91691

Стороны в исполнительном производстве. Виды исполнительных документов. Сроки в исполнительном производстве

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Исполнительными документами подлежащими исполнению судебными исполнителями: судебные приказы судов рассматривающих экономические дела выдаваемые на основании судебных постановлений судов рассматривающих экономические дела решений международных арбитражных третейских судов третейских судов иных постоянных арбитражных органов находящихся на территории Республики Беларусь решений иностранных судов иностранных арбитражных решений; определения суда рассматривающего экономические дела о судебном приказе; постановления судебных...

Русский

2015-07-21

33.49 KB

2 чел.

Стороны в исполнительном производстве. Виды исполнительных документов. Сроки в исполнительном производстве.

Исполнительное производство по экономическим спорам – это применение судебным исполнителем по основаниям и в порядке, установленным настоящим Кодексом и иными актами законодательства, мер, направленных на восстановление, в том числе принудительное, нарушенных законных интересов стороны (сторон) в сфере экономической деятельности.

Исполнительными документами, подлежащими исполнению судебными исполнителями:

  1.  судебные приказы судов, рассматривающих экономические дела, выдаваемые на основании судебных постановлений судов, рассматривающих экономические дела, решений международных арбитражных (третейских) судов, третейских судов, иных постоянных арбитражных органов, находящихся на территории Республики Беларусь, решений иностранных судов, иностранных арбитражных решений;
  2.  определения суда, рассматривающего экономические дела, о судебном приказе;
  3.  постановления судебных исполнителей в случаях, установленных настоящим Кодексом;
  4.  постановления суда, органа, ведущего административный процесс, в части имущественных взысканий по делам об административных правонарушениях;
  5.  исполнительные документы иностранных судов в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь;
  6.  иные акты, если в силу законодательных актов они являются исполнительными документами и подлежат исполнению в порядке, установленном ХПК.

Исполнительный документ может быть предъявлен к исполнению не позднее 6 месяцев со дня вступления судебного постановления в законную силу, или со дня окончания срока, установленного при отсрочке либо рассрочке его исполнения, или со дня вступления в законную силу определения суда, рассматривающего экономические дела, о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению.

В случае, если исполнение судебного постановления было приостановлено, время, на которое оно приостанавливалось, не засчитывается в предусмотренный частью первой настоящей статьи срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

По решениям о взыскании периодических платежей срок для предъявления исполнительного документа к исполнению действует для каждого платежа в отдельности, а его течение начинается со дня наступления срока каждого платежа.

Исполнительное производство не может быть возбуждено по исполнительным документам, в отношении которых истек срок давности для их предъявления к исполнению.

Стороны исполнительного производства: Сторонами в исполнительном производстве являются взыскатель (лицо, в пользу которого производится исполнение) и должник (лицо, которое обязано выполнить определенные действия в пользу взыскателя, или лицо, с которого производится взыскание).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65260. ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ МАГНІТНИМ АКСІАЛЬНО-СИМЕТРИЧНИМ ПОЛЕМ 1.17 MB
  В практиці водоочищення відсутні дослідження впливу постійного аксіальносиметричного поперечного магнітного поля на заряджені домішки. Тому актуальними є встановлення закономірностей руху домішок водного розчину з урахуванням їх йонізації...
65261. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ 2.74 MB
  Однак взуттєвих підприємств спеціалізованих на виготовленні спортивного взуття поки що в Україні недостатньо. Ситуація ускладнюється ще й фактором використання нераціонального дитячого...
65262. Фізико-хімічні процеси при виготовленні великогабаритних фотоелектричних перетворювачів в умовах серійного виробництва 504.5 KB
  Найбільшої ефективності використання сонячної енергії досягнуто при прямому її перетворенні безпосередньо в електричну за допомогою напівпровідникових фотоелектричних перетворювачів ФЕП.
65263. ЕКСПРЕСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАСОБІВ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В МОВІ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ 151 KB
  Проблема вторинної номінації є однією з найважливіших та найскладніших проблем сучасної лінгвістики а функціональні засоби вторинної номінації обєктом уваги вчених різних філологічних шкіл і напрямків...
65264. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПІЗНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ В УМОВАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 515.98 KB
  На сучасному етапі розвитку овочівництва у звязку з постійним дорожчанням ресурсів і посиленням вимог до якості товарної продукції капусти білоголової широкого розвитку набуває науково обґрунтоване застосування мінеральних добрив...
65265. ПОКРАЩЕННЯ ДИСПЕРСНОСТІ РОЗПИЛЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ 248 KB
  Актуальною є вимога енергозбереження: високодисперсне розпилення за умови низького тиску та осаджування краплин з мінімальними втратами через випаровування знесення і зісковзування з обєктів обприскування.
65266. Комплексна оцінка економічної безпеки підприємства (на прикладі підприємств гірничодобувної промисловості) 566 KB
  Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства та методики її оцінки розглянуто в наукових працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених зокрема Л. Разом з тим питання класифікації загроз і формування...
65267. Оптимізація основних елементів технології вирощування сучасних сортів пшениці м’якої озимої в умовах східної частини Лісостепу України 342 KB
  Основна задача рослинництва це стійке підвищення урожайності і якості зерна в конкретних агроекологічних умовах окремої зони сівозміни чи поля. Збільшення нестабільності погодних умов постійні зміни конюнктури ринку зерна поява нових засобів виробництва нових сортів пшениці...
65268. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 524.5 KB
  Поставлені задачі в умовах обмежених ресурсів крім реформування управління перевізним процесом вимагають розробки раціональних рішень щодо удосконалення технологій та конструкції вирішальних вантажних станцій де зароджуються та погашаються...