91832

Международно-правовая охрана смежных прав

Доклад

Мировая экономика и международное право

Основные международные документы в области смежных прав. Основные формы охраны смежных прав. использование международного знака охраны смежных прав.

Русский

2015-07-21

28.79 KB

5 чел.

Международно-правовая охрана смежных прав.

По смыслу Стокгольмской конвенции 1967 года под смежными правами принято понимать права, относящиеся к «исполнительной деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам».

Основные международные документы в области смежных прав: 1.Международная (Римская) конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (от 26 октября 1961 года);

2.Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства (от 29 октября 1971 года);

3. Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (от 21 мая 1974 года).

Основные формы охраны смежных прав:1. использование международного знака охраны смежных прав;2. предоставление государствами владельцам смежных прав из числа иностранцев национального режима;3. право владельца смежных прав на предотвращение посягательств на свои права путём установления разрешений и запретов;4. обязанность пользователя выплачивать владельцу смежных прав справедливое вознаграждение в денежной форме.

Предусматриваются исключения (изъятия) из охраны в отношении:1. использования в личных целях;2. использования кратких отрывков с целью сообщения о текущих событиях;3. кратковременной звуковой записи, осуществляемой вещательной организацией с помощью своего собственного оборудования и для своих собственных передач;

4. использования в учебных или научно-исследовательских целях.

Билет № 11


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62815. Технологія створення банку ідей і пропозицій 20.14 KB
  Мета: засвоєння знань про сутність творчості зміст та технологію створення банку ідей; формування вмінь створювати банк ідей передбачуваних об’єктів проектування. Повідомлення теми мети завдань уроку Учитель записує на дошці тему уроку...
62816. Що можна робити з інформацією. Робота з графічним редактором Paint 56.44 KB
  Мета уроку: закріпити поняття інформація, з’ясувати, якою буває інформація; ознайомити учнів з тим, як людина сприймає інформацію; навчити використовувати палітру кольорів, панель інструментів програми Раіnt, встановлювати основний колір та колір фону,
62817. Багатогранний образ жінки-матері в Шевченкових поемах “Катерина”, “Наймичка”, “Марія” 27.26 KB
  Розвивальна: розвивати аналітико-синтетичне мислення і мовленнєву культуру учнів; виховна: виховувати шанобливе ставлення до жінки, матері; почуття доброти, милосердя, совісті. Обладнання: портрет Т. Шевченка, репродукції картин Касіяна до творів...
62818. Проза 1960-1990рр. XX ст. Історична романістика (Ю. Мушкетик, П. Загребельний, В. Шевчук). «Химерна проза» ( В. Шевчук). Еміграційна література (В. Барка, «Жовтий князь») 25.95 KB
  Це були роки великих збурень і духовних пошуків спричинених лібералізацією що вилилось у нестримне оновлення мистецтва авангардизм у літературі живописі скульптМолоде покоління письменників почало орієнтуватися не на сучасних їм класиків соціалістичного реалізму...
62819. Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Задача на суму двох добутків 16.93 KB
  Чи можемо ми дізнатися скільки тканини було у двох сувоях разом Якою дією Чи зможемо дізнатися скільки всього було тканини в майстерні Як про це дізнатися Скільки метрів тканини витрачали на одну занавіску...
62820. Урок РЗМ. Про себе та про інших 21.81 KB
  Мета: ознайомити учнів з поняттям «біографія», «автобіографія»; вчити заповнювати анкету даних про себе, складати автобіографію; розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, діловий стиль...
62821. Уживання слів в переносному значенні. Синоніми. Антоніми. Омоніми 32 KB
  Розширити уявлення про синоніми антоніми й омоніми. удосконалити вміння відрізняти омоніми від багатозначних слів правильно вживати їх у мовленні; навчити добирати синонімиантоніми омоніми до слів лексичної системи української мови...
62822. Музика про зиму 118.15 KB
  Спочатку давайте з вами музично привітаємося. Актуалізація опорних знань учнів 1 Розспівування Сіли рівненько давайте всі разом чітко проговоримо слова поспівки Диби диби артикуляційна робота.
62823. І. Кириліна «Засмутилось кошеня». О. Жилінський «Пісенька Джури». Ф. Шопен прелюдії № 7, 20 373.92 KB
  Мета уроку: формувати прагнення відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу виховувати любов до природи навколишнього світу школи бережливе ставлення до весняних квітів; розучити пісню Засмутилось кошеня прослухати прелюдії...