91993

Схожесть и различие суббореальных аридных и экстрааридных ландшафтов, субтропических аридных и экстрааридных ландшафтов и тропических аридных и экстрааридных ландшафтов

Доклад

География, геология и геодезия

Аридностьвыражена в слабом развитии стока, значительном механическом выветривании, дефляции, в понижениях — соленакоплении. Суббореальныеэкстрааридные ландшафты (пустынные). Такие ландшафты распространены в центре Евразии. Для них характерна сильно выраженная аридность

Русский

2015-07-27

25.65 KB

2 чел.

Схожесть и различие суббореальных аридных и экстрааридных ландшафтов, субтропических аридных и экстрааридных ландшафтов и тропических аридных и экстрааридных ландшафтов.

Полупустынные ландшафты Евразии выражены двумя типами: резко континентальным казахстанским и крайне континентальным центрально-азиатским ландшафтом.

Аридностьвыражена в слабом развитии стока, значительном механическом выветривании, дефляции, в понижениях — соленакоплении. Суббореальныеэкстрааридные ландшафты (пустынные). Такие ландшафты распространены в центре Евразии. Для них характерна сильно выраженная аридность. Выделяют резко континентальные казахстанские и центрально-азиатскиесуббореальные пустыни. Крайняя аридность проявляется в отсутствии рек с постоянным течением, наличии физического выветривания, дефляции, эоловой аккумуляции, соленакоплении. Понятие «субтропики» отражает высокий уровень теплообеспеченности. В субтропических аридных (полупустынных) ландшафтах годовые осадки сокращены. Субтропические экстрааридные (пустынные) ландшафты имеют недостаточное увлажнение. Характерны дефляция, наличие временных водотоков, солей. Вегетация возможна круглый год. Условия увлажнения варьируют в широком диапазоне, как и в суббореальных ландшафтах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23207. Діалектика та метафізика як філософські методи 38.5 KB
  Діалектика метод філософського дослідження при якому речі явища розглядаються гнучко критично послідовно з врахуванням їх внутрішніх протиріч змін розвитку причин і наслідків єдності і боротьби протилежностей. Метафізика метод протилежний діалекціку при якому об'єкти розглядаються: відособлено як самі по собі а не з точки зору їх взаємозв'язаної ; статично ігнорується факт постійних змінсамору хурозвитку; однозначно ведеться пошук абсолютної істини не приділяється уваги протиріччямне усвідомлюється їх єдність....
23208. Основні функції філософії 37.5 KB
  Основні функції філософії: У межах цілісної структури філософії основні функції філософії взаємопов'язані і взаємно детермінують одна одну. Розглянемо спочатку взаємний зв 'язок світоглядної і онтологічної функцій філософії. Але ще в античній філософії були розроблені різні варіанти онтології. Суттєвою функцією філософії є пізнавальна.
23209. Основні рівні буття 38.5 KB
  Основні рівні буття. Буття належить до числа тих системотворчих понять які покладені в основи філософії багатьма мислителями як минулого так і сучасного. Перший аспект проблеми буття: а Що існує Світ. Суть проблеми полягає в існуванні суперечливої єдності неминучого вічного і минулого змінного буття окремих речей ста нів людських та інших істот.
23210. Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорії 47.5 KB
  Філософські категорії це найзагальнішігранично широкі поняття що виражають універсальні характеристики та відношення матеріального й духовного світу в які і через які здійснюється філософське мислення і які служать вихідними принципами пізнання і духовнопрактичного перетворення світу. У процесі пізнання категорії виконують вимоги логіки. Категорії матерія форма причина і ціль які ним були теж сформульовані чомусь не увійшли до цієї системи.