91684

Изменение иска. Соединение и разъединение исковых требований

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Соединение и разъединение исковых требований При рассмотрении дела в суде рассматривающем экономические дела первой инстанции до принятия судебного постановления которым заканчивается рассмотрение дела по существу истец вправе изменить основание или предмет иска увеличить или уменьшить размер исковых требований путем подачи письменного заявления. При рассмотрении дела в суде рассматривающем экономические дела первой апелляционной кассационной или надзорной инстанции до принятия судебного постановления которым заканчивается...

Русский

2015-07-21

31.94 KB

1 чел.

Изменение иска. Соединение и разъединение исковых требований

При рассмотрении дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой инстанции до принятия судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований путем подачи письменного заявления.

При рассмотрении дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции до принятия судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела, истец вправе отказаться от иска в целом или его части.

Ответчик вправе при рассмотрении дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции признать иск в целом или его части.

Истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.

Суд, рассматривающий экономические дела, вправе объединить в одно дело несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица.

Суд, рассматривающий экономические дела, вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное дело (дела) при невозможности рассмотрения этих требований в одном производстве.

Объединение дел и выделение требований в отдельное дело (дела) суд, рассматривающий экономические дела, вправе произвести до принятия судебного постановления, которым завершается рассмотрение дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой инстанции.

Об объединении дел и о выделении одного или нескольких соединенных требований в отдельное дело (дела) суд, рассматривающий экономические дела, выносит определения, которые направляются лицам, участвующим в деле, в сроки, установленные настоящим Кодексом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17350. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 633 KB
  Лекция 8. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 1. Концепция существования реального объекта во времени и пространстве Дадим некоторые определения. Объект системы Ob это сущность реального мира воспринимаемая интеллектом системного аналитика САн че
17351. ПРИКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ КАК ОБЪЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 229.5 KB
  Лекция 9 ПРИКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ КАК ОБЪЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 9.1. Основные известные концептуальные определения понятия сложная система как основа модельного представления системы Здесь будет выполнена адаптация материала
17352. Товар і його властивості 73.5 KB
  Товар і його властивості. Товар це продукт що має дві властивості: Перша задовольняє певну потребу людини; Друга це здатність обмінюватись на інші блага в певній пропорції. Отже товару властива споживча вартість і вартість. Товаром може бути як матеріальне так
17353. Трохи економічної історії 83.5 KB
  Трохи економічної історії: З розвитком товарного виробництва купівліпродажу починається пошук більш зручних товарних грошей тобто відмовою від мало транспортабельних та неоднорідних грошей. На грошову арену виходять бронзові зливки залізні з олова свинцю ...
17354. Загальна характеристика товарного виробництва 131 KB
  Загальна характеристика товарного виробництва Суспільство знає 1. Два основних типи економічної організації суспільного виробництва: а натуральне господарство і б товарне господарство. Їм відповідають дві основні форми господарювання: натуральна і тов...
17355. Сутність ринку (ринкової економіки) 99 KB
  1. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціонування ринку. Сутність ринку ринкової економіки полягає в матеріалізації товарногрошових відносин що виступають суспільною формою розвитку
17356. Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції 59.5 KB
  Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції. Ринок монополістичної конкуренції. Модель олігополістичного ринку. Ринок як складне полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів капіталу фінансо...
17357. Національні моделі ринкової економіки 93 KB
  PAGE 7 Національні моделі ринкової економіки Необхідно відзначити що вплив на рівень цін шляхом концентрації попиту в руках держави це ринковий метод регулювання ринку несумісний з методами адміністративного розподілу товарів і пов'язаний з ц
17358. Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності 88.5 KB
  Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності Актуальність антимонопольного законодавства сьогодні є безперечним оскільки про порушення його постійно проводяться справи при чому деякі з яких набувають неабиякого розмаху. Діяльність органів покли...