92013

Ландшафтоведение как наука. История возникновения. Объект, предмет, методы и задачи науки

Доклад

География, геология и геодезия

Ландшафтоведение наука о ландшафтной оболочке земли и её структурных единицах. Объектом исследования ландшафтоведения является ландшафтная сфера оболочка или ландшафты различного уровня. Морфологическое строение ландшафтов и их организация.

Русский

2015-07-27

28.1 KB

2 чел.

Ландшафтоведение как наука. История возникновения. Объект, предмет, методы и задачи науки.

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ – одно из направлений региональной географии, которое изучает природно-территориальные комплексы (ПТК), ландшафты и их морфологические части.

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ – наука о ландшафтной оболочке земли и её структурных единицах.

Объектом исследования ландшафтоведения является ландшафтная сфера (оболочка), или ландшафты различного уровня.

Предметом исследования являются:

  1.  Локальные и региональные геосистемы разных типов.
  2.  Морфологическое строение ландшафтов и их организация.
  3.  Региональное ландшафтоведение и районирование.
  4.  Динамика ландшафтов.
  5.  Эволюция ландшафтов.
  6.  Антропогенная трансформация и формирование природно-антропогенных ландшафтов.
  7.  Оптимизация природопользования на основе ландшафтно-экологического нормирования и проектирования.

[Методы ландшафтоведения:

  1.  Философские методы: диалектический, анализа и синтеза и др.

2. Общенаучные: системный, исторический, математический, экологический, экспертный, картографический

  1.  Конкретнонаучные: полевые (полевого картографирования ландшафтов, ландшафтного профилирования, маршрутных наблюдений, стационарных исследований, метод полигонов трансектов, палеоботанических и радиоуглеродных методов, ландшафтно-археологические, ландшафтно-экологические); камеральные методы (ландшафтного картографирования, математического моделирования, ГИС-технологий, фрактальный и многомерный анализ аэрофотоснимков, космические методы и др.) – из интернета]

[Задачи ландшафтоведения ограничиваются изучением наземных геосистем, т.е. природных территориальных комплексов. – из интернета]


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55669. Робота з обдарованими дітьми, спрямована на розвиток академічної обдарованості молоді 190 KB
  У Державній національній програмі Освіта Україна XXI століття серед пріоритетних напрямків реформування шкільної освіти визначено: своєчасне виявлення ранньої обдарованості забезпечення умов для розвитку талановитих дітей а також удосконалення...
55670. Творча робота «Робота з обдарованими дітьми у Донецькому НВК № 91» 1.9 MB
  Удосконалення психологопедагогічного супроводу обдарованих дітей Завдання проекту Сприяти духовноморальному розвитку обдарованих вихованців шляхом самовдосконалення методом залучення особистості в інноваційні форми роботи...
55671. Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів – членів дитячої організації 568.5 KB
  Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти настільки це важливо – організувати роботу брати на себе відповідальність приймати рішення. Важлива також варіативність у діяльності педагогаорганізатора в залежності від вікової групи учнів підлітки чи юнацтво типу школи. У своїй роботі педагогорганізатор керується державними документами про школу освіту виховання Положенням про посадові обов’язки педагогаорганзітора Статутом школи інструкціями та наказами вищестоячих органів та...
55672. Вивчення схильностей учнів до небажаних вчинків 7.01 MB
  Вивчити причини, що спонукають підлітків до вчинення протиправних дій та найбільш поширені шкідливі звички. За основу даного дослідження взято анкету «Молодь і протиправна поведінка» (автор Пачковський, І. Корнієнко).
55674. Натхненна спадщина. З історії розвитку культури м.Сміли Черкаської області 291 KB
  Факти такі. У 19 ст. в містечку існувало дві типографії, в одній із них 1885 року граф Олександр Олексійович Бобринський надрукував своє генеалогічне дерево. 1895 року почала діяти публічна бібліотека при Смілянському народному училищі. На ці ж роки припадає розквіт театру Бобринських.
55675. Використання міжпредметних зв’язків, як один із за 251.5 KB
  Специфіка викладання іноземної мови відкриває широкі можливості у використанні міжпредметних зв’язків з метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення іноземної мови. Коли учні вчать іноземну мову, вони мимохідь знайомляться з новою для них країною, з її культурою, історією, літературою, новим способом життя.
55676. Розробка системи уроків геометрії у 9 класі профільної школи з теми: «Геометричні перетворення» 275.5 KB
  При вивченні цієї теми розглядаються деякі конкретні приклади перетворення фігур а також загальне питання руху. Перетворення геометрії є основою для введення подібності фігур. Поняття про перетворення фігур...