92037

Межкомпонентные связи ландшафта

Доклад

География, геология и геодезия

Вещественноэнергетические связи тесно объединяют ландшафт в единое целое. В этой геосистеме проявляют себя тесные взаимосвязи между различными компонентами географической оболочки. Информационные связи в ландшафте прослеживаются как в пространстве так и во времени.

Русский

2015-07-27

22.97 KB

0 чел.

Межкомпонентные связи ландшафта.

Вещественно-энергетические связи тесно объединяют ландшафт в единое целое. Например, горный речной поток, порожденный атмосферными осадками и таянием горных ледников и снежников перемещает вниз по ущелью воду, обломки горных пород, растворенные вещества. Со временем вмещающее его ущелье превращается в широкую долину. В этой геосистеме проявляют себя тесные взаимосвязи между различными компонентами географической оболочки.

Информационные связи в ландшафте прослеживаются как в пространстве, так и во времени. Их суть – в передачей территориального и временного упорядоченного разнообразия от одних природных компонентов к другим. Т.е. компоненты как бы стремятся запечатлеть свою пространственно-временную организацию в других компонентах и геосистеме в целом. Например – неровности рельефа находят отражение в закономерной пространственной смене почвенно-растительного покрова, водного режима и микроклиматических условий. То есть, как территориально дифференцирована литогенная основа, так устроен в плане ландшафт в целом.

Межкомпонентные связи в ландшафте не являются абсолютно жесткими, они носят вероятностный характер. Природные компоненты обладают некоторой степенью свободы в своем поведении. Благодаря этому ландшафт может более или менее пластично реагировать на возмущающие импульсы внешней среды. До определенных пороговых нагрузок он способен оставаться устойчивым.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57948. Рівняння 44.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати і узагальнити загальні відомості щодо рівнянь рівносильні рівняння лінійні рівняння рівняннящо містять модуль розв’язування задач за допомогою рівнянь.
57949. Узагальнення і систематизація знань учнів по темі «Лінійні рівняння з однією змінною» 745.5 KB
  Сприяти формуванню практичних умінь та навичок розв’язувати рівняння з однією змінною використовуючи основні властивості рівнянь; розв’язувати задачі за допомогою рівнянь; розвивати логічне мислення; спонукати учнів до прояву творчої активності ініціативи...
57950. Розв’язування ірраціональних рівнянь 168.5 KB
  Запитання: Скільки розв’язків має рівняння один Корінь якого степеня існує із будьякого числа непарного Як називають корінь третього степеня кубічний Скільки розв’язків має рівняння якщо 0 два Як називається рівняння в якому змінна знаходиться під знаком кореня ірраціональне Як називається корінь рівняння який одержується в результаті нерівносильних перетворень сторонній...
57951. НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕРЖАВИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 41.5 KB
  Мета: поглибити та систематизувати знання про освоєння території материка походження та формування населення материка його кількість склад та розміщення; ознайомити з політичною картою Південної Америки...
57952. Географія материків та океанів 87 KB
  За картою географічних поясів та природних зон визначте природні зони Північної Америки та вкажіть зони що займають найбільшу площу. Але окремі природні зони ми з вами ще ніколи не розглядали крім того сьогодні ви довідаєтесь чому особливе місце в розподілі природних комплексів материка належить рельєфу та впливу океану.
57953. Подорож героїв казки Г.К. Андерсена «Снігова Королева» по країні Синтаксис 221 KB
  Але перш ніж розпочати наш урок пропонуємо вам визначити капітана кожної команди експерта який буде слідкувати за роботою кожного учня в групі а також визначитися із назвою команди клас розподілений на 3 команди.
57954. Англія. Бінарний урок всесвітньої історії – англійської мови 180.5 KB
  Мета: Всесвітня історія ознайомити учнів з особливостями розвитку капіталістичних відносин в Англії особливостями Реформації в Англії та основними напрямками зовнішньої політики в 16 ст. Після уроку учні зможуть: Називати час правління Єлизавети...
57955. Антарктида 80 KB
  Мета навчальна: закріпити та узагальнити знання і вміння учнів з теми: «Антарктида»; поглибити їх знання за допомогою цікавих фактів про вивчений об’єкт, вдосконалювати вміння та навички роботи з картою, формувати нестандартне мислення...
57956. Антарктида і Антарктика. Загальні відомості. Відкриття та сучасні наукові дослідження 248 KB
  Сформувати поняття «Антарктика»; сприяти формуванню в учнів знань про географічне положення; поглибити і систематизувати знання про відкриття та сучасні дослідження Антарктиди в рамках міжнародного співробітництва; продовжити формування навичок встановлювати закономірності поширення природних умов