92026

Ландшафтное разнообразие региональных геосистем

Доклад

География, геология и геодезия

Разнообразие одно из фундаментальных свв мира. Любая замкнутая система обладает внутренним разнообразием. Регионально разнообразие зависит от принципа подчинения и рельефа.

Русский

2015-07-27

18.89 KB

0 чел.

Ландшафтное разнообразие региональных геосистем.

Разнообразие – одно из фундаментальных св-в мира. Любая замкнутая система обладает внутренним разнообразием. В противном случае она перестаёт быть системой. Свойством структурного разнообразия прогрессивно возрастает одновременно с повышением таксономического ранга геосистем. Регионально разнообразие зависит от принципа подчинения и рельефа. Структурно генетическая неоднородность геосистем – понятие относительное. Ландшафтное разнообразие видится в обилии видов, родов, типов ландшафтов, форм-их их структуру, а так же в балансе площадей, занимаемых различными видамиландшафтов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55952. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВ В УКРАЇНІ 102 KB
  Відродження України неможливе без духовного відродження нації, а духовний прогрес народу неможливий без глибокого пізнання та освоєння народної моралі, культури мовлення. Лінгвісти стверджують, що ми не лише говоримо якоюсь мовою...
55953. УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА. ТРУДНОЩІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ З РОСІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 116 KB
  З історії розвитку мови права. Роль і місце мови в юриспруденції. Правове регулювання статусу української мови Українознавство. До питання мови в юриспруденції Держава і право.
55954. ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 108 KB
  Усі слова наявні у мові становлять лексику. Тобто майже всі слова можна поділити за їх значенням в однорідні групи з єдиним тематичним направленням. До активної лексики належать слова які широко й повсякденно вживаються. Це звичайні слова без яких не можливо висловити жодної розгорнутої думки.
55955. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МОВИ. ТИПОВІ ПОМИЛКИ У ТЕКСТІ ДОКУМЕНТА 50 KB
  Важливу роль у піднесенні мовної культури тексту документа відіграє стилістика як розділ лінгвістики що допомагає використовувати виражальні засоби мови у різних умовах спілкування відповідно до мети і змісту. Наприклад: українська мова в ході розслідування...