91701

Порядок, срок подачи и содержание кассационной жалобы

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Кассационная жалоба протест подается в Кассационную коллегию ВХС через хозяйственный суд принявший обжалуемое судебное постановление и может быть подана в течение одного месяца со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления.По ходатайству лица участвующего в деле срок подачи кассационной жалобы протеста может быть восстановлен если хозяйственный суд кассационной инстанции признает причину пропуска срока кассационного обжалования опротестования уважительной.Кассационная жалоба протест подается в ХС в...

Русский

2015-07-21

34.19 KB

0 чел.

Порядок, срок подачи и содержание кассационной жалобы.

 Кассационная жалоба (протест) подается в Кассационную коллегию ВХС через хозяйственный суд, принявший обжалуемое судебное постановление и может быть подана в течение одного месяца со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления.По ходатайству лица, участвующего в деле, срок подачи кассационной жалобы (протеста) может быть восстановлен, если хозяйственный суд кассационной инстанции признает причину пропуска срока кассационного обжалования (опротестования) уважительной.Кассационная жалоба (протест) подается в ХС в письменной форме и подписывается лицом, подающим жалобу (протест), или его представителем, уполномоченным на ее подписание.Кассац-я жалоба (протест) м.б. подана как на судебное постан-е в целом, так и на его часть.В кассационной жалобе (протесте) должны быть указаны:- наименование хозяйственного суда, в который подается кассационная жалоба (протест);- ФИО (наименование) лица, подающего жалобу (протест), его место жительства (место пребывания) или место нахождения; ФИО (наименования) других лиц, участвующих в деле;- наименование ХС, принявшего судебное постановление, на которое подается кассационная жалоба (протест); номер дела, дата принятия суд. постановления и его содержание; предмет спора;- требования лица, подающего кассационную жалобу (протест), и информация, какой законодательный или иной НПА нарушен и в чем заключается нарушение или неправильное применение норм материального и (или) процессуального права, со ссылкой на материалы дела;- перечень прилагаемых к жалобе (протесту) документов.Кассационная жалоба может содержать ходатайство о назначении примирителя.К кассационной жалобе прилагаются документы, подтверждающие:- уплату государственной пошлины;- направление другим лицам, участвующим в деле, копий кассационной жалобы и документов, которые у них отсутствуют;- полномочия на подписание кассационной жалобы (доверенность, подтверждающая полномочия представителя лица на обжалование судебных постановлений).Лицо, подающее кассационную жалобу (протест), обязано направить лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении копии кассационной жалобы (протеста) и приложенных документов, которые у них отсутствуют.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58082. Ліричні образи в музиці 32 KB
  Мета: Розкриття особливості виконаної музики щодо втілення духовного світу людини. Поглибити знання учнів про творчість Ф. Шуберта. Закріпити значення понять «серенада», «романтизм», лірика. Розвивати вміння інтерпретувати вокальні твори, формувати вт кально-хорові навички.
58083. Петрарка – видатний італійський поет-гуманіст. Провідні мотиви «Книги пісень» 73 KB
  Петрарка видатний італійський поетгуманіст. Хто такий Петрарка Візьміть у руки те чим ви зможете писати на глині чи цеглі: крейду шматочок вугілля перо а може чарівну паличку і зробіть напис перший італійський і європейський гуманіст священик папський дипломат політик учений поет закоханий у античність. Про нього писали: Петрарка зажив такої слави у всесвіті якої не зажив жоден мораліст жоден поет. Петрарка був людиною нової епохи інтелектуалом наділеним незвичайним для того часу почуттям власної гідності.
58084. Прикладная графика. Плакат. Экологический плакат 548 KB
  Цель: Ознакомление с разновидностью графики плакатом историей возникновения; обучение пониманию художественного языка плаката содействовать пониманию средств художественной выразительности композиции в плакате; развивать умение сравнивать и обобщать...
58085. Екскурсія до Нагуєвич – колиски Франкового генія 973.5 KB
  Тип проету: інформативний дослідницький творчий Задачі проетку: розвивати навички усного і писемного звязного мовлення формулюючи враження від побаченого й роботи з інформацією; навчитися здобувати інформацію з мережі internet опрацьовувати її і робити висновки...
58086. Прийняття християнства на Русі – акт надзвичайно великої ваги 137 KB
  Мета: ознайомити учнів з головними подіями в Київській Русі за часів Володимира Великого, особливу увагу звернути на прийняття християнства на Русі; розвивати вміння аналітично та логічно мислити, вміння зв’язного мовлення, пам’ять, вміння орієнтуватися в історичному часі...
58087. Пори року у розмаїтті кольорів, звуків та у барвах слова 192.5 KB
  Мета: розглядаючи пори року звернути увагу на пояснення назв місяців навчити помічати найменші відтінки кольорів у природі аналізувати побачене за допомогою таблиці кольорів відображати вірші; навчитися займатися пошуковою роботою бібліотека інтернет...
58088. Вироби з прісно-здобного тіста. Вареники 207.5 KB
  Приготувати страви: вареники по селянському; вареники з мясом; вареники з картоплею та шкварками; вареники з сиром; вареники з капустою. Провести дослідницьку роботу: вареники при защипуванні розкриваються чому Що потрібно зробити...
58089. Зимовий вернісаж 50.5 KB
  Ми згадаємо минуле, поговоримо про сучасне, будемо сперечатися, переконувати один одного, розважатися, взнаєте багато нового. Мова піде про пори року. Які ви знаєте пори року? Скільки їх?
58090. Расчет макроэкономических показателей системы национальных счетов (СНС) 95.68 KB
  Бюджетная политика на очередной финансовый год определяется Бюджетным посланием Президента РФ, направляемом Федеральному Собранию в начале (не позднее марта) предшествующего года.