91903

Валютные условия внешнеэкономической сделки

Доклад

Мировая экономика и международное право

ВУК включает в себя: валюту цены контракта; валюту платежа в которой будут осуществляться расчеты между экспортером и импортером и которая может не совпадать с валютой цены особенно при расчетах с развивающимися странами и по валютному клирингу; курс пересчета валюты цены в валюту платежа если они различаются; валютные оговорки защищающие стороны от валютных рисков. выступают как в прямо форме когда валюты цены и платежа совпадают. но цена товара и сумма платежа ставятся в зависимость от курса другой валюты так и в косвенной форме когда...

Русский

2015-07-21

29.53 KB

2 чел.

Валютные условия внешнеэкономической сделки.

ВАЛЮТА (итал. valuta; англ. currency):

> денежная единица данной страны (доллар США, российский рубль. венгерский форинт и др.);

> тип денежной системы (золотая, серебряная, бумажная);

> денежные знаки иностранных государств. а также кредитные и платежные документы (векселя, чеки и др.) выраженные в иностранных денежных единицах и используемые в > международных расчетах (иностранная В.);

международная (региональная) денежная расчетная единица и платежное средство (ЭКЮ, СДР).

ВАЛЮТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (ВУК) - условия, которые согласовываются участниками экспортно-импортной операции и оговариваются во внешнеторговых контрактах.

ВУК включает в себя:

валюту цены контракта;

валюту платежа, в которой будут осуществляться расчеты между экспортером и импортером и которая может не совпадать с валютой цены, особенно при расчетах с развивающимися странами и по валютному клирингу;

курс пересчета валюты цены в валюту платежа, если они различаются;

валютные оговорки, защищающие стороны от валютных рисков.

ВАЛЮТНЫЕ ОГОВОРКИ - условия договора, контракта, страхующие от неблагоприятного движения валютных курсов, а также от обесценения отдельных валют в результате падения их покупательной силы в отношении товаров. В.о. выступают как в прямо форме, когда валюты цены и платежа совпадают. но цена товара и сумма платежа ставятся в зависимость от курса другой валюты, так и в косвенной форме, когда цена товара выражается в одной, относительно более устойчивой валюте, а платеж - в другой, в которой осуществляется подавляющая масса расчетов с организациями и фирмами данной страны. В последние годы все большей популярностью в качестве В.о. пользуются международные счетные единицы - ЭКЮ и СДР - подвергающиеся ежедневной котировке. Реже встречаются В.о., предусматривающие изменение цены и суммы платежа в зависимости от движения индекса цен. Они вносятся в контракт в условиях инфляционной конъюнктуры и предусматривают, что цена товара и сумма платежа полностью или частично изменяются в зависимости от движения рыночной цены на данный товар или издержек его производства.

Обычно применяют два вида валютной оговорки:

1) включение в соглашение о цене товара (сумме кредита) устойчивой валюты в качестве валюты сделки: при понижении курса общая стоимость в валюте платежа увеличится соответственно;

2) включение условия об изменении цены товара (или суммы кредита) в такой же пропорции, как изменится курс валюты платежа по сравнению с курсом валюты сделки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59200. Сценарій родинного свята: Мужай, прекрасна наша мово 54.5 KB
  Господар і Господиня батько й мати а попереду них з короваєм на вишитому рушнику учениця. Господар. Господар Господиня та дівчинка знову кланяються. Господар і Господиня залишаються біля центрального столу.
59201. Світе тихий, краю милий, моя Україно! 33 KB
  Сьогодні ми перегорнемо сторінки історії України переконаємось що український народ справедливо називають народом-трудівником народомпоетом народоммитцем. Боротьба за свою долю виховала в нашого народу найяскравішу найхарактернішу традиційну рису волелюбність...
59202. СВІТ КАЗКИ 131.5 KB
  Скажи мені Ромашко чого ми сюди потрапили Ромашка: Тому що тут зараз з’явиться справжня Казка. 1 Барвінок: Невже справжня Ромашка: Авжеж там де пухнастий сніг де Святий Миколай там завжди казка.
59203. Зростаємо в праці 40.5 KB
  Діти як багато гостей прийшло до нас. Подорож до села майстрів Діти підходять до першої хати стукають у двері. Діти. Добрий день Діти коли випікаю хлібці то обовязково співаю пісні.
59204. ЗУСТРІЧ ПТАХІВ 33 KB
  Ти чуєш ллється між дубів Весела пісенька Пашків Тепловій: Із далекої землі Повертаються додому Довгоногі журавлі. ІІ дівчинка: Не турбуйтесь ми вас всі вітаєм Довгоногі рідні журавлі. Хатина з вікна виглядає дівчинка до неї прилітає дівчинкаластівка.
59205. Козацькому роду нема переводу 38.5 KB
  Ану глянь які славні козаки. Хороші козаки з вас вийдуть. Зараз і козаки підійдуть. Заходять козаки співаючи Ой на горі та женці жнуть .
59206. Свято весни 16 KB
  Снилось мені ясне сонце що в хаті світило а то лиш так моя мама дивилася мило. Приснивсь мені легкий вітрик що пестив колосся а то мені моя мама гладила волосся. Снилась мені ягідочка як мед солоденька а то мене цілувала мама дорогенька.
59207. ЖИТТЯ УТВОРЕНО ВІД ЖИТА, БО ХЛІБ – УСЬОМУ ГОЛОВА 40 KB
  Вшанувати працю хліборобів виховувати повагу до праці та шанобливе ставлення до хліба. Сніп колосків вислови про хліб хлібний коровай на рушникові дари осені. Літо Осінь Урожай запрошені хлібороби передовики учгоспу директор головні спеціалісти жіночий гурт.
59208. Поль Верлен — видатний французький поет другої половини ХІХ століття 84.5 KB
  Цей факт окрім всього іншого свідчить що лірика Верлена минаючи мовні барєри торує дорогу до людського серця. І якщо інтерес Стефаника до його позначився тільки на приватному листуванні то Павло Грабовський мабуть перший переклав твори Верлена мовою поезії...