91694

Обращение взыскания на денежные средства и имущество должника. Распределение взысканных сумм между взыскателями

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Обращение взыскания на имущество должника в том числе на денежные средства производится в размере необходимом для исполнения требований содержащихся в исполнительном документе с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и десяти процентов от суммы подлежащей взысканию. Взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на денежные средства должника в белорусских рублях и иностранной валюте и иные ценности в том числе находящиеся на расчетных текущих счетах во вкладах или на хранении в банках и...

Русский

2015-07-21

33.27 KB

1 чел.

Обращение взыскания на денежные средства и имущество должника. Распределение взысканных сумм между взыскателями.

Обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства, производится в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и десяти процентов от суммы, подлежащей взысканию.

Взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на денежные средства должника в белорусских рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на расчетных (текущих) счетах, во вкладах или на хранении в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях. Взыскание на денежные средства должника в иностранной валюте обращается при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в белорусских рублях.

Обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся на его расчетных (текущих) счетах в банке и (или) небанковской кредитно-финансовой организации, заключается в предъявлении исполнительного документа или постановления судебного исполнителя в порядке, установленном законодательством, в банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию для списания денежных средств со счета должника и внесения этих средств или их части на соответствующий счет органа принудительного исполнения.

При наличии нескольких расчетных (текущих) счетов должника взыскание на денежные средства может быть обращено в объеме требований, указанных в части первой настоящей статьи, на основании постановления судебного исполнителя, которое является исполнительным документом.

Обращение взыскания на наличные денежные средства должника, принадлежащие ему и находящиеся у него и (или) других лиц, производится в порядке, установленном настоящим Кодексом, путем их ареста, изъятия и внесения на соответствующий счет органа принудительного исполнения не позднее рабочего дня, следующего за днем изъятия.

При отсутствии или недостаточности денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее должнику на праве собственности либо закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения.

Обращение взыскания на денежные средства должника

В целях исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, взыскатель до обращения в орган принудительного исполнения с заявлением о возбуждении исполнительного производства представляет исполнительный документ в банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию для списания денежных средств должника в бесспорном порядке.

Исключение составляет взыскание денежных средств:

по исполнительному документу в пользу иностранных лиц;

по исполнительному документу в случае отсутствия у должника или взыскателя расчетного счета;

по исполнительному документу об обращении взыскания на имущество должника.

Условия и порядок обращения взыскания на денежные средства юридического лица, финансируемого из бюджета, находящиеся на его счетах в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, а также порядок их списания устанавливаются законодательством.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78292. Медичний контроль за кардіореспіраторною системою. Тести респіраторної функції 113 KB
  Тести респіраторної функції Сучасна пульмонологія пропонує широкий діапазон проб які допомагають в діагностиці захворювань органів дихання. Найчастіше використовується спірометрія петлі потік – об‘єм фактор переносу і визначення легеневого об’єму. Вимірювання Ро2 і Рсо2 може проводитися під час діагностики і контролю за терапією. І хоч тестування з фізичними навантаженнями використовується або почало використовуватися під час діагностки хворих на бронхіальну астму згодом цей метод розширив свій діапазон використання.
78293. Фізіологічні та біохімічні основи тренування жінок 117 KB
  Функціональні зміни в організмі жінок в процесі тренування. Анаеробні енергетичні системи у жінок. Аеробна працездатність витривалість жінок.
78294. Основи теорії адаптації і спортивне тренування 197.5 KB
  Адаптаційні реакції організму які підтримують стабільність гомеостазу. Адаптація організму до умов середовища зовнішнього та внутрішнього що постійно змінюються це процес динамічного пристосування організму до даних змін який покликаний зберігати в ньому гомеостатичну рівновагу. Фізіологічний сенс адаптації організму до зовнішніх і внутрішніх чинників полягає в підтримці гомеостазу і відповідно життєздатності організму практично в будьяких умовах на які він може адекватного реагувати. Виокремлюють абсолютну адаптованість організму...
78295. Серцево-судинна система в умовах спокою, фізіологічних стресів, під час фізичного навантаження та в умовах патології: серцево-судинна система в умовах спокою 66.95 KB
  Кінцевий результат транскапілярної дифузії полягає в тому що інтерстиціальна рідина має тенденцію набути складу крові що надходить. Необхідні дві умови для того щоб в даний циркуляторний механізм ефективно регулював склад інтерстиціальної рідини: 1 повинен здійснюватися адекватний кровоток через тканинні капіляри; 2хімічний склад артеріальної крові що надходить має регулюватися таким чином щоб забезпечити оптимальний склад інтерстиціальної рідини. Відповідно праве і ліве серце повинні викидати в судинне русло однаковий об’єм крові за...
78296. Серцево-судинна система в умовах спокою, фізіологічних стресів, під час фізичного навантаження та в умовах патології: серцево-судинна система в умовах фізіологічних стресів і під час фізичного навантаження 73.2 KB
  Реакція серцево судинної системи на фізичне навантаження. Короткий зміст лекції: Реакція серцево судинної системи на фізичне навантаження. Під час фізичного навантаження функціональні зміни що відбуваються у серцевосудинній системі спрямовані на задоволення вимог які ставляться до неї а саме: збільшення доставки поживних речовин до працюючих м‘язів і своєчасне виведення з організму продуктів метаболізму.
78297. Серцево-судинна система в умовах спокою, фізіологічних стресів, під час фізичного навантаження та в умовах патології: серцево-судинної системи в умовах патології 70.15 KB
  Ішемічна хвороба серця. В цілому стан шоку виникає якщо або суттєво знижена насосна функція серця або наповнення камер серця відбувається дуже неадекватно. Існує декілька додаткових компенсаторних процесів які виникають у разі виникнення шоку: Дихання часте і поверхневе що посилює венозне повернення до серця через діяльність дихального насосу. Однак через те що компенсаторні механізми включають значне звуження артеріол то кровоток в тканинах за виключенням серця і головного мозку може виявитися неадекватним не зважаючи на майже...
78298. Бронхо-легенева система в умовах спокою, тренувальних впливів, екстремальних, граничних та патологічних станів: бронхо-легенева система в умовах спокою 157.42 KB
  Кількісні показники зовнішнього дихання. Для цього треба застосовувати комплекси фізичних вправ які розвивають дихання. Дихання людини Дихання людини складається з таких процесів: Зовнішнє дихання вентиляція легень надходження повітря в повітроносні шляхи і газообмінміж альвеолами та зовнішнім середовищем. Значення дихання для людини Газообмін між організмом і зовнішнім середовищем надходження О2 до клітин організму а також виведення СО2 з організму.
78300. НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ 187 KB
  Система единиц на угловые размеры Углом в плоскости называется геометрическая фигура образованная двумя лучами сторонами угла выходящими из одной точки вершины. Полуплоскости называются гранями двугранного угла а их общая прямая ребром. В промышленности чаще всего приходится иметь дело с двугранными углами однако для удобства измерений требования к точности относятся к углу в плоскости т. углу получаемому пересечением двугранного угла плоскостью перпендикулярной ребру.