92013

Ландшафтоведение как наука. История возникновения. Объект, предмет, методы и задачи науки

Доклад

География, геология и геодезия

Ландшафтоведение наука о ландшафтной оболочке земли и её структурных единицах. Объектом исследования ландшафтоведения является ландшафтная сфера оболочка или ландшафты различного уровня. Морфологическое строение ландшафтов и их организация.

Русский

2015-07-27

28.1 KB

1 чел.

Ландшафтоведение как наука. История возникновения. Объект, предмет, методы и задачи науки.

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ – одно из направлений региональной географии, которое изучает природно-территориальные комплексы (ПТК), ландшафты и их морфологические части.

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ – наука о ландшафтной оболочке земли и её структурных единицах.

Объектом исследования ландшафтоведения является ландшафтная сфера (оболочка), или ландшафты различного уровня.

Предметом исследования являются:

  1.  Локальные и региональные геосистемы разных типов.
  2.  Морфологическое строение ландшафтов и их организация.
  3.  Региональное ландшафтоведение и районирование.
  4.  Динамика ландшафтов.
  5.  Эволюция ландшафтов.
  6.  Антропогенная трансформация и формирование природно-антропогенных ландшафтов.
  7.  Оптимизация природопользования на основе ландшафтно-экологического нормирования и проектирования.

[Методы ландшафтоведения:

  1.  Философские методы: диалектический, анализа и синтеза и др.

2. Общенаучные: системный, исторический, математический, экологический, экспертный, картографический

  1.  Конкретнонаучные: полевые (полевого картографирования ландшафтов, ландшафтного профилирования, маршрутных наблюдений, стационарных исследований, метод полигонов трансектов, палеоботанических и радиоуглеродных методов, ландшафтно-археологические, ландшафтно-экологические); камеральные методы (ландшафтного картографирования, математического моделирования, ГИС-технологий, фрактальный и многомерный анализ аэрофотоснимков, космические методы и др.) – из интернета]

[Задачи ландшафтоведения ограничиваются изучением наземных геосистем, т.е. природных территориальных комплексов. – из интернета]


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47918. Мікроекономіка. Конспект лекцій 1.22 MB
  Особливості споживчого попиту. Попит закон попиту чинники що впливають на попит. Ринкова рівновага цін попиту і пропозиції. Поняття і зміна цінової еластичності попиту.
47919. Кінематика матеріальної точки. Основні поняття і способи задання руху 4.42 MB
  Основні поняття і способи задання руху Теоретичне ядро Вступ в курс класичної механіки. Природничі науки: хімія біологія астрономія географія – вивчають різні але конкретні явища та процеси живої і неживої природи а також форми матерії та закони її руху. Таким чином предметом фізики є вивчення найбільш загальних і найпростіших властивостей і форм руху матерії. Проте цим не вичерпуються наші уявлення про типи та форми існування матерії як відомо матерія перебуває у вічному русі що означає: а світ що оточує нас за своєю природою...
47920. Криволінійний рух та рух точки по колу 2.37 MB
  Змістовий модуль 2 Криволінійний рух та рух точки по колу Теоретичне ядро Кінематика криволінійного руху матеріальної точки. Кінематика руху матеріальної точки по колу. Одним із поширених рухів матеріальної точки є механічний рух траєкторія якого довільна крива лінія. Найпростішими криволінійними рухами точки є рухи по кривій ІІ порядку: колу – круговий рух; еліпсу – еліптичний рух; а також рух по параболі гіперболі і т.
47921. Динаміка матеріальної точки 5.09 MB
  ІІ задача обернена: знаючи кінематичний закон руху і масу тіла визначити сили що діють на матеріальну точку. адитивність маси: 3 рівність інертної та гравітаційної маси з точністю: Поняття сили. Сили в природі. Таким чином із визначення поняття сили випливає 2 прояви дії сили: а динамічний прояв – можемо судити по прискоренню яке отримують взаємодіючі тіла; б статичний прояв – по деформації взаємодіючих тіл.
47922. Механіка абсолютно твердого тіла (АТТ). Механіка рідин та газів 1.31 MB
  Змістовий модуль 4 Механіка абсолютно твердого тіла АТТ. Механіка рідин та газів Поняття абсолютно твердого тіла Поряд з найпростішим об’єктом дослідження механічних рухів – матеріальною точкою розглядається інший абстрактний образ реальних матеріальних тіл – абсолютно тверде тіло. Абсолютно тверде тіло – це абстракція матеріального тіла взаємне розташування точок якого залишається незмінним в процесі його руху тобто віддаль між двома довільними точками тіла залишається незмінною за часом. Таким чином абсолютно тверде тіло – це модель...
47923. Коливання та хвилі 1.84 MB
  Змістовий модуль 5 Коливання та хвилі Теоретичне ядро Кінематика гармонічного коливального руху точки Коливальний рух. Елементи акустики Природа звуку Розповсюджуючись в повітрі пружні хвилі досягнув людського вуха визивають специфічні відчуття звуку. Якщо частота цих хвиль лежить в межах від 1620 до 20 000 Гц то такі хвилі називаються звуковими. Звукові хвилі або звук – це коливання пружного середовища що сприймаються нашими органами слуху.
47924. Неінерціальні системи відліку. Елементи СТВ Ейнштейна 839 KB
  Змістовий модуль Неінерціальні системи відліку. Теоретичне ядро Рух в неінерціальних системах відліку. Неінерціальні системи відліку та їх класифікація. Системи відліку які рухаються рівномірно та прямолінійно відносно інерціальної системи називаються інерціальними.
47925. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПЕДІАТРІЇ ДИТИНИ 1.32 MB
  Знати анатомо-фізіологічні особливості дітей різного вікового періоду. Профілактика порушення зору у дітей і підлітків. Виховувати у дітей гігієнічні навички по догляду за шкірою одягом взуттям. План лекції Анатомофізіологічні особливості системи травлення у дітей і підлітків.
47926. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері 509.5 KB
  Маркетингова орієнтація передбачає фокусування зусиль і можливостей банку на виявленні реальних і потенційних запитів всіх субєктів економічних відносин і пошуку способів їх найкращого задоволення виходячи з фінансових кадрових організаційних технологічних законодавчих та інших обмежень. Банківський маркетинг традиційно розглядається з двох позицій: як філософія банківського бізнесу і як конкретний спосіб здійснення підприємницької політики банку. Банківський маркетинг це філософія стратегія й тактика банку що спрямовані на...