91690

Классификация доказательств

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Доказательствами или оценка нескольких косвенных доказательств может дать достоверные сведения об искомом факте.Первоначальными являются доказательства сформированные в процессе непосредственного воздействия искомого факта события действия явления на источник доказательства из которого впоследствии при рассмотрении дела будет получена информация о данном факте.

Русский

2015-07-21

35.18 KB

1 чел.

Классификация доказательств 

Судебные доказательства, используемые в процессе доказывания, могут быть классифицированы по следующим признакам:- по хар-ру связи содержания док-ва с устанавливаемым фактом - прямые и косвенные док-ва;- по процессу формирования сведений о фактах - первоначальные и производные доказ-ва;- по источнику доказательств - личные и вещественные доказательства.Прямые док-ва - это док-ва, содержание которых имеет однозначную связь с искомым фактом. Косвенные док-ва – док-ва, имеющие многозначную связь с искомым фактом. Отсюда следует вывод: наличие или отсутствие искомого факта не м.б. установлено на основании одного косвенного доказательства. Лишь оценка косвенного док-ва в совокупности с др. доказательствами или оценка нескольких косвенных доказательств может дать достоверные сведения об искомом факте.Первоначальными являются доказательства, сформированные в процессе непосредственного воздействия искомого факта (события, действия, явления) на источник доказательства, из которого впоследствии при рассмотрении дела будет получена информация о данном факте.Производные доказательства воспроизводят сведения, полученные из других источников. Производные доказательства не являются первоисточниками доказательств.К личным доказательствам относятся объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов и специалистов. Личными доказательства называются потому, что исходят от физических лиц, одновременно являющихся источниками сведений о фактах.К вещественным док-в относят письменные и вещественные доказательства, как объекты неживой природы, несущие следы, отпечатки событий, явлений, действий, наличие или отсутствие которых устанавливается в процессе доказывания при рассмотрении дела в хозяйственном суде.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56532. Сума кутів трикутника 197.5 KB
  Мета: Навчальна: Поглибити знання учнів про властивості трикутників Формувати уміння застосовувати вивчені властивості при розв’язуванні задач Провести діагностику засвоєння системи знань та умінь і її застосування для...
56533. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ 743.5 KB
  У даній роботі представлена методична розробка уроків теми «Ознаки рівності трикутників», яка складається з 8-ми уроків та різнорівневої контрольної роботи. Розробка дає змогу подивитися на тему під іншим кутом зору.
56534. Трикутник. Перша і друга ознаки рівності трикутників 8.2 MB
  Перевірка домашнього завдання Після чого обирається по одному учневі з кожного ряду які отримують по 1 листку з 10ма твердженнями інша частина учнів виконують на місцях аналогічне завдання. Ні слайд 2 На домашнє завдання учням було задано вправи на знаходження градусних мір...
56535. Трикутники 1.02 MB
  Мета: Систематизувати основні теоретичні положення з теми «Трикутники». Ліквідувати прогалини в знаннях, уміннях і навичках учнів; виховання активності, самостійності учнів, творчого підходу до оволодіння знаннями.
56536. Трикутники. Урок 52.5 KB
  Мета: навчитися виділяти ознаки різних видів трикутників об’єднувати трикутники за групами на основі знайдених ознак; навчитися вести дослідження за алгоритмом дій аналізувати отримані дані і робити висновки...
56537. Трикутники 67 KB
  Вісім параграфів підручника геометрії 7-го класу знайомлять нас з трикутниками, їх властивостями. Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо знання про трикутник, повторимо все, що вивчили, і таким чином підготуємося до контрольної роботи.
56538. Рівність трикутників 164.5 KB
  Учасники аукціону називаються аукціонерами людина яка проводить аукціон аукціоністом а товар - лотом. У ході продажу фігур лотів доведення рівності трикутників доцільно записувати на дошці щоб учні ще раз могли простежити відповідність...
56539. Анализ прибыли уровня рентабельности продукции птицеводства в ЗАО Победа - Агро Дятьковского района 127.45 KB
  В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования.
56540. Сценарий проведения внеклассного мероприятия «Веселый труд» 51 KB
  Сценарий проведения внеклассного мероприятия Веселый труд Ведущий: Уважаемые гости и болельщики Сегодня мы проводим конкурс Веселый Труд. Конкурс состоит из 5 заданий каждое задание оценивается в 1 балл. Жюри оценивает конкурс.