети Діти називають предметиякі потрібно прибрати з кімнати. Накажи щоб усі діти обережно поводились з електричними приладами сірниками. Отже діти ніколи не залишайте увімкненою газову плиту і не грайтеся зі сірниками.
83109. Спільнокореневі слова (українська мова); Легенди та перекази про птахів (читання, позакласне читання); Птахи (природознавство); Як живеться вам, птахи? (малювання) 512 KB
  Передавати елементарну будову птахів засобами графіки. Обладнання: Диски цифрові носії дидактичний матеріал: картки загадки вірші оповідання ілюстрації птахів енциклопедія для дітей книжкирозгортки Тваринний світ ребуслегенди про птахів.
83110. Свойства воды. Круговорот воды в природе 73.5 KB
  Цели: - формировать у учащихся представление о круговороте воды в природе; закрепить знания о разнообразии состояний воды в окружающей среде; свойствах воды; развивать логическое мышление, исследовательские навыки, умение наблюдать и делать выводы; воспитывать познавательный интерес.