91802

Нормативный состав международного частного права

Доклад

Мировая экономика и международное право

Нормативная структура МЧП отличается повышенной сложностью. Они уникальны по своей природе и встречаются только в МЧП. В нормативной структуре МЧП коллизионные нормы играют основополагающую роль. В настоящее время практически общепризнано что нормативная структура МЧП не исчерпывается только коллизионными нормами.

Русский

2015-07-21

28.79 KB

5 чел.

Нормативный состав международного частного права.

Нормативная структура МЧП отличается повышенной сложностью. Эту отрасль права составляют совершенно различные по своему характеру, природе и структуре нормы. Их можно проклассифицировать следующим образом: коллизионные (от лат. collisio - столкновение, конфликт) и материально-правовые нормы.

Центральная часть - это коллизионные (отсылочные) нормы. Они уникальны по своей природе и встречаются только в МЧП. Унифицированные коллизионные нормы имеют исключительно договорное происхождение (обычных международных коллизионных норм не существует). В нормативной структуре МЧП коллизионные нормы играют основополагающую роль.

В настоящее время практически общепризнано, что нормативная структура МЧП не исчерпывается только коллизионными нормами. В состав МЧП входят и материально правовые нормы. Их источники — международные договоры и обычаи, международное коммерческое право. Унифицированные материально-правовые нормы могут непосредственно применяться для регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом.

Материально-правовые нормы национального права не являются частью нормативной структуры МЧП. Поскольку 1) применяются не непосредственно, а через коллизионные нормы. 2) наличие таких норм не снимает коллизионную проблему, значит они не являются выражением метода МЧП и не входят в нормативный состав МЧП.

Место норм международного гражданского процесса. Нет оснований для включения их в состав МЧП. 1) они не являются выражением общего метода МЧП – преодоление коллизионной проблемы, т.к. здесь таковая вообще не возникает. 2) у них иной предмет регулирования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69334. Якість лінійних неперервних САК та методи її оцінки 97 KB
  Стійкість системи є необхідною але недостатньою умовою робото спроможністю САК. Точність системи в перехідних процесах оцінюють за допомогою прямих та непрямих показників. Непрямі показники визначають за розташуванням коренів характеристичного рівняння або за частотними характеристиками системи.
69335. Точність САК 94 KB
  Помилки в САК Точність статичних та астатичних САК при типових діях Точність САК при гармонійних діях 1. Чим меншим є миттєве значення сигналу помилки тим кращою є точність системи. Сигнал помилки в типовій системі керування містить складову що характеризує точність виконання...
69336. Предмет і зміст ТАК 31.5 KB
  Під керуванням називають будьяку дію яка вносить бажані зміни в процес цілеспрямована дія і ґрунтується на використанні початкової і робочої інформації. Ампер виконуючи класифікацію існуючих і можливих у подальшому наукових напрямків розвитку запропонував...
69337. Загальні відомості про системи автоматичного керування 672 KB
  Система автоматичного керування сукупність об’єкта керування та з’єднаних та з’єднаних певним чином елементів взаємодією яких забезпечується розв’язання поставленого завдання керування об’єктом. Критерій управління це мета керування звичайно вона виражається математично.
69338. Статика і динаміка систем автоматичного керування 86.5 KB
  Приклад складання диференційних рівнянь елементів автоматичної системи 1. Існує три форми запису рівнянь статики: в абсолютних величинах відхиленнях і відносних величинах. Запис рівнянь статики в абсолютних величинах .
69339. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 353 KB
  Податок на прибуток підприємств є одним із видів прямого оподаткування прибуткового і оподатковує доходи юридичних осіб на відміну від податку з доходів фізичних осіб який стягується з громадян.
69340. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 239.5 KB
  В Україні відсоткова вага цього податку в обсязі доходів була не досить значна 10 від суми податкових надходжень у 1994 році що було наслідком відповідних пропорцій розподілу ВВП на фонд заробітної плати і прибуток.
69341. Фіксований сільськогосподарський податок 47.5 KB
  Виробники сільськогосподарської продукції можуть вибирати порядок оподаткування їх доходів або за загальною системою або за фіксованим податком у разі якщо обсяг реалізації сільськогосподарської продукції перевищує 75 загальної суми валового доходу.
69342. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 67 KB
  З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 року було запроваджено спрощену систему оподаткування обліку та звітності...