91802

Нормативный состав международного частного права

Доклад

Мировая экономика и международное право

Нормативная структура МЧП отличается повышенной сложностью. Они уникальны по своей природе и встречаются только в МЧП. В нормативной структуре МЧП коллизионные нормы играют основополагающую роль. В настоящее время практически общепризнано что нормативная структура МЧП не исчерпывается только коллизионными нормами.

Русский

2015-07-21

28.79 KB

5 чел.

Нормативный состав международного частного права.

Нормативная структура МЧП отличается повышенной сложностью. Эту отрасль права составляют совершенно различные по своему характеру, природе и структуре нормы. Их можно проклассифицировать следующим образом: коллизионные (от лат. collisio - столкновение, конфликт) и материально-правовые нормы.

Центральная часть - это коллизионные (отсылочные) нормы. Они уникальны по своей природе и встречаются только в МЧП. Унифицированные коллизионные нормы имеют исключительно договорное происхождение (обычных международных коллизионных норм не существует). В нормативной структуре МЧП коллизионные нормы играют основополагающую роль.

В настоящее время практически общепризнано, что нормативная структура МЧП не исчерпывается только коллизионными нормами. В состав МЧП входят и материально правовые нормы. Их источники — международные договоры и обычаи, международное коммерческое право. Унифицированные материально-правовые нормы могут непосредственно применяться для регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом.

Материально-правовые нормы национального права не являются частью нормативной структуры МЧП. Поскольку 1) применяются не непосредственно, а через коллизионные нормы. 2) наличие таких норм не снимает коллизионную проблему, значит они не являются выражением метода МЧП и не входят в нормативный состав МЧП.

Место норм международного гражданского процесса. Нет оснований для включения их в состав МЧП. 1) они не являются выражением общего метода МЧП – преодоление коллизионной проблемы, т.к. здесь таковая вообще не возникает. 2) у них иной предмет регулирования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55788. Які правила визначають гармонію людини із собою та найближчим оточенням 245 KB
  Стежка Правдивості Команди слухають визначення понять Додаток 3 які вивчали на попередніх уроках етики потім радяться 30 секунд і записують кожне слово на окремому аркуші паперу.
55789. Розвиток розумових здібностей учнів засобами математики 4.37 MB
  Система роботи вчителя на уроці Документи які відображають офіційну оцінку роботи вчителя. З певністю можу сказати що наукове товариство дає навички роботи з науковою літературою ресурсами Інтернету вчить учнів формулювати свої думки планувати роботу. Організація науководослідної роботи учнів та вчителів Положення про роботу наукового товариства Інтелект Загальні положення Наукове товариство Інтелект обєднує учнів школи зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня які...
55790. Розвиток здібностей школярів до словесної творчості на уроках української літератури в 5 класі 101 KB
  Як запалити у дитини вогник творчого розповідання У педагогічній науці і практиці постійно ведеться інтенсивний пошук дієвих і цікавих дітям методів і прийомів навчання спрямованих на розвиток їхньої словесної творчості.
55791. Развитие творчества и художественных способностей детей средствами изобразительной деятельности 44.5 KB
  На все руки мастер Если краска есть у вас Кисть не обязательна: Можно пальцем рисовать Просто замечательно Пальцем я зеленой краской Нарисую огурец Помидорку красной краской Вот какой я молодец...
55792. Розвиток критичного мислення школярів на уроках української літератури. Як вчити добувати необхідну інформацію з друкованого джерела та критично її осмислювати 56.5 KB
  Метод Читання тексту з позначками. Метод Читання в парах Узагальнення в парах. Ця стратегія розрахована на читання тексту в парах і є ефективною при роботі з художніми творами.
55793. Розвиток процесів сприймання у молодших школярів на уроках природознавства 58 KB
  Для розвитку процесів сприймання варто використовувати спеціальні прийоми вправи завдання. Для розвитку такої чутливості необхідно привчати школярів насамперед прислухатися й розрізняти...
55794. Розвиток розумових та творчих здібностей учнів шляхом використання методів розвиваючого навчання 106 KB
  Головне щоб вони відповідали змісту матеріалу та віку учнів збагачували знання розвивали науковий світогляд мислення практичні вміння а отже й активність.
55795. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики через організацію проектної діяльності 53 KB
  Проектний метод дозволяє реалізувати проблемне навчання що активізує і поглиблююче пізнання дозволяє навчати самостійного мислення і діяльності системному підходу в самоорганізації...
55796. Развитие познавательного интереса учащихся на уроках русского языка 81 KB
  Дети тему урока не знают. Ирис нежный расцветает фикус листья расправляет Есть любовь цветы и дети что всего важней на свете. Или при изучении частиц: Что порадовало б вас...