91690

Классификация доказательств

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Доказательствами или оценка нескольких косвенных доказательств может дать достоверные сведения об искомом факте.Первоначальными являются доказательства сформированные в процессе непосредственного воздействия искомого факта события действия явления на источник доказательства из которого впоследствии при рассмотрении дела будет получена информация о данном факте.

Русский

2015-07-21

35.18 KB

1 чел.

Классификация доказательств 

Судебные доказательства, используемые в процессе доказывания, могут быть классифицированы по следующим признакам:- по хар-ру связи содержания док-ва с устанавливаемым фактом - прямые и косвенные док-ва;- по процессу формирования сведений о фактах - первоначальные и производные доказ-ва;- по источнику доказательств - личные и вещественные доказательства.Прямые док-ва - это док-ва, содержание которых имеет однозначную связь с искомым фактом. Косвенные док-ва – док-ва, имеющие многозначную связь с искомым фактом. Отсюда следует вывод: наличие или отсутствие искомого факта не м.б. установлено на основании одного косвенного доказательства. Лишь оценка косвенного док-ва в совокупности с др. доказательствами или оценка нескольких косвенных доказательств может дать достоверные сведения об искомом факте.Первоначальными являются доказательства, сформированные в процессе непосредственного воздействия искомого факта (события, действия, явления) на источник доказательства, из которого впоследствии при рассмотрении дела будет получена информация о данном факте.Производные доказательства воспроизводят сведения, полученные из других источников. Производные доказательства не являются первоисточниками доказательств.К личным доказательствам относятся объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов и специалистов. Личными доказательства называются потому, что исходят от физических лиц, одновременно являющихся источниками сведений о фактах.К вещественным док-в относят письменные и вещественные доказательства, как объекты неживой природы, несущие следы, отпечатки событий, явлений, действий, наличие или отсутствие которых устанавливается в процессе доказывания при рассмотрении дела в хозяйственном суде.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55091. Розрахунок і перерахунок рецептур, розрахунки витрат сировини і виходу готового продукту у виробництві морозива 178.5 KB
  Потім визначають масу СЗМЗ яку вносимо в суміш з усіма компонентами і покривають його нестачу за рахунок молочних продуктів які не містять жир. Проведемо розрахунок рецептури без врахування втрат на 1000 кг молочного морозива молочного жиру 35...
55092. Розрахунки витрат сировини і виходу готового продукту у виробництві згущених молочних консервів 128 KB
  Сухий знежирений молочний залишок незбираного молока визначають за формулою: СЗМЗм = Жм. Сухий знежирений молочний залишок знежиреного молока визначають за формулою: СЗМЗзн. Сухий знежирений молочний залишок вершків визначають за формулою: СЗМЗв = 3 де Жв м. Масову частку жиру в нормалізованій суміші розраховують за формулою: Жн.
55093. Розрахунки витрат сировини і виходу готового продукту у виробництві сухих молочних консервів 147.5 KB
  Сухий знежирений молочний залишок незбираного молока визначають за формулою: СЗМЗм = Жм. Сухий знежирений молочний залишок знежиреного молока визначають за формулою: СЗМЗзн. Масову частку жиру в нормалізованій суміші розраховують за формулою: Жн. Масу знежиреного молока необхідного для нормалізації незбираного молока розраховують за формулою: Мзн.
55094. Виды фискальной политики государства. Цели, методы и последствия фискальной политики 28.18 KB
  Фискальная политика — это вмешательство государства в экономику путем изменения налогообложения и государственных расходов. Главными инструментами фискальной политики государства являются налоги и государственные расходы.
55097. Господарський процес. Методичні вказівки 396.5 KB
  Завданням цих методичних рекомендацій є засвоєння студентами знань про джерела права, сприяти глибокому засвоєнню змісту ряду нормативно – правових актів з курсу, навчити користуватися ними, навчити використовувати їх зміст при вирішенні конкретних правових питань, навчити застосовувати теоретичні положення на практиці, прищепити навики складання процесуальних документів...
55098. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА 273 KB
  Предметом психології є: а душа людини; б характер темперамент особливості діяльності людини; в психічні процеси психічні властивості та психічні стани; г свідомість та підсвідомість. Яке з наведених нижче тверджень є правильним а свідомість людини існує поза діяльністю а виявляється в діяльності;...
55099. Маркетинг. Методичні вказівки 296 KB
  Практичні заняття, самостійне опрацювання літературних та інших інформаційних джерел мають сприяти кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, напрацюванню певних практичних навичок та умінь для реалізації високого рівня фахової підготовки.