91809

Понятие международного частного права

Доклад

Мировая экономика и международное право

МЧП самостоятельная полисистемная комплексная отрасль права объединяющая нормы международного и национального права и регулирующая международные отношения. Предмет любой науки общественные отношения которые данная наука изучает и регулирует. Для предмета МЧП характерно то что данные общественные отношения складываются международный сфере. Это в основном гражданскоправовые отношения регулируемым нормами гражданского права.

Русский

2015-07-21

22.6 KB

0 чел.

Понятие международного частного права. Предмет, определение.

МЧП – самостоятельная, полисистемная, комплексная отрасль права, объединяющая нормы международного и национального права и регулирующая международные отношения.

Общепринятого определения предмета МЧП в доктрине пока нет.

Предмет любой науки - общественные отношения, которые данная наука изучает и регулирует.

Для предмета МЧП характерно то, что данные общественные отношения складываются международный сфере. Так же отличительной чертой является их характер - частно-правовой(невластный). Это в основном гражданско-правовые отношения, регулируемым нормами гражданского права. В значительной степени к частноправовым относятся семейно-брачные, трудовые, земельные отношения, отношения по поводу имущественных и связанных с ними неимущественных прав.

Данные отношения чаще всего возникают между ФЛ и ЮЛ, в отдельных случаях субъект-государство.

Эти отношения называются так же трансграничными.

Так как эти общественные отношения являются международными, способы их регулирования, рассмотрены законодательствами разных государств по-разному. И основная цель МЧП - разрешение данных коллизий.

Исходя из этого можно назвать следующие признаки предмета МЧП:

- данные отношения международные; (связанные с правовыми системами разными государств)

- они частноправовые


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64422. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАСТИФІКАЦІЇ КОНДИТЕРСЬКИХ МАС 354 KB
  Одним з найбільш перспективних напрямів вирішення цієї проблеми є математичне моделювання технологічних процесів для визначення фізико-хімічних і реологічних показників напівфабрикатів на всіх стадіях виробництва.
64423. Особливості успадкування кількісних ознак донорів короткостебловості жита озимого та їх використання в селекції 276.5 KB
  Згідно з поставленою метою вирішували такі завдання: встановити особливості фенотипової і генотипової мінливості успадковуваності фенотипових і генотипових кореляцій та селекційну цінність ознак донорів короткостебловості...
64424. Ефективність мультипробіотику «Симбітер-2» при дисбактеріозі ротової порожнини у хворих на вторинну адентію 666 KB
  Мета оцінка стану мікробіоценозів екологічної ніші ротової порожнини при вторинній адентії та розробка підступів щодо їх корекції з використанням мультипробіотику...
64425. ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ КУЗОВА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ У ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ 475.73 KB
  Після проведення такого кваліфікованого ремонту автомобіля з малим пробігом за допомогою сучасних технологій досвідчений автоексперт не може визначити чи проводився ремонт кузова досліджуваного автомобіля.
64426. Створення вихідного матеріалу та гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти в олії 408.5 KB
  Оптимальним вирішенням важливого наукового завдання щодо створення гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти є генетичне поліпшення культури що дозволяє одержувати високоякісні олії...
64427. ВІТРАЖ ЦИВІЛЬНОЇ БУДІВЛІ ЯК ФАКТОР ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛІТНІХ УМОВ 787.5 KB
  Нерідко в приміщеннях з вітражами виникають дискомфортні умови в літній період такі як підвищена температура внутрішнього повітря висока температура поверхонь світлопрозорого огородження негативний вплив на людину теплового опромінювання з боку вітража.
64428. Поліпшення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів 252 KB
  За сучасних умов робота підприємств автосервісу ПАС має бути спрямована на найбільш повне задоволення споживачів шляхом надання різноманітних якісних послуг які б позбавили споживача від усіх проблем пов’язаних з використанням автомобіля за прийнятну для споживачів ціну.
64429. Покращення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів 157.5 KB
  Необхідність філософського аналізу ціннісних установок особистості в освітньому процесі полягає не тільки в тому аби втілити до досліджень філософії новий аспект а й тому що такий аналіз освіти перебуває...
64430. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 303 KB
  В сучасних умовах посилення глобалізації світових господарських зв’язків питання забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК у сфері зовнішньої торгівлі належить до пріоритетних завдань національного економічного розвитку.