91681

Понятие представительства в хозяйственном процессе

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В ПИКоАП содержаться права которые необходимы в спорах вытекающих из административных отношений Юридические лица ведут свои дела в хозяйственном суде через свои органы действующие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами а также учредительными документами. Представлять интересы юридического лица в хозяйственном суде вправе его представитель который в силу законодательства...

Русский

2015-07-21

33.75 KB

11 чел.

Понятие представительства в хозяйственном процессе

Представительству посвящена Гл.7 ХПК. Представителем может быть дееспособное физ.лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в хозяйственном суде, если иное не предусмотрено законодательством. Доверенность выдается сроком не более чем на 3 года, если в доверенности срок действия не указан, значит она действует 1 год, если не указана дата выдачи – то она ничтожна. Ст.79 ХПК – полномочия, представителя (должны указываться в доверенности). В ПИКоАП содержаться права, которые необходимы в спорах, вытекающих из административных отношений Юридические лица ведут свои дела в хозяйственном суде через свои органы, действующие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также учредительными документами. Представлять интересы юридического лица в хозяйственном суде вправе его представитель, который в силу законодательства или учредительных документов уполномочен выступать от имени этого юридического лица. От имени ликвидируемого юридического лица в хозяйственном суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.Индивидуальный предприниматель и гражданин вправе вести свои дела в хозяйственном суде лично или через представителя. Личное участие в деле индивидуального предпринимателя и гражданина не лишает их права иметь по делу представителя. В хозяйственном суде дела Республики Беларусь и административно-территориальных единиц Республики Беларусь ведут уполномоченные в установленном законодательством порядке представители государственных органов, органов местного управления и самоуправления и граждане.Представителем в хозяйственном суде может быть дееспособное физическое лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в хозяйственном суде, если иное не предусмотрено законодательными актамиПрава и законные интересы граждан, не обладающих полной дееспособностью на момент рассмотрения дела, защищают в хозяйственном процессе их законные представители, которым это право предоставлено законодательными актами. Законные представители могут поручить ведение дела в хозяйственном суде другому назначенному ими представителю.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69073. Короткий огляд мови C# 568.5 KB
  Весь виконуваний код C# повинен міститися у класі – у даному випадку класі Program. На відміну від мови C та аналогічних, у C# не можна об’явити глобальну функцію чи змінну. Клас Program міститься у просторі імен DemoApp. При створенні програми в Visual C# простір імен створюється автоматично.
69074. Огляд мови програмування С# (частина 2) Клас та структури 185.5 KB
  В рамках оголошення класу та структури описується безліч змінних різних типів набір данихчленів класу правила породження об’єктів-представників структур і класів їх основні властивості і методи застосування яких забезпечує вирішення задачі.
69075. ТЕХНОЛОГІЯ ADO .NET. ВІД’ЄДНАНІ ОБ’ЄКТИ 76.35 KB
  В попередній лекції ми розглядали роботу з даними через приєднані об’єкти, тобто через постійне з’єднання з джерелом даних. Програма відкривала з’єднання з базою даних і не закривала його принаймні до завершення роботи з джерелом даних. В цей час з’єднання з джерелом підтримувалося постійно.
69076. АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ 153.12 KB
  У попередніх лекціях ми розглядали створення локальних (автономних) Windows-застосунків. В результаті компіляції і збирання застосунку створювався один програмний компонент у формі збірки. У вигляді локальних застосунків розробляють сервісні програми, системні утиліти...
69077. ПРОМІЖНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 144.91 KB
  Важливу роль у створенні кросплатформних програмних систем відіграють додаткові загальносистемні програмні засоби, які вирішують завдання взаємодії та інтеграції компонентів. Ці засоби розміщуються між рівнем операційної системи (ОС) і рівнем прикладного програмного забезпечення...
69078. РОЗПОДІЛЕНІ МОДЕЛІ ПРОМІЖНОГО РІВНЯ ДЛЯ WINDOWS 254.25 KB
  Друга рання модель, про яку говорилося в лекції 2, заснована на віддалених викликах процедур (Remote Procedure Calls, RPC). У цій моделі акцент робиться на приховуванні мережевого обміну за рахунок того, що процесу дозволяється викликати процедури, реалізація яких знаходиться на віддаленій машині.
69079. КОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ CORBA 118.86 KB
  CORBA (Common Object Request Broker Architecture) - це набір відкритих специфікацій інтерфейсів, що визначає архітектуру технології міжпроцесної взаємодії і незалежного маніпулювання об'єктами. Розробниками технології інтерфейсів є OMG і X/Open.
69080. Технологія EJB для побудови розподілених систем 66.54 KB
  JavaBeans забезпечують основу для багаторазово використовуваних і модульних компонентів ПЗ. Компоненти JavaBeans можуть приймати різні форми, але найбільш широко вони використовуються в елементах графічного інтерфейсу користувача (на стороні клієнта).
69081. КОМПОНЕНТНА ІДЕОЛОГІЯ 207.5 KB
  Крос-платформними можна назвати більшість сучасних мов програмування високого рівня. Наприклад, C, С++ і Object Pascal — крос-платформні мови на рівні компіляції, тобто для цих мов є компілятори під різні платформи. Java і C# — крос-платформні мови на рівні виконання, тобто їх виконувані файли...