91886

Признание и исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации

Доклад

Мировая экономика и международное право

Признание и исполнение в РФ по АПК: Решения иностранных судов по спорам связ с предпринимательской и иной экономической дю исполняются АС. Определение АС о признании и исполнении решения иностранного судебного решения м б обжаловано в кассационную инстанцию в течение 1месяца со дня вынесения определения.241 решения ИС исполняются и признаются если предусмотрено м н договором. Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда рассматривается ВС S по м.

Русский

2015-07-21

28.47 KB

0 чел.

Признание и исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации.

Признание и исполнение в РФ по АПК: Решения иностранных судов по спорам связ- с предпринимательской и иной экономической д-ю, исполняются АС. Вопросы признания и приведения в исполнение решений иностранного суда разрешаются АС по заявлению стороны в споре рассмотренном иностранным судом согласно АПК. Определение АС о признании и исполнении решения иностранного судебного решения м/б обжаловано в кассационную инстанцию в течение 1месяца со дня вынесения определения. Ст.241 решения ИС исполняются и признаются если предусмотрено м/н договором. Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда рассматривается ВС S по м.ж. или месту нахождения должника. Признание решений не требующих принудительного исполнения осуществляется без дальнейшего производства. Новелла в гр-ко-проц-м зак-ве: если у суда при рассмотрении вопроса об исполнении появятся сомнения, то суд м. затребовать у иностранного суда, вынесшего решение, разъяснение. Основания отказа в разрешении принудительного исполнения решения иностр-го суда: 1. решение по закону гос-ва на территории которого оно принято не вступает в зак. Силу; 2. сторона против которой принято решение не была своевременно и надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд свои объяснения. 3. рассмотрение дела относиться к исключ. Компетенции РФ. 4. истек срок предъявления решения к принудительному исполнению. СК: расторжение брака м/у гражданином РФ и иностранным гражданином или лицами без гр-ва совершенное за пределами РФ признается действительным в РФ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57562. Поезія і музика - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі... 84.5 KB
  Діти сьогодні у нас незвичайний урок. Учитель музики Діти з давніхдавен люди захоплювались не лише барвами природи а й її неповторними звуками і намагались наслідувати їх у своїх музичних творах. Учитель Дійсно вершиною художньої зображальності Вівальді...
57563. Інтегрований урок: Математика. Народознавство 58 KB
  Мета: Закріпити навички додавання і віднімання круглих десятків і сотень, навчити додавати трицифрові числа виду 520+340, вдосконалювати вміння розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці...
57564. Математично-географічна подорож з тем «Раціональні числа» і «Гідросфера» 70.5 KB
  Навчальна: навчити застосовувати знання з тем Додатні і від’ємні числа Координатна пряма Модуль Порівняння чисел до розв’язування задач з географічним змістом; сформувати поняття болото показати причини їх утворення...
57565. Мовою математики про природу 92.5 KB
  Узагальнити й систематизувати навички виконання арифметичних дій з багатоцифровими числами; закріпити вміння розвязувати задачі, рівняння; вдосконалювати навички роботи з іменованими числами; збагачувати знання учнів цікавинками про природу. Розвивати логічне мислення, память, пізнавальні інтереси учнів...
57566. Traditional Chinese medicine 104.5 KB
  TCM therpy lrgely consists of Chinese herbl medicine cupuncture dietry therpy nd tui n mssge. Prior to this Chinese medicine ws minly prcticed within fmily linege systems. The term Clssicl Chinese medicine CCM usully refers these medicl prctices tht rely on theories nd methods dting from before the fll of the Qing Dynsty 1911.
57567. Використання вбудованих функцій під час опрацювання табличних даних із застосуванням до розв’язування економічних задач. Бінарний урок з інформатики та економіки 256 KB
  Мета: сформувати первинні навички використання розрахункових функцій; розвивати логічне мислення; формувати акуратність та уважність у введенні складних формул.
57568. Інтегрований урок Психологія і ОБЖ. Умій володіти собою 64 KB
  Визнати що інша людина унікальна і бачить світ поіншому. Сівши зручно в крісло заплющивши очі розслабивши тіло людина проговорює про себе формули навіювання формули залежать від того чого людина прагне досягти...
57569. Перетворення симетрії у просторі. Симетрія в природі і будівництві 179.5 KB
  Використовуючи комп’ютер на уроках математики, слід пам’ятати, що комп’ютер лише засіб, який допомагає в навчанні, що він не повинен звільнити учня від роздумів. Комп’ютер повинен звільнити учня тільки від механічної знайомої роботи і звільнити час для роздумів та творчого пошуку.
57570. Тригонометричні функції числового аргументу 93 KB
  Мета уроку: Навчальна: Закріпити знання і вміння учнів застосувати тригонометричні формули для спрощення тригонометричних виразів; Розвиваюча: розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять, культуру математичного мовлення...