91886

Признание и исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации

Доклад

Мировая экономика и международное право

Признание и исполнение в РФ по АПК: Решения иностранных судов по спорам связ с предпринимательской и иной экономической дю исполняются АС. Определение АС о признании и исполнении решения иностранного судебного решения м б обжаловано в кассационную инстанцию в течение 1месяца со дня вынесения определения.241 решения ИС исполняются и признаются если предусмотрено м н договором. Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда рассматривается ВС S по м.

Русский

2015-07-21

28.47 KB

0 чел.

Признание и исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации.

Признание и исполнение в РФ по АПК: Решения иностранных судов по спорам связ- с предпринимательской и иной экономической д-ю, исполняются АС. Вопросы признания и приведения в исполнение решений иностранного суда разрешаются АС по заявлению стороны в споре рассмотренном иностранным судом согласно АПК. Определение АС о признании и исполнении решения иностранного судебного решения м/б обжаловано в кассационную инстанцию в течение 1месяца со дня вынесения определения. Ст.241 решения ИС исполняются и признаются если предусмотрено м/н договором. Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда рассматривается ВС S по м.ж. или месту нахождения должника. Признание решений не требующих принудительного исполнения осуществляется без дальнейшего производства. Новелла в гр-ко-проц-м зак-ве: если у суда при рассмотрении вопроса об исполнении появятся сомнения, то суд м. затребовать у иностранного суда, вынесшего решение, разъяснение. Основания отказа в разрешении принудительного исполнения решения иностр-го суда: 1. решение по закону гос-ва на территории которого оно принято не вступает в зак. Силу; 2. сторона против которой принято решение не была своевременно и надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд свои объяснения. 3. рассмотрение дела относиться к исключ. Компетенции РФ. 4. истек срок предъявления решения к принудительному исполнению. СК: расторжение брака м/у гражданином РФ и иностранным гражданином или лицами без гр-ва совершенное за пределами РФ признается действительным в РФ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22962. Форми раціонального пізнання 62 KB
  На їх основі створюються більш складні форми наукового пізнання: 1. Умовивід це форма мислення за допомогою якої з раніше встановленого знання або судження виводяться нові знанні нові судження. Напрямком сучасної західної філософії для якої головна проблема це звязок пізнання і розуміння герменевтика.
22963. Наукове пізнання 46.5 KB
  Це сукупність способів принципів пізнання прийомів і процедур якими керуються в тій або іншій галузі науки. Ця дисципліна входить до якоїсь галузі науки. Для сучасної науки в цілому характерним є методологічний плюралізм тобто вона прагне використовувати будьякі принципи і прийоми дослідження в їхньому сполученні і взаємодії. Питання етики науки.
22964. Філософський зміст буття 40.5 KB
  Форми буття. Це питання стосовно буття. Буття як філософська категорія означає умоосягаєму одвічну першореальність яка обумовлює все існуюче и пронизує його.
22965. Поняття про світогляд 53 KB
  Особливості ставлення людини до світу 2. А ми пристосовуємось до світу іншим способом ми активно перетворюємо його прагення пристосувати світ до себе змінюючи його своєю діяльністю олюднення світу тобто робити світ більш придатним до людини. Все це означає пізнання людини пізнання світу пізнання одночасно. Висновок: людині щоб існувати треба перетворювати дійність але для цього це перетворювання відбувається в голові людини.
22966. Історичні типи світогляду: світоглядні погляди або уявлення певної епохи 52 KB
  Будьте уважні термін філософія змінювався. Вперше в первинному розумінні терміном філософія позначалась уся сукупність зань про все в перекладі любов до мудрості. Філософія це любов до мудрості це людська справа мудрими можуть будити лише боги а люди можуть тільки любити мудрість. Те що для буденної свідомості для релігії здається безсумнівною істиною те для філософії є вихідним пунктом роздуму над цим філософія думає.
22967. Форми філософського знання 51 KB
  Онтологія теорія буття теорія дійсності розглядаються основні принципи що визначають устрій світу. Ми робимо такий висновок що Філософія це найбільш пізній зрілий тип світогляду це система найбільш загальних теоретичних уявлень про взаємодію людини і світу. В людини є виначальні орієнтації визначаються особливостями її життєдіяльності і духовного світу. Ми змушені рахуватися з закономірностями зовнішнього світу.
22968. Найважливіші філософські питання 42 KB
  Теоретичний раціональний філософія наука. Духовний емоційноціннісний філософія релігія. Але філософія не є ні наукою ні релігією філософія це тип світогляду який повязаний з наукою і релігією не більше.
22969. Структура і архітектура мікропроцесора КР580ВМ80 (8080) 2.99 MB
  Найважливішим елементом у схемі мікропроцесора є мабуть арифметикологічний пристрій АЛП який здійснює обробку інформації. Інформація яка підлягає обробці операнди потрапляє до АЛП з внутрішньої шини даних розрядність якої складає у даного мікропроцесора вісім розрядів. Його можна записати до одного з робочих регістрів РР мікропроцесора: регістрів BCDE.
22970. Як працює мікропроцесор 1.86 MB
  Машинний цикл є процедура звернення процесора до памяті чи зовнішнього пристрою для запису читання або обробки інформації. Так наприклад двобайтова команда MVI B A9 тобто записати число А9 у регістр В виконується за два машинні цикли: Звернення до памяті за адресою що міститься у лічильнику команд. Память виставляє на ШД код команди MVI B = 06 H = 0000 0110 B. У другому машинному циклі цей другий байт видобувається з памяті і заноситься до робочого регістру В.