91814

Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи

Доклад

Мировая экономика и международное право

Установление и оспаривание отцовства или материнства определяется по законодательству страны гражданином которой ребенок является по рождению. Правоотношения родителей и детей по законодательству страны постоянного проживания ребенка. По делам о взыскании алиментов с совершеннолетних детей закво страны лица претендующего на алименты. Опека и попечительство: Установление или отмена опеки и попечительства производится по законодательству страны гражданином которой является лицо в отношении которого устанавливается или отменяется опека или...

Русский

2015-07-21

29.83 KB

3 чел.

Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93г м/у РФ и Минск: Ст. 26 Заключение брака: Условия заключения Б определяются для каждого из будущих супругов законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является, а для лиц без гражданства - законодательством Договаривающейся Стороны, являющейся их п.м.ж. Личные и имущественные правоотношения супругов определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они имеют совместное м.ж. Если один из супругов проживает на разных территориях и при этом имеют одно и то же гражданство, то их личные и имущественные правоотношения определяются по законодательству гос-ва гражданами которой являются. 3. Если гражданство разное, правоотношения определяются по законодательству гос-ва на территории которой они имели свое последнее совместное м.ж. 4. Если не имели совместного жительства, применяется законодательство Стороны, учреждение которой рассматривает дело. 5. Правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества, определяются по законодательству догов-ся Стороны, на территории которой находится это имущество. Расторжение брака: По делам о расторжении Б применяется законодательство Стороны, гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления. 2. Если гражданство у супругов разное применяется законодательство Стороны, учреждение которой рассматривает дело о расторжении Б. По делам о признании Б. недействительным применяется законодательство Стороны, которое применялось при заключении Б. Установление и оспаривание отцовства или материнства определяется по законодательству страны, гражданином которой ребенок является по рождению. Правоотношения родителей и детей - по законодательству страны постоянного проживания ребенка. 2. По делам о взыскании алиментов с совершеннолетних детей- зак-во страны лица претендующего на алименты. Опека и попечительство: Установление или отмена опеки и попечительства производится по законодательству страны гражданином которой является лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или попечительство. Усыновление или его отмена определяется по законодательству Страны, гражданином которой является усыновитель в момент подачи заявления об усыновлении или его отмене. Если ребенок усыновляется супругами, имеющими разное гражданство, усыновление или его отмена по зак-ву обеих Сторон.

Аналогичным образом решается вопрос и в других договорах о правовой помощи за исключением след-х моментов: 1)в договоре заключенном м/у: РФ и Кишинев(7.10.02г.): правоотношение родителей и детей: Права и обязанности родителей и детей, обязательства родителей по содержанию детей, определяются закон-м Страны, на территории которой они имеют совместное м.ж.. Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей, а также алиментные обязательства других членов семьи - законодательством страны на территории которой имели совместное м.ж. 2) РФ и Киргизстан(14.09.92г.): 1. Правоотношения между родителями и детьми определяются законодательством той Страны, на территории которой они имеют совместное местожительство. Отношения между внебрачным ребенком и его родителями определяются законодательством Страны ребенка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60393. Збірник математичних задач екологічного змісту 424 KB
  Сільські райони щорічно споживають 840 м3 води на одну людину Яка кількість води щорічно потрібна нашому селу населення якого близько 3060 чоловік Відповідь. Якої ширини була створена доріжка біля газону Відповідь.
60394. Збірник перевірочних вправ та тестів: У світі тварин 7.06 MB
  It was a warm, sunny day in the spring. A large brown hen had brought her chicks outdoors. She was scratching in the dirt in the barnyard. The chicks were imitating her.
60395. Міжпредметні зв’язки на уроках української мови (збірник дидактичних матеріалів) 355.5 KB
  Поясніть розділові знаки. Поясніть особливості відмінювання кожного із займенників. Запишіть фонетичною транскрипцією перше речення поясніть правопис виділених слів.
60398. Бездоглядність підлітків та її наслідки. Що робить підлітка важким 60 KB
  Хто з батьків не мріє щоб його дитина виросла найрозумнішою найвродливішою найсильнішою найдобрішою і наймужнішою хто не сподівається що люди поважатимуть сина чи доньку за працьовитість і знання справи за вихованість.
60399. Становлення духовних пріоритетів особистості школяра 43 KB
  Чому назріло саме таке питання що ми сьогодні виносимо його на розгляд відповіді учнів Голова: Що ви розумієте під словом вихованість відповіді учнів Вихованість - це сукупність знань культурних навичок поглядів загальний рівень духовності.