91684

Изменение иска. Соединение и разъединение исковых требований

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Соединение и разъединение исковых требований При рассмотрении дела в суде рассматривающем экономические дела первой инстанции до принятия судебного постановления которым заканчивается рассмотрение дела по существу истец вправе изменить основание или предмет иска увеличить или уменьшить размер исковых требований путем подачи письменного заявления. При рассмотрении дела в суде рассматривающем экономические дела первой апелляционной кассационной или надзорной инстанции до принятия судебного постановления которым заканчивается...

Русский

2015-07-21

31.94 KB

1 чел.

Изменение иска. Соединение и разъединение исковых требований

При рассмотрении дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой инстанции до принятия судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований путем подачи письменного заявления.

При рассмотрении дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции до принятия судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела, истец вправе отказаться от иска в целом или его части.

Ответчик вправе при рассмотрении дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции признать иск в целом или его части.

Истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.

Суд, рассматривающий экономические дела, вправе объединить в одно дело несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица.

Суд, рассматривающий экономические дела, вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное дело (дела) при невозможности рассмотрения этих требований в одном производстве.

Объединение дел и выделение требований в отдельное дело (дела) суд, рассматривающий экономические дела, вправе произвести до принятия судебного постановления, которым завершается рассмотрение дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой инстанции.

Об объединении дел и о выделении одного или нескольких соединенных требований в отдельное дело (дела) суд, рассматривающий экономические дела, выносит определения, которые направляются лицам, участвующим в деле, в сроки, установленные настоящим Кодексом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64346. Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для комплексів по виробництву дрібноштучних виробів 952.46 KB
  Практичне використання механічної активації стримується відсутністю такої конструкції активатора яка б задовольняла численні вимоги реального виробництва до надійності довговічності стабільності ремонтопридатності й забезпечувала б прийнятні технікоекономічні показники.
64347. Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління маршрутизацією 1.61 MB
  Загальна характеристика роботи Сучасний рівень розвитку інформаційних систем і засобів автоматизації характеризується постійним впровадженням нових інформаційних технологій в процес збору обробки і передачі даних.
64348. Поліпшення тягово-економічних характеристик локомотивів шляхом підвищення коефіцієнту корисної дії системи подачі піску 311 KB
  Ця умова задовольняється завдяки багатьом чинникам серед яких найбільш ефективним і дешевим засобом який зберігся з часів створення перших локомотивів та безальтернативно використовується на залізничному транспорті...
64349. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗУБОНАРІЗАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ГІПЕРБОЛОЇДНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ РІЗАННЯМ 326.5 KB
  Одним з перспективних шляхів вирішення цієї задачі є створення нових видів ріжучого інструменту для формоутворення циліндричних зубчастих коліс на основі більш досконалих схем формоутворення на існуючому зубооброблюючому обладнанні.
64350. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 1.22 MB
  Виконання цього завдання потребує перегляду підходів до змісту та організації контролю навчальної діяльності учнів особливо при вивченні спеціальних і загальнотехнічних дисциплін де формуються професійні знання вміння і навички професійно важливі якості особистості.
64351. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ РОБОЧОГО ШАРУ ВАЛИКАМИ ЗІ ЗМІННОЮ ТРАЄКТОРІЄЮ НАНЕСЕННЯ 29.87 MB
  На сьогоднішній день найбільш поширеним у промисловості є електродугове наплавлення під шаром флюсу. Воно досить універсальне і дозволяє отримати високу якість наплавленого металу, який може експлуатуватися в умовах високих статичних...
64352. МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЯКОСТІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ 313 KB
  Стрімке подорожчання цементу кам’яних матеріалів сприяє ширшому використанню в нашій країні сталезалізобетонних прогонових будов переважно для перекриття середніх а в особливих умовах та у важкодоступних гірських районах і малих прольотів мостів.
64353. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ЗАХИСТУ КАТОДІВ ПЛАЗМОТРОНІВ ДЛЯ НАЗЕМНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 4.71 MB
  Рівень температури повітря за фронтом ударної хвилі обумовлює вимоги до рівня температур на стенді теплових випробувань і є найбільш важливою характеристикою.