91851

Лицензионные договоры в международном торговом обороте: понятие, виды, содержание

Доклад

Мировая экономика и международное право

По лицензионному договору владелец изобретения передает другому лицу право пользоваться этой собственностью. Жесткой классификации лицензионных договоров не существует. Лицензионные договоры делятся по: а объему передаваемых прав: с исключительной лицензией владелец интеллектуальной собственности в полном объеме предоставляет лицензиату все права пользователя без какихлибо ограничений на весь срок действия охранного документа.

Русский

2015-07-21

29.94 KB

2 чел.

Лицензионные договоры в международном торговом обороте: понятие, виды, содержание.

По лицензионному договору владелец изобретения передает другому лицу право пользоваться этой собственностью. Владелец в данном случае обычно именуется лицензиаром, а тот, кто получает право пользования, - лицензиатом.

Жесткой классификации лицензионных договоров не существует. Тем не менее по некоторым признакам их можно отнести к тому или иному типу. Лицензионные договоры делятся по: а) объему передаваемых прав: с исключительной лицензией (владелец интеллектуальной собственности в полном объеме предоставляет лицензиату все права пользователя без каких-либо ограничений, на весь срок действия охранного документа. Лицензиар при этом лишается права заключать на аналогичных условиях договоры с третьими лицами); с неисключительной лицензией (лицензиар может дальше использовать этот объект на собственном производстве или предавать на него права неограниченному числу пользователей. По такому договору лицензиат может оформить сублицензию только с разрешения лицензиара); с открытой лицензией (Лицензионный договор с открытой лицензией предоставляет возможность свободно пользоваться объектом интеллектуальной собственности любому лицу. Чтобы заключить договор с открытой лицензией, патентообладатель должен подать в Патентное ведомство заявление. Это заявление публикуется. Лицо, которое хочет использовать заявленный объект, может просто заключить с патентообладателем договор о платежах). б) тому, будет ли лицензия оплачиваться: возмездные и безвозмездные. в) местонахождению участников договора: внутренние и МЕЖДУНАРОДНЫЕ (Если участники лицензионного договора находятся в РФ - это внутренний договор. А если такой договор заключают представители и других стран, то тогда это уже международное лицензионное соглашение. В этом случае необходимо руководствоваться не только российским законодательством, но и нормами международного права). г) добровольности передачи прав по лицензии.

Ст. 1211 ГК. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан (право страны, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора). Такой стороной признается лицензиар - в лицензионном договоре.

Ст.13 Патентного закона РФ 1992 г. «предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца». Ст. 22, 26 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 1992 г. Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55362. Народна казка як скарбниця духовних надбань людства у процесі адаптації п’ятикласників до навчання в середній школі 142.5 KB
  Гідним прикладом для згуртування нового учнівського колективу є дії, вчинки, кращі риси ментальності українського характеру – доброта, милосердя, взаєморозуміння, взаємодопомога – героїв народних казок, творів, які вивчаються саме в цей важливий адаптивний період.
55363. Наша школа + енергозбереження 67 KB
  Актуальність даного проекту полягає в тому що проблема сьогодення енергетика й енергозбереження є актуальною не лише для нашої школи а й для нашої країни загалом. В цьому переконалися наші учні приймаючи вже кілька років участь в Міжнародному конкурсі Енергія і середовище мета якого знайти нові шляхи енергозбереження в нашій країні.
55364. Володимир Сосюра – співець землі донецької 100 KB
  Мета проекту: дослідити, вивчити й узагальнити факти з життя В.Сосюри; ознайомитись із творчим доробком поета, тематикою його творів; на основі цих досліджень розробити урок літератури рідного краю
55366. Та сторона мила, де мати народила 35 KB
  Мета проекту: - виховати почуття поваги до звичаїв та обрядів; - відчуття належності до України; - сформувати у школярів гуманістичні громадянські орієнтири.
55367. ЧОРНОБИЛЬ-ДОВГИЙ СЛІД ТРАГЕДІЇ 68 KB
  За 25 років після Чорнобильського вибуху світ принципово змінив свої підходи як щодо використання ядерної енергії, так і щодо ядерної та радіаційної безпеки. На даному етапі розвитку людства ядерну енергетику не можна розглядати як безпечну та перспективну...
55368. Інтернет. Соціальні мережі 232.5 KB
  Мета уроку: підвести підсумки роботи над проектом Інтернет. В цьому навчальному році в школі відбулись великі зміни ми маємо підєднання шкільної мережі до швидкісного Інтернету.
55369. У душах людських хай палає тепло, людське милосердя хай творить добро 138.5 KB
  Мета: розвивати в учнів доброзичливість вміння співчувати милосердя; виховувати дітей у дусі відродження українських традицій благодійності; залучати школярів до практичної благодійності. Бесіда на тему Що таке милосердя?
55370. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА» 169 KB
  Принцип самоврядування є основним в діяльності будь якої дитячої громадської організації яка призвана захищати права та інтереси дітей і підлітків; розвивати їх здібності.