91816

Международно-правовая охрана промышленности собственности

Доклад

Мировая экономика и международное право

Как и любые объекты интеллектуальной собственности обладают территориальностью т. Причем территориальный характер промышленной собственности проявляется более жестко чем в сфере авторского права. Единственным приемлемым способом обеспечить охрану за рубежом оказывается участие государства в международных договорах по охране промышленной собственности.

Русский

2015-07-21

28.95 KB

0 чел.

Международно-правовая охрана промышленности собственности

Право промышленной собственности подразделяется на правовую охрану изобретений, товарных изобретений и промышленных образцов и на правовую охрану средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, работ и услуг.

Как и любые объекты интеллектуальной собственности обладают территориальностью, т.е. они охраняются только в пределах территориального государства, в котором она возникла. Причем территориальный характер промышленной собственности проявляется более жестко, чем в сфере авторского права. Если авторские права возникают в силу самого факта создания произведения, то право на объект возникает в силу получения патента/свидетельства. Такой документ имеет силу в пределах того государства, где он выдан.

Для того чтобы объект пользовался охраной в другой стране, его следует зарегистрировать там и получить охранный документ. Территориальный характер порождает проблему: для выдачи патента в большинстве требуется новизна, а если объект уже зарегистрирован в др. государстве. Единственным приемлемым способом обеспечить охрану за рубежом оказывается участие государства в международных договорах по охране промышленной собственности.

Основной документ – Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. в редакции Стокгольмского акта 1967 г. (на 2002 г. в ней участвовало 162 государства, в т.ч. и РФ). Этот документ не преодолевает территориального характера охраны объектов промышленной собственности, не создает единой системы международной регистрации этих объектов. Она прямо устанавливает принцип независимости регистрации и охранных документов (права на объект существуют отдельно и независимо друг от друга в разных государствах мира). Содержит ряд правил, имеющих основополагающее значение для международной охраны любых объектов промышленной собственности. 1) граждане и ЮЛ пользуются на территории любого-государства члена национальным режимом + правами, специально предусмотренными конвенцией. 2) правила о приоритете (лицо которое подало заявку на регистрацию в любой из стран Парижского союза, имеет преимущественное положение на регистрацию этого объекта в течение определенных сроков). Для патентов и полезных моделей - 12 месяцев, для промышленных образцов и товарных знаков – 6 месяцев.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40994. Міжнародні фінансові потоки 105.5 KB
  Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. Міжнародні фінансові потоки Міжнародні фінансові потоки являють собою сукупність фінансових операцій об’єктом яких є грошовий капітал. Типи міжнародних фінансових потоків можна класифікувати за такими ознаками: вид економічної діяльності згідно зі структурою платіжного балансу економічні взаємовідносини між нерезидентами строки виконання фінансових операцій форма власності щодо джерел фінансових потоків. Основними каналами руху фінансових потоків є: валютнокредитне і розрахункове...
40995. Міжнародний валютний ринок 238 KB
  Особливість цього ринку полягає в тому що він: нематеріальний; не має конкретного місцезнаходження єдиного центру; механізм його функціонування – обмін валюти однієї країни на валюту іншої країни; існує цілковита свобода моментального відкриття чи закриття будьякої позиції можливість торгувати 24 години на добу в режимі on lin; є міжбанківським ринком; має гнучку систему організації торгівлі та гнучку стратегію оплати за укладення угоди; є одним з найліквідніших ринків завдяки можливості роботи на ньому з різними валютами;...
40996. ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР MS EXCEL 260 KB
  Отменить объединение ячеек: меню ФОРМАТ – Ячейки – вкладка Выравнивание – снять переключатель Объединение ячеек. В левой части строки формул находится поле имени в котором высвечивается адрес или имя активной ячейки. Ссылка – способ указания адреса имени ячейки. Адрес и содержимое текущей ячейки выводится в строке формул.
40997. ОСНОВНІ СВІТОГЛЯДНІ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ 118 KB
  Складність її вирішення криється у значному часовому проміжкові що віддаляє нас від того періоду життя суспільства коли виникали перші уявлення та вірування пов'язані з ними ритуальні та магічні дії що становлять основу народної творчості. Вивчення історичних зв'язків давніх епох та народів виходить поза межі окреслені фольклористикою але в них можна знайти пояснення багатьох елементів та рис пов'язаних з виникненням усної народної творчості. Людина уявляючи себе дублікатом зовнішнього світу робить все те що відбувається у...
40999. Кар'єра як стратегія трудового життя. Планування і розвиток кар’єри 67 KB
  Ринок праці в сучасних економічних умовах характеризується високою конкуренцією і пред'являє до людини жорсткі вимоги: наявності не тільки відповідної кваліфікації, але і досвіду роботи, комунікабельності та новаторського мислення. Все це ускладнює процес працевлаштування навіть для висококласних професіоналів.
41000. Комплексоутворення в біологічних системах 55 KB
  Координаційне число – це число яке показує скільки простих лігандів координується навколо центрально атома.До тридентантних лігандів можна віднести аспарагінову кислоту до полідентантних – деякі аміно карбонові та поліамінокарбонові кислоти. Число приєднаних лігандів дорівнює координаційному числу поділеному на дентатність ліганду. Ось чому координаційне число не завжди збігається з числом приєднаних лігандів.
41001. Правове регулювання кредитних правовідносин 82 KB
  Характеристика форм та видів кредиту. Принципи за якими здійснюється банківське кредитування. Структура типової форми кредитного договору.
41002. Мистецькі здобутки української культури початку 20 століття 90.5 KB
  Міністерство освіти та науки України Донецький індустріальнопедагогічний технікум Лекція “Культура Київської Русіâ€ План.Особливості світогляду в епоху Київської Русі.Архітектура Київської Русі.Скульптура Київської Русі.