91681

Понятие представительства в хозяйственном процессе

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В ПИКоАП содержаться права которые необходимы в спорах вытекающих из административных отношений Юридические лица ведут свои дела в хозяйственном суде через свои органы действующие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами а также учредительными документами. Представлять интересы юридического лица в хозяйственном суде вправе его представитель который в силу законодательства...

Русский

2015-07-21

33.75 KB

11 чел.

Понятие представительства в хозяйственном процессе

Представительству посвящена Гл.7 ХПК. Представителем может быть дееспособное физ.лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в хозяйственном суде, если иное не предусмотрено законодательством. Доверенность выдается сроком не более чем на 3 года, если в доверенности срок действия не указан, значит она действует 1 год, если не указана дата выдачи – то она ничтожна. Ст.79 ХПК – полномочия, представителя (должны указываться в доверенности). В ПИКоАП содержаться права, которые необходимы в спорах, вытекающих из административных отношений Юридические лица ведут свои дела в хозяйственном суде через свои органы, действующие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также учредительными документами. Представлять интересы юридического лица в хозяйственном суде вправе его представитель, который в силу законодательства или учредительных документов уполномочен выступать от имени этого юридического лица. От имени ликвидируемого юридического лица в хозяйственном суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.Индивидуальный предприниматель и гражданин вправе вести свои дела в хозяйственном суде лично или через представителя. Личное участие в деле индивидуального предпринимателя и гражданина не лишает их права иметь по делу представителя. В хозяйственном суде дела Республики Беларусь и административно-территориальных единиц Республики Беларусь ведут уполномоченные в установленном законодательством порядке представители государственных органов, органов местного управления и самоуправления и граждане.Представителем в хозяйственном суде может быть дееспособное физическое лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в хозяйственном суде, если иное не предусмотрено законодательными актамиПрава и законные интересы граждан, не обладающих полной дееспособностью на момент рассмотрения дела, защищают в хозяйственном процессе их законные представители, которым это право предоставлено законодательными актами. Законные представители могут поручить ведение дела в хозяйственном суде другому назначенному ими представителю.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57950. Розв’язування ірраціональних рівнянь 168.5 KB
  Запитання: Скільки розвязків має рівняння один Корінь якого степеня існує із будьякого числа непарного Як називають корінь третього степеня кубічний Скільки розвязків має рівняння якщо 0 два Як називається рівняння в якому змінна знаходиться під знаком кореня ірраціональне Як називається корінь рівняння який одержується в результаті нерівносильних перетворень сторонній...
57951. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕРЖАВИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 41.5 KB
  Мета: поглибити та систематизувати знання про освоєння території материка походження та формування населення материка його кількість склад та розміщення; ознайомити з політичною картою Південної Америки...
57952. Географія материків та океанів 87 KB
  За картою географічних поясів та природних зон визначте природні зони Північної Америки та вкажіть зони що займають найбільшу площу. Але окремі природні зони ми з вами ще ніколи не розглядали крім того сьогодні ви довідаєтесь чому особливе місце в розподілі природних комплексів материка належить рельєфу та впливу океану.
57953. Подорож героїв казки Г.К. Андерсена «Снігова Королева» по країні Синтаксис 221 KB
  Але перш ніж розпочати наш урок пропонуємо вам визначити капітана кожної команди експерта який буде слідкувати за роботою кожного учня в групі а також визначитися із назвою команди клас розподілений на 3 команди.
57954. Англія. Бінарний урок всесвітньої історії – англійської мови 180.5 KB
  Мета: Всесвітня історія ознайомити учнів з особливостями розвитку капіталістичних відносин в Англії особливостями Реформації в Англії та основними напрямками зовнішньої політики в 16 ст. Після уроку учні зможуть: Називати час правління Єлизавети...
57955. Антарктида 80 KB
  Мета навчальна: закріпити та узагальнити знання і вміння учнів з теми: «Антарктида»; поглибити їх знання за допомогою цікавих фактів про вивчений об’єкт, вдосконалювати вміння та навички роботи з картою, формувати нестандартне мислення...
57956. Антарктида і Антарктика. Загальні відомості. Відкриття та сучасні наукові дослідження 248 KB
  Сформувати поняття «Антарктика»; сприяти формуванню в учнів знань про географічне положення; поглибити і систематизувати знання про відкриття та сучасні дослідження Антарктиди в рамках міжнародного співробітництва; продовжити формування навичок встановлювати закономірності поширення природних умов
57957. Антарктида. Своєрідність географічного положення. Відкриття материка. Льодовиковий покрив 33 KB
  Мета уроку: дати поняття Антарктика и Антарктида льодовий материк планети; вивчити загальні відомості про материк: своєрідність ГП материка його розміри; розглянути відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка...
57958. встралия – самый маленький материк Земли 60.5 KB
  Перед началом соревнования вам ребята надо потренироваться повторить изученный материал о природе Австралии. На протяжении трех уроков вы составляли вопросы об особенностях природы Австралии теперь у вас есть возможность задать их своим одноклассникам и выслушать ответы. Какой остров расположен к северу от Австралии Правила игры: В течение изучения материка ученики составляют вопросы по параграфам. По плану ФГП ученики сравнивают физикогеографическое положение Австралии с ФГП...