91700

Производство по рассмотрению судебных актов в кассационной инстанции. Кассационные инстанции

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Кассационные инстанции. Лица участвующие в деле вправе подать кассационную жалобу протест на судебное постановление ХС первой инстанции вступившее в законную силу и судебное постановление ХС апелляционной инстанции. ХС кассационной инстанции является Кассационная коллегия ВХС проверяет законность и обоснованность суд.

Русский

2015-07-21

33.12 KB

0 чел.

Производство по рассмотрению судебных актов в кассационной инстанции. Кассационные инстанции. 

Лица, участвующие в деле, вправе подать кассационную жалобу (протест) на судебное постановление ХС первой инстанции, вступившее в законную силу, и судебное постановление ХС апелляционной инстанции. Кассационную жалобу вправе подать также лица, не привлеченные к участию в деле, чьи права и законные интересы нарушены судебным постановлением, вынесенным по делу, если хозяйственный суд принял судебное постановление об их правах и обязанностях.ХС кассационной инстанции является Кассационная коллегия ВХС - проверяет законность и обоснованность суд. постановлений, принятых ХС первой и апелляционной инстанций.Исполнение судебного постановления ХС первой и (или) апелляционной инстанции может быть приост-но ХС кассационной инстанции по ходатайству лица, подавшего кассационную жалобу (протест), при условии, если это лицо обосновало невозможность поворота его исполнения или предоставило другой стороне по делу встречное обеспечение возможных убытков путем внесения на соотв-ий счет ХС, рассм-го дело по первой инстанции, денежных средств в размере оспариваемой суммы и если ХС признает необходимым приост-е исполнения судебного постановления.Неявка в судебное заседание ХС кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу (протест), и др. лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.При рассмотрении дела в хозяйственном суде кассационной инстанции хозяйственный суд проверяет правильность применения норм материального и (или) процессуального права хозяйственным судом первой и апелляционной инстанций.ХС кассационной инстанции независимо от доводов, изложенных в кассационной жалобе (протесте), проверяет, не допущены ли ХС первой и (или) апелляционной инстанций нарушения норм проц-го права, являющиеся в любом случае основанием для отмены суд. постановления.Хозяйственный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы хозяйственного суда первой и (или) апелляционной инстанций о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44077. Использование функции рассеяния в энергетических расчетах измерительных радиосистем 817.5 KB
  В данной работе был рассмотрен метод радио-акустического зондирования и его основные энергетические соотношения, так же произведен анализ расчётных энергетических соотношений для систем радиолокации и систем связи. Были рассмотрены модификации энергетических соотношений, для использования сигналов с разными формами огибающих.
44079. Сучасна мовна ситуація в друкованих ЗМІ, мовна норма київських видань на прикладі газети «Народна» 31.88 MB
  Мова є засобом спілкування і основним чинником міцності нації. Досвід людства протягом тисячоліть переконує, що мова об'єднує народи і зміцнює державу. Авторитетна і перспективна мова є запорукою створення сильної і високорозвиненої нації. Держава без своєї мови втрачає істотні ознаки суверенітету – культурного та інформаційного.
44080. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕВНОЩІВ ЯК ЕМОЦІЇ Й ПОЧУТТЯ 977 KB
  Найтиповіше ревнощі виявляються через механізми психологічного захисту - проекцію і реактивну освіту. У проекції власні думки, фантазії і переживання приписуються іншій людині. Так, наприклад, чоловік, що має любовні зв'язки па стороні, постійно ревнує свою дружину, якщо вона затримується у подруги або збирається їхати у відрядження.
44081. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1.18 MB
  Становлення та розвиток системи оподаткування прибутку підприємств Кожна держава для виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти які концентруються в державному бюджеті та інших централізованих фондах. Сучасна систесма оподаткування грунтується на вченнях про податки розробленими такими видатними мислителями як Уільям Петті Адам Сміт Давід Рікардо Джон Ст. В історії оподаткування у глобальному масштабі зазвичай виділяють три етапи розвитку.
44082. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1.26 MB
  Методика віддаленого формування звітів системи управління навчанням Moodle на основі технологій вебсервісів. Цільова установка та загальний напрямок магістерської дипломної роботи: Розширення стандартних можливостей системи управління дистанційним навчанням Moodle за допомогою вебсервісів. Обєкт дослідження: Розробка програмного продукту для автоматичного формування звітів у системі управління навчанням Moodle. Встановлення системи управління навчанням Moodle 2.
44083. Широкомасштабное применение мин в локальных военных конфликтах 77.86 MB
  Выбор робота и миноискателя. Обзор существующих решений Проектирование системы управления роботом. Состав системы управления. Математическое моделирование системы управления. Модель системы управления.
44084. Особенности развития российского рынка гостиничной недвижимости в сегменте апарт-отелей 24.17 MB
  В России, как и в странах Запада, прослеживается тенденция к размещению апартаментов в составе гостиничных комплексов - так называемые апартаменты гостиничного типа. Управление апартаментами в данных комплексах осуществляется гостиничным оператором, постояльцам предлагается широкий спектр сервисных услуг.
44085. Проектирование локальной вычислительной сети предприятия «Строительно-монтажный трест №16» города Новополоцка 1.14 MB
  Преимущества получаемые при сетевом объединении персональных компьютеров в виде внутрипроизводственной вычислительной сети: разделение ресурсов разделение данных разделение программных средств многопользовательский режим. Целью дипломного проекта является проектирование локальной вычислительной сети предприятия Строительно-монтажный трест №16 города Новополоцка. Организация общей локальной вычислительной сети предприятия Строительно-монтажный трест №16 а не существования множества несвязанных сетей подразделений крайне необходима.