91684

Изменение иска. Соединение и разъединение исковых требований

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Соединение и разъединение исковых требований При рассмотрении дела в суде рассматривающем экономические дела первой инстанции до принятия судебного постановления которым заканчивается рассмотрение дела по существу истец вправе изменить основание или предмет иска увеличить или уменьшить размер исковых требований путем подачи письменного заявления. При рассмотрении дела в суде рассматривающем экономические дела первой апелляционной кассационной или надзорной инстанции до принятия судебного постановления которым заканчивается...

Русский

2015-07-21

31.94 KB

1 чел.

Изменение иска. Соединение и разъединение исковых требований

При рассмотрении дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой инстанции до принятия судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований путем подачи письменного заявления.

При рассмотрении дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции до принятия судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела, истец вправе отказаться от иска в целом или его части.

Ответчик вправе при рассмотрении дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции признать иск в целом или его части.

Истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.

Суд, рассматривающий экономические дела, вправе объединить в одно дело несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица.

Суд, рассматривающий экономические дела, вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное дело (дела) при невозможности рассмотрения этих требований в одном производстве.

Объединение дел и выделение требований в отдельное дело (дела) суд, рассматривающий экономические дела, вправе произвести до принятия судебного постановления, которым завершается рассмотрение дела в суде, рассматривающем экономические дела, первой инстанции.

Об объединении дел и о выделении одного или нескольких соединенных требований в отдельное дело (дела) суд, рассматривающий экономические дела, выносит определения, которые направляются лицам, участвующим в деле, в сроки, установленные настоящим Кодексом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41074. Права та обов’язки замовників екологічної експертизи 67.5 KB
  Права та обов’язки замовників екологічної експертизи Порядок проведення екологічної експертизи Фінансування екологічної експертизи Міжнародне співтовариство в галузі екологічної експертизи
41075. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 83 KB
  Загальна схема процесу екологічної експертизи Елементи процесу екологічної експертизи: доля громадськості і розгляд альтернатив Загальна схема процесу екологічної експертизи У цій лекції ми спробуємо розглянути основні елементи екологічної експертизи проектів ЕЕП.
41076. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ 91.5 KB
  Поняття екологічної експертизи Загальні принципи екологічної експертизи та їх зв'язок з принципами сталого розвитку Предмет екологічної експертизи Учасники процесу екологічної експертизи
41077. Топология коммуникаций пакетов и ретрансляция кадра (Frame Relay) 285 KB
  В то же время, рост компьютерных приложений, требующих высокоскоростных коммуникаций, распространение интеллектуальных ПК и рабочих станций, доступность высокоскоростных линий передачи с низким коэффициентом ошибок — все это послужило причиной создания новой формы коммутации в территориальных сетях.
41078. Сутність та призначення систем підтримки прийняття рішень 54 KB
  Сутність та призначеннясистем підтримки прийняття рішень Системи підтримки прийняття рішень СППР виникли на початку 70х років минулого століття завдяки дальшому розвитку управлінських інформаційних систем і являють собою системи розроблені для підтримки процесів прийняття рішень менеджерами за складних слабоструктурованих умов. На розвиток СППР істотний вплив справили вражаючі досягнення в галузі інформаційних технологій зокрема поява телекомунікаційних мереж персональних комп’ютерів динамічних електронних таблиць експертних систем...
41079. Цілі СППР та чинники, що сприяють їх досягненню 55 KB
  Цілі СППР та чинникищо сприяють їх досягненню Необхідність комп’ютерної підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі нині зумовлена дією низки об’єктивних причин зокрема: збільшенням обсягів інформації що надходить до органів управління і безпосередньо до керівників; ускладненням завдань що розв’язуються щоденно і на перспективу; необхідністю обліку і урахування великої кількості взаємопов’язаних факторів і вимог що швидко змінюються; необхідністю зняття невизначеності пов’язаної з неможливістю кількісного вимірювання окремих...
41080. Зародження і розвиток концепції СППР 50.5 KB
  Стисла історія розвиткусистем підтримки прийняття рішень Зародження і розвиток концепції СППР Системи підтримки прийняття рішень почали розвиватися на ранніх стадіях ери розподіленого обчислення. Історія таких систем веде відлік приблизно з 1967 року і за цей час СППР пройшли значний шлях розвитку включаючи орієнтовані на моделі СППР інструментальні засоби запиту та звітування системи бізнесової інформації Business Intelligence оперативне аналітичне оброблення OLP групові СППР та виконавчі інформаційні системи. Наприкінці 60х років...
41081. Інформаційні ресурси та інформаційне обслуговування 84 KB
  Узагальнена концепція інформаційного ресурсу Особливе значення інформація як ресурс має в сучасному бізнесі оскільки будьяка ділова операція містить інформаційні компоненти і тому управління інформаційними ресурсами фірм є важливим аспектом досягнення конкурентної переваги. Керівники фірми міркували що керуючи своїми даними за допомогою комп’ютерно основаних СКБД вони насправді керували своєю інформацією. Цей процесор складається з апаратних засобів і програмного забезпечення з людей які розробляють комп’ютеризовані системи і...