91811

Правовое регулирование трансграничного усыновления

Доклад

Мировая экономика и международное право

Цель конвенции обеспечение гарантий чтобы иностранное усыновление осуществлялось в интересах ребенка. Вопросы иностранного усыновления в Конвенции ООН о правах ребенка89г. нм если осущся: 1 иностранными гражданами в отношении ребенка гражданина РФ на территории РФ; 2 иностранными гражданами в отношении ребенка – гражданина РФ за пределами территории РФ. 3 гражданином РФ в отношении – ребенка явлся инострм грм на территории РФ.

Русский

2015-07-21

30.68 KB

1 чел.

Правовое регулирование трансграничного усыновления

Источники. Европейская конвенция об усыновлении детей 67г. Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 93г.

Гаагская конвенция применяется, когда ребенок, постоянно проживает в одном гос-ве, после его усыновления либо для осуществления усыновления переезжает или собирается переехать в другое гос-во. Цель конвенции обеспечение гарантий, чтобы иностранное усыновление осуществлялось в интересах ребенка. К. закрепляет – незаконность любых средств обогащения при решении вопроса об усыновлении. Запрещается коммерческая д-ть, направленная на извлечение прибыли при осуществлении усыновления. Правительство РФ 28.03.00 приняло постановление «о деятельности органов и организаций иностранных гос-в по усыновлению детей на территории РФ и контроле за ее усыновлением»- в России запрещается осуществление посреднической д-ти при усыновлении. Иностранные организации, намеревающиеся открыть представительства в РФ, обязаны предоставить определенный пакет документов, подтверждающих полномочия по осущ-ю рассматриваемой д-ти, а также док-ва что д-ть некоммерческая. Вопросы иностранного усыновления- в Конвенции ООН о правах ребенка-89г. усыновление в другой стране м. рассматриваться в качестве альтернативного ухода за ребенком, если ребенок не м/б передан на воспитание или помещен в семью в стране происхождения и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения невозможно(этой нормы в зак-ве РФ нет, хотя она и участница). В РФ межд./н усыновление регулируется коллизионными нормами закрепленными в ст.165СК. усыновление считается межд./н-м если осущ-ся: 1) иностранными гражданами в отношении ребенка - гражданина РФ на территории РФ; 2) иностранными гражданами в отношении ребенка – гражданина РФ за пределами территории РФ. 3) гражданином РФ в отношении – ребенка явл-ся иностр-м гр-м на территории РФ. 4) гражданином РФ в отношении ребенка явл-ся иностранным гражданином на территории иностранного гос-ва. При усыновлении соблюдаются как нормы иностранного права, так и нормы зак-ва РФ, когда говорим об усыновлении в РФ ребенка –гражданина РФ. Двойная защита обеспечивает лучшую защиту интересов ребенка. По СК- при усыновлении иностранным гражданином ребенка- гражданина РФ, состоящими в браке с гражданами РФ, усыновление в порядке для граждан РФ. П,П, о правилах постановки на учет консульскими учреждениями РФ детей, явл-ся гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65574. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕПЛО-МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРУ ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ З ВОДИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СПЛАВІВ 537 KB
  Розширення сфер застосування водню пов’язують з якісними змінами що відбуваються у даний час в хімічній машинобудівній металургійній промисловості та енергетиці. На даний момент сировиною для отримання водню є вуглеводні.
65575. ВПЛИВ ГЕОДИНАМІЧНИХ ЗОН ВУГЛЕНОСНОЇ ТОВЩІ НА ФОРМУВАННЯ ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ 1.6 MB
  Разом з тим, при вирішенні такої актуальної проблеми вуглевидобувних регіонів України, як достовірне прогнозування негативних геолого-екологічних явищ і процесів, обумовлених ліквідацією шахт, подібні дослідження не отримали широкого поширення.
65576. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 213.5 KB
  Потреба в удосконаленні дидактичної компетентності власної педагогічної майстерності. Зовнішній чинник: потреба ВНЗ у викладачах з високим рівнем педагогічної майстерності Мета: сформувати дидактичну компетентність майбутніх викладачів аграрних ВНЗ Методологічні підходи...
65577. КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇЇ МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 531 KB
  Зі створенням Оптового Ринку Електричної Енергії що складається з незалежних акціонерних компаній державні електричні компанії та державні акціонерні електричні компанії незалежного регулюючого органу Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України...
65578. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 536.5 KB
  Сучасний період світової історії що характеризується новітніми тенденціями євроінтеграції та глобалізації відзначився новим поглядом країн на потреби особливості та потенціал розвитку своїх територій.
65579. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ РУХОМ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА 297 KB
  Тому розробка з метою автоматизації процесів керування системи підтримки прийняття рішень для машиніста дизельпоїзда вітчизняного виробництва з новим тяговим електроприводом на основі асинхронних двигунів є безсумнівно актуальним завданням що визначає напрямок...
65580. Обгрунтування параметрів землезберігаючих технологій при відкритій розробці розсипних родовищ титанових руд і бурштину 238.5 KB
  Кар’єри фабрики збагачення і хвостосховища будуються на значній відстані одне від одного що погіршує технікоекономічні показники підприємств. Метою роботи є обґрунтування параметрів землезберігаючих технологій відкритої розробки обводнених розсипних родовищ...
65581. СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗСУДКУ І РОЗУМУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 263 KB
  Чому власне співвідношення розсудку і розуму розглядається як філософсько-педагогічна проблема Наша освіта відчайдушно загрузла у болоті розсудкових форм і не менш розсудкових інноваційних симулякрів бездумних реформувань.
65582. Методи нечіткої кластеризації політематичних текстових документів 641.5 KB
  Вирішення таких задач можливе за допомогою методів кластеризації що дозволяють розбивати множину webсторінок на категорії залежно від характеристик даних документів. Слід зазначити що більшість web-сторінок є політематичними текстовими документами тобто одночасно...