91886

Признание и исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации

Доклад

Мировая экономика и международное право

Признание и исполнение в РФ по АПК: Решения иностранных судов по спорам связ с предпринимательской и иной экономической дю исполняются АС. Определение АС о признании и исполнении решения иностранного судебного решения м б обжаловано в кассационную инстанцию в течение 1месяца со дня вынесения определения.241 решения ИС исполняются и признаются если предусмотрено м н договором. Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда рассматривается ВС S по м.

Русский

2015-07-21

28.47 KB

0 чел.

Признание и исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации.

Признание и исполнение в РФ по АПК: Решения иностранных судов по спорам связ- с предпринимательской и иной экономической д-ю, исполняются АС. Вопросы признания и приведения в исполнение решений иностранного суда разрешаются АС по заявлению стороны в споре рассмотренном иностранным судом согласно АПК. Определение АС о признании и исполнении решения иностранного судебного решения м/б обжаловано в кассационную инстанцию в течение 1месяца со дня вынесения определения. Ст.241 решения ИС исполняются и признаются если предусмотрено м/н договором. Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда рассматривается ВС S по м.ж. или месту нахождения должника. Признание решений не требующих принудительного исполнения осуществляется без дальнейшего производства. Новелла в гр-ко-проц-м зак-ве: если у суда при рассмотрении вопроса об исполнении появятся сомнения, то суд м. затребовать у иностранного суда, вынесшего решение, разъяснение. Основания отказа в разрешении принудительного исполнения решения иностр-го суда: 1. решение по закону гос-ва на территории которого оно принято не вступает в зак. Силу; 2. сторона против которой принято решение не была своевременно и надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд свои объяснения. 3. рассмотрение дела относиться к исключ. Компетенции РФ. 4. истек срок предъявления решения к принудительному исполнению. СК: расторжение брака м/у гражданином РФ и иностранным гражданином или лицами без гр-ва совершенное за пределами РФ признается действительным в РФ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69014. Високочастотні властивості p-n структур 188.5 KB
  Таким чином при прямій напрузі електрони переходять із однієї області у іншу без витрат енергії утворюючи струм. В цьому випадку навпроти заповнених рівнів pобласті знаходяться заповнені рівні nобласті і електрони здійснюють тунельні переходи з ВЗ pн п в ЗП nн п в обох напрямках і сумарний...
69015. Р-п структури різного призначення. Випрямні властивості р-n переходу 267 KB
  Їх виготовляють за сплавною або дифузійною технологією. Конструкції малопотужних сплавних і дифузійних діодів однакові. До кристалу з р-n переходом припаюють виводи і розміщують у корпусі на кристалодержаку. Вивід емітера ізольований від корпусу, вивід бази зв’язують з корпусом...
69016. МОДЕЛІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР 160 KB
  Барєрна ємність визначається нерухомими іонами атомів домішок дифузійна рухомими носіями заряду. Барєрна ємність існує при зворотній напрузі дифузійна при прямій. Барєрна ємність Барєрну ємність СБАР утворює обємний заряд нерухомих позитивних іонів атомів домішок Q який розміщується...
69018. Статичні характеристики біполярних транзисторів 290 KB
  Статичні характеристики біполярних транзисторів Вольтамперні характеристики БД Для розрахунку електричних ланцюгів що містять транзистори необхідно знати залежності між струмами і напругами на їх входах та виходах. Вхідна статична характеристика це залежність вхідного струму від...
69019. Робота транзистора в ключовому режимі 131.5 KB
  В апаратурі телекомунікацій часто виникає необхідність використання каскадів, котрі пропускають сигнал або його не пропускають. Такі каскади називають ключовими. Вони будуються на БТ, які працюють у ключовому режимі (режимі перемикання).
69020. Багатопереходні структури. Призначення, будова, класифікація та позначення тиристорів 215.5 KB
  Основу тиристора складає пластинка з монокристалу силіцію з областями p і nтипу які чергуються рис. Анод і катод тиристора мають відводи. Класифікація і позначення тиристорів середньої і малої потужності Крім того відвод у тиристора може бути і від внутрішньої області.