92021

Основные факторы и направления антропогенизации ландшафтов

Доклад

География, геология и геодезия

Уничтожение лесов приводит к увеличению на 25 весеннего стока. Растительность лесная и травяная способствует сохранению почвы её сведение уничтожение особенно на склонах с промывным водным режимом приводит к развитию водной эрозии при этом снижается качество почвы и её плодородие. Особенно сильна эрозия в экваториальных областях где сведение лесов приводит к полному разрушению почвы. Приводит в биоразнообразию ландшафтов и запасов влаги в них.

Русский

2015-07-27

29.51 KB

6 чел.

Основные факторы и направления антропогенизации ландшафтов.

Обезлесивание суши.

В доисторические времена суша была покрыта на 70 % лесами. В настоящее время ими покрыто около 25 % суши. От этого уменьшение влажности воздуха, содержания кислорода и увеличение концентрации углекислого газа. Уничтожение лесов приводит к увеличению на 25 % весеннего стока.

Антропологическая активизация эрозии почв и территорий.

Растительность (лесная и травяная) способствует сохранению почвы, её сведение (уничтожение) особенно на склонах с промывным водным режимом приводит к развитию водной эрозии, при этом снижается качество почвы и её плодородие. Естественные черноземы содержат от 8 до 15 % гумуса, современные черноземы на пашне содержат уже не более 10 % . Особенно сильна эрозия в экваториальных областях, где сведение лесов приводит к полному разрушению почвы.

Антропогенное опустынивание.

Связано с сельскохозяйственным использованием земель в степных районах и полупустынях. За последние 100 лет площадь пустынь выросла в 2 раза. На опустыненных территориях проживает более 700 млн человек. Приводит в биоразнообразию ландшафтов и запасов влаги в них.

Антропологическое загрязнение

Связано с воздействием промышленности. Происходит загрязнение почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Влиянием сельского хозяйства является загрязнение удобрениями и пестицидами.

Урбанизация

Особенно усилилась в 20 веке в связи с ростом промышленности. В начале 21 века количество городского населения в Европе составляло более 75 %, а в Африке от 20 до 40 %. Развитие мегаполисов негативно воздействует на окружающую среду: происходит ухудшение состава воздуха, образование смогов, деградация почв, почвы превращаются в антропогенно измененные с высоким содержанием токсинов, также активно загрязняются городские водоемы.

Глобализация и уменьшение этнокультурного разнообразия.

В результате развития происходит адаптация этносов к окружающей среде, в которой они живут. Внедрение глобализации и западной агрессивной цивилизации приводит к уменьшению этнокультурного разнообразия, разрушению природных ландшафтов и уничтожению отдельных народов (например: уничтожение индейцев и окружающих их ландшафтов в Америке.)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52773. Мандрівка до країни Десяткових дробів 121 KB
  Виконуючи різні завдання ми з вами побуваємо в різних містах країни Десяткових дробів і успішно прийдемо в місто гарних оцінок. Щоб потрапити до міста Усної лічби треба відгадати загадку: На базарі їх не купити На дорозі не зайдеш Їх не зважиш на терезах І ціни не підбереш знання Подивіться які гарні квіти ростуть в цьому місті. Щоб потрапити до міста Кмітливих треба відновити запис: 35 5 04 0 4187...
52774. Десяткові дроби і дії над ними 2.75 MB
  Дробова частина містить стільки цифр скільки нулів в запису знаменника звичайного дробу. 02 = 020 = 0200 = 5400 = 54 125080 = 12508 00980 = 0098 З двох десяткових дробів більше та у якої більша ціла частина. 32 41 092 102 45 3947 Для порівняння двох дробів з однаковими цілими частинами необхідно за допомоги приписування нулів праворуч зрівняти кількість цифр в дробовій частині після чого порівняти отриманні дроби порозрядно. З двох десяткових дробів більше та у якої більша ціла частина 32 41 092 102...
52775. Подорож до країни дробів. Позакласний навчально-виховний захід 1.35 MB
  Мета: прищеплювати інтерес до математики; формувати навички роботи з додатковою літературою; поглиблювати знання про дроби та розвивати навички виконання дій зі звичайними дробами. Селище ІСТОРИЧНЕ Дроби в Древнем Египте Необходимость в дробных числах возникла в результате практической деятельности человека. Первые дроби с которыми нас знакомит история зто дроби вида ; ; так называемые единичные дроби. Эти дроби мы находим прежде всего в египетских папирусах около 2000 лет до н.
52776. МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ 380.5 KB
  А як це зробити Отже мета уроку навчитися виконувати множення десяткових дробів та застосовувати набуті знання на практиці. Пояснювати правила множення десяткових дробів краще на конкретних прикладах розглянувши різні випадки. Звертаю увагу учнів на той випадок коли в результаті множення вийшла відповідь яка закінчується нулем.
52777. Розв’язання вправ з теми: «Дроби і ділення. Мішані числа» 583.5 KB
  Завдання учням: стрілочками встановити відповідність між номером завдання і відповідями. Самоперевірка завдання за наданим зразком. А б в Учні самостійно виконують завдання в зошитах під час перевірки пояснюють виконання завдань 2 3 2.
52778. Звичайні дроби. Розв’язування вправ 330.5 KB
  Аукціон розпродажу перепусток Хто швидше порахує Кожне завдання оцінюється в 1 бал з врахуванням швидкості виконання; хто перший виконав завдання додатково до загальної суми балів додає 3 бали другий 2 бали третій 1 бал. Що означають чисельник і знаменник дробів 3 5 і 7 12 взаємоперевірка в парах оцінку виставляє опонент; кількість балів 2 2. Математика 5 клас розділ Дробові числа рубрика Хочеш знати ще більше хто перший згадаєкількість балів 3 Третя зупинка: Стародавній Рим. Підсумок уроку Підрахунок балів...
52779. Звичайні дроби 109.5 KB
  Обладнання: макет Замок вислови таблиці картки ключі. Перед вами мурований страшний на вигляд замок злої чаклунки Трінкокс жорстокість якої не мала меж. Пуск А от і замок. Поїхали А ось і замок.
52780. Додавання і віднімання десяткових дробів 45 KB
  Завдання Переведи звичайні дроби у десяткові та заповни таблицю. Кожній групі учнів учитель видає аркуш ватману кольорові маркери завдання записані на аркушах кольорового паперу. Суть методу Графіті: кожен учень виконує завдання свого кольору на ватмані та в зошиті. Коли всі учні однієї команди виконали свої завдання завдання мають різний рівень складності вони обмінюються ватманами з другою командою яка виконувала інший варіант перевіряють...
52781. Властивості додавання і віднімання десяткових дробів 1.02 MB
  Сума і різниця картки з завданнями для самостійної і естафетної роботи. Вона одержала завдання приготувати запитання і вправи для уроку. Дівчинка виконала його але вранці йдучи до школи була не уважною читала бігборди то ворон рахувала і загубила підготовлені завдання. Потрібно відірвати пелюстку прочитати завдання і виконати його.