91810

Коллизионные вопросы безвестного отсутствия и признания лица умершим

Доклад

Мировая экономика и международное право

Во всем мире не многие государства имеют институт объявления безвестно отсутствующим и признания лица умершим вследствие безвестного отсутствия. Коллизионные аспекты безвестного отсутствия и объявления умершим решаются на основе привязки отношения к личному закону каковым выступает либо закон гражданства либо закон постоянного места жительства домициля кроме специфических случаев когда квалификацию дает судебное учреждение другого государства применяется закон судаПольша Чехия. Суд одной Договаривающейся Стороны может в соответствии...

Русский

2015-07-21

29.71 KB

6 чел.

Коллизионные вопросы безвестного отсутствия и признания лица умершим.

Во всем мире не многие государства имеют институт объявления безвестно отсутствующим и признания лица умершим вследствие безвестного отсутствия.

Чаще всего материальные нормы государств, имеющих данный институт не совпадают в отношении: условий и сроков объявления без вести пропавшими, юридических последствий безвестного отсутствия и т.д.

Различно и нормативное закрепление. В одних государствах имеются специальные законы (Австрия, ФРГ, Италия), в других — разработаны отдельные нормы (Польша, Венгрия, Чехия, Россия, Монголия и др).

Ряд стран не признает данный институт (Франции, Алжира, других государств, воспринявших романскую систем), в них выносится определение о безвестном отсутствии лица в рамках судебного производства по конкретному делу.

При отсутствии письменного доказательства смерти лица применяются способы регламентированные зак-вом данного гос-ва (свидетельские показания - ст. 79 Ордонанса о гражданском состоянии No 70.20 1970 г. Алжира).

В Англии - презумпция смерти, так же для конкретного уголовного дела - отсутствие 7 лет.

Коллизионные аспекты безвестного отсутствия и объявления умершим

решаются на основе привязки отношения к личному закону, каковым выступает либо закон гражданства, либо закон постоянного места жительства (домициля), кроме специфических случаев когда квалификацию дает судебное учреждение другого государства, применяется закон суда(Польша, Чехия).

Так же возможно договорное регулирование данного вопроса(России с Польшей).

Суд одной Договаривающейся Стороны может в соответствии с законодательством своего государства признать гражданина другой Договаривающейся Стороны безвестно отсутствующим или умершим, а также установить факт его смерти: 1) по просьбе лица, намеревающегося реализовать свои наследственные или алиментные права; 2) по просьбе супруга (супруги) умершего или безвестно отсутствующего лица, проживающего на момент подачи ходатайства на территории Договаривающейся Стороны, суд которой должен вынести решение. Данно Решение имеет юридические последствия только на территории Договаривающейся Стороны, суд которой вынес указанное решение.

Кодекс Бустаманте - ст. 30 - «каждое государство применяет свое собственное законодательство для объявления гражданской личности прекратившейся в случае естественной смерти физических лиц и исчезновения...»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65403. Формування готовності до самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки 238 KB
  У ході самопізнання відбувається напрацювання проектів і програм формування здорового способу життя та середовища перебування формується Я-концепція зорієнтована на цінності фізичної підготовки.
65404. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) 404 KB
  Глибина і міцність вітчизняних традицій милосердя багатий історичний досвід поєднання державного громадського і приватного компоненту в практиці вітчизняної благодійності які відобразилися як у багатоманітності напрямів так і у великій кількості форм її існування...
65405. Міжнародно-правова регламентація кримінальної юрисдикції держав у внутрішніх водах і територіальному морі 135.5 KB
  Багаторазове ускладнення цих проблем виникає за ситуації коли їхнє вирішення потребує врахування регламентації юрисдикції держав у різних категоріях морських просторів. Через специфіку правового режиму морських просторів проблеми кримінальної юрисдикції держав...
65406. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДУКТОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО ФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЛИСТІВ 168 KB
  Магнітно-імпульсна обробка металів належить до переліку прогресивних технологій що відповідають усім вимогам сучасності: екологічна чистота економна витрата енергетичних та матеріальних ресурсів висока продуктивність.
65407. Технологія переетерифікації жирів з одержанням харчових поверхнево-активних речовин 468 KB
  Серед пріоритетних напрямків наукових досліджень в олійно-жировій галузі України є проблема створення перспективних технологій одержання харчових поверхнево-активних речовин вітчизняного виробництва.
65408. Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв’язку в процесі навчання технічних дисциплін 396 KB
  Сучасне життя неможливо уявити без послуг, що надають фахівці зв’язку, проте постійні зміни технологій, величезний потік інформації безпосередньо впливають на системи механізмів та засобів діяльності зв’язківця, від якого вимагають суттєвої перебудови цільових...
65409. СТРАТЕГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 178.5 KB
  Поступове входження України у глобальну економіку та динамічний розвиток вітчизняного фондового ринку в останні роки активізували в країні процес становлення нового сегмента фінансового ринку ринку послуг інститутів спільного інвестування ІСІ.
65410. Підвищення працездатності тягових двигунів електровозів 619 KB
  В експлуатації завжди стоїть питання про підвищення працездатності тягових електродвигунів ТЕД. У депо Козятин Південно-західної залізниці за 2006-2007 роки відбулося 308 непланових замін електродвигунів НБ418к6 електровозів ВЛ80р з них 3 по причині неякісної комутації.
65411. УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ТА ЧАСОМ У ПРОЕКТАХ З ТЕХНОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ (СТОСОВНО ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ) 434.5 KB
  Складність управління проектами збирання виникає через ймовірнісний характер природних процесів якісного перетворення льонудовгунця зумовлений нестабільним станом зовнішнього проектного середовища. З огляду на це дослідження та обґрунтування систем управління...