91896

Коллизионно-правовые вопросы брака и развода

Доклад

Мировая экономика и международное право

Заключение брака. При заключении брака на территории РФ так и за ее пределами возможны 2 варианта присутствия иностранного элемента 1брак м у гражданами иностранных госв 2 м у лицами один их которых гражданин РФ. При заключении брака в РФ действует следующая коллизионная норма: 1.

Русский

2015-07-21

30.78 KB

2 чел.

Коллизионно-правовые вопросы брака и развода.

Заключение брака. При заключении брака на территории РФ так и за ее пределами возможны 2 варианта присутствия иностранного элемента 1)брак м/у гражданами иностранных гос-в, 2) м/у лицами один их которых гражданин РФ. При заключении брака в РФ действует следующая коллизионная норма: 1.условия заключения брака определяются для каждого из лиц вступающих в брак законодательством гос-ва, гражданином которого является лицо (п. ст.156СК). данная норма – новелла, допускает применение иностранного права при определении материальных условий. Если лицо бипатрид(2 гражданства), то брак закл-ся по законодательству того гос-ва который он выберет сам. Если лицо без гр-ва то по зак-ву страны где имеет п.м.ж. по зак-ву РФ одно из усл-я закл-я Б- 18лет, во Франции-21л. 2. Коллизия норма о недействительности Брака(ст159 СК). Недействительность Б. независимо от того, где он был зарегистрирован, определяется законодательством, которое применялось при заключении Б. Аналогичные нормы содержаться в м/н договорах - Конвенция стран СНГ о правовой помощи с участием РФ.

Расторжение Брака. В отличие от заключения Б коллизионное регулирование расторжения Б. претерпело значительно меньше изменений. П.1 ст.160 СК- расторжение Б. м/у гражданами РФ и иностранцами в РФ производиться по законодательству РФ. В случае когда Б. можно расторгнут в органах ЗАГС, то на территории иностранного гос-ва это м. сделать в соответствующем дип. представительстве или консульском учреждении. РФ. Расторжение Б за пределами РФ будет действительным при условии: соблюдения зак-ва соответствующего иностранного гос-ва о компетенции органов, принимавших решение о расторжении Б., и подлежащим применению праве. Коллизионные привязки опосредующие выбор права, в законод-ве иностр-х государств по-разному опр-т подлежащий применению правопорядок. Расторжение Б. м. подчиниться либо законодательству страны гражданства, либо зак-ву м.ж. супрегов или одного лица. В РФ: граждане м. расторгнуть б. в суде РФ независимо от гражданства своего супруга. (проблема выбора территориальной подсудности). Наличие иностранного решения- основание для признания их разведенными в РФ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52057. Урок-концерт з іноземної мови у 4 класi 981 KB
  Teacher. Good morning, dear guests! Good morning, dear boys and girls. We would like to show you how we can rest and play. I know that all of you like study English. Do you like riddles? Guess!
52058. До побачення, Букварику! 47 KB
  Я літери вчу. Ой ніколи гратись бо літери вчу. Шановні літери ласкаво просимо до нас на свято. Заходять літери 1а літера.
52059. Розвиток координації рухів засобами художньої гімнастики 66.5 KB
  Розвивати координацію рухів у дівчат старшої ланки засобами художньої гімнастики. Формувати компетенцію саморозвитку та самоосвіти під час виконання вправ з м`чем, обручем, скакалкою.
52060. МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И СПАСАТЕЛЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 108 KB
  Медицинская защита - комплекс мероприятий, проводимых (организуемых) службой медицины катастроф и медицинской службой гражданской обороны (МСГО) для предупреждения или максимального ослабления воздействия на население и спасателей поражающих факторов.
52061. Калинка — згадка про добре серце 96 KB
  Організація класу Слайд 1 Вчитель: Любі діти у наш клас Завітали гості щирі . Метод Мікрофон Слайд 2 А цікаво вам дізнатись Що сьогодні може статись Ну то всядьтеся зручніше – Попрацюємо скоріше Діти а до якого уроку ми приготувалися до уроку читання Що ми робимо на уроках читання читаємо; вчимося читати і переказувати; вивчаємо прислів’я приказки скоромовки і т. Слайд 3 Дихальні вправи. Слайд4...
52062. Володимир Винниченко. «Федько — халамидник». Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість. Образи Федька і Толі 141 KB
  Образи Федька і Толі. Образи Федька і Толі. На уроці ми з вами визначимо риси характеру Федька які вирізняють його з кола друзів – однолітків прокоментуємо їх. Порівняємо Федька і Толю зробимо відповідні висновки.
52063. Подорож. Переваги і недоліки різних видів подорожей 76.5 KB
  Travelling by plane is the fastest. You can get to many cities only in a few hours. You can stop wherever you like. During the trip you can sit comfortably in the armchair and read, eat or sleep. During the trip you need no tickets. People can
52064. Підсумковий урок – подорож «Синоніми, антоніми, омоніми» 37.5 KB
  учні дають визначення синонімам наводять приклади; Гра Синонімічний ланцюжок І варіант – щирий ІІ варіант – казати ІІІ варіант – кричати виконання вправ за варіантами різних рівнів складності І варіант – скласти зв’язний текст з синонімічного ланцюжка ІІ варіант – відредагувати речення замінивши однокореневі слова синонімами. ІІІ варіант – Підберіть потрібне слово. Коли групи приїхали на зупинку диктор оголошував назву станції але мікрофон був зламаний і ми почули останні слова деньніч З’ясуємо яке це місто...
52065. В поисках сокровищ Луганщины 597.5 KB
  Углублять знания учащихся о родном крае; формировать представление о национальной культуре украинского народа; развивать поисковые и творческие способности учащихся, умение работать в команде, мышление, память, представление;